کارگری

لذا ما در گرامیداشت اول ماه می روز جهانی کارگر و اعلام همبستگی با کارگران جهان، به مناسبت این روز بزرگ در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، ..و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد..

رضا کریمی

بدتر از آن مواضع فعالین اصلاح طلب خارج از حاکمیت است که سابقه ی چپ دارند در چند ساله ی ریاست جمهوری رفسنجانی و آقای خاتمی و اخیرا دوره ریاست جمهوری آقای روحانی که عامدانه تیشه به ریشه ی قانون کار زده میشود سکوت کامل اختیار کرده اند.

جعفر حسین زاده

کارگران شاغل وبیکار تنها با مبارزه متحدانه علیە بیکاری و سیاست های ضد کارگری در برنامە ششم است کە می توانند روی سمت گیری سیاست های حکومت بە سود خودشان اثر بگذارند و زمینە یک بدیل اقتصادی عادلانە تر را کە همە بیکاری را کاهش دهد و هم حقوق کارگران در آن ملحوظ شدە باشد را فراهم نماید.

بهروز فدایی

طبق آماری که در سال 2013 از سوی اداره آمار هلند ارائه شده است، از زمان ممنوعیت استفاده از آزبست (1998) بیش از سی هزار نفر از کسانی که طی چند دهه اخیر با آزبست کار کرده اند بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه جان خود را از دست داده اند با اتکا به این آمار میتوان به عمق فاجعه پی برد.

نظر1
رضا کریمی

این سیاست تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی تبلیغ گردیده است. تأثیر و پیامد اجرائی شدن این آئین نامه و تغییرات داده شده ی بعدی در آن رابطه ی فرد و دولت و کارگر وکارفرما را چنان زیر و رو کرده که این تصور را عینیت میدهد که کشور به اشغال نیروی بیگانه در آمده ومام اختیارات حیات و ممات اهلی بومی در ید قدرت بیگانه است.

آزاده حسینی

برای تشکیل سندیکاها در ابتدا و همان قدم اول لازم نیست طرح تشکیل سندیکا را علم کرد بلکه میتوان از کمیته های تفریحی وفرهنگی و اجتماعی گوناگون یا تعاونیها جهت تجمع و به عنوان حلقههای میانی تشکل سندیکائی استفاده کرد. کمیته هائی که نه کارفرما ونه دولت نمی توانند جلوی تشکیل آنها را بگیرند و قابل پیگرد قانونی نیستند و در شرائط پلیسی بهترین پوشش برای تشکل سندیکائی محسوب میشوند.

رضا کریمی

این خصوصی سازی و فروش بی اطلاع کارکنان این مجتمع که سالیان درازی از عمر خود را در آن مشغول به کار بوده اند در حقیقت رها سازی ثروت ملی به دامن آقازاده ها بیش نبوده است. 2500 نفر کارگر این واحد تولیدی بین 2 تا 8 ماه حقوق خود را طلبکار هستند و خریداران برای خرید این مجتمع عظیم تنها 6 میلیارد تومان پرداخته اند که دو درصد قیمت واگذاری است.

اگر خانواده رسول بداقی بدترین شرایط را باشرافت تمام تحمل کرده‌اند به خاطر این است که همه نیک می‌دانند رسول در راهی قدم گذاشته است که هدفش چیزی جز بهبود وضعیت آموزش کودکان این سرزمین و حفظ کرامت و منزلت معلمان نیست.

کانون‌های صنفی معلمان در سراسر کشور دست‌کم در هشت‌ماهه‌ی گذشته برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود، تلاش نموده‌اند. روش‌های آزموده‌ی پیشین ازجمله رایزنی با مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس، قوه‌ی قضاییه و ... را در اولویت کاری خود قرار دهند. در این راستا ده‌ها ساعت گفتگو، ارائه‌ی برخی طرح‌ها و نامه‌نگاری با مسئولان را انجام داده و همچنان ادامه خواهند داد؛ اما متأسفانه تنها پاسخی که تاکنون دریافت شده، صدور احکام جدید زندان برای همکاران خود و تداوم اجرای احکام قبلی سایر همکاران است.

باید توجه داشت که علت سطح بسیار پائین مزد کارگران در ایران تنها زالوصفتی سرمایه داران و حمایت بی قید و شرط دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) از آنها نیست؛ تنها ممنوع بودن سازمان های کارگری، ممنوع بودن تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات و سرکوب شدید فعالان کارگری نیست.

رضا کریمی

معافیت کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمولیت قانون کار، عدم حق کارگران این مناطق برای تشکیل نهاد صنفی و تشکل یابی، همچنین عدم الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مناطق آزاد تجاری- صنعتی و در ادامه قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی، کارگران را از هستی وادامه ی زندگی ساقط کرده است.

نظر1

ما کارگران بی اعتناء به نمایش ومصوبات "شرکای دولتی" و برای برخوداری از یک زندگی مناسب مطابق با استاندارهای معیشتی جهان امروز، از تلاش برای کسب سهم خود از ارزش عظیم مادی که درجامعه تولید می کنیم، قدمی عقب نخواهیم نشست.

مالجو:
در زمان دولت اصلاحات، ابتدا گارگاە های ٥ نفرە بە مدت سە سال از شمول قانون کار خارج شد، پس از سە سال آقای عارف معاون رئیس جمهور کارگاە های دارای ١٠ نفر کارگر را نیز از شمول قانون کار خارج کرد

نظر1

به گزار ش خبرنگار ایلنا، «عباس رضایی»، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام است که در تاریخ ۲۹ مهر ۹۲ تاکنون به‌دلیل اعتراضات کارگری و رسانه‌ای شدن آن، ابتدا از ورود به محل کارش منع و در نهایت با شکایت کارفرمایش در اخراجی که هنوز ادامه دارد به سر می‌برد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) در نامه ای خطاب به رییس جمهور که در تاریخ 19 فوریه 2016 منتشر شده این موج جدید علیه اتحادیه های کارگری را محکوم کرد و خواستار اعطای کامل آزادی های مدنی برای داوود رضوی و ابراهیم مددی شده تا آنها بتواند به فعالیت اتحادیه ای و کارگریشان بپردازند.

این مبارزه همچنین باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، پشتیبانی از کارگران بیکار، مبارزه برای برابری کامل زنان و مردان کارگر در زمینه های مربوط به مزد، استخدام، تصدی مسئولیت ها و غیره و مبارزه برای آزادی اجتماعات، تظاهرات، راه پیمائی، اعتصاب، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی کارگران و معلمان زندانی همراه باشد.

صادق کار

انقلاب بهمن یقینا بدون پشتوانە مبارزاتی دەها سالە نیروهای ضد دیکتاتوری و بویژە احزاب و سازمان های چپ و بدون مشارکت وسیع و موثر کارگران کە از همان فردای کشتار بی رحمانە تظاهر کنندگان در میدان ژالە تهران از روز ١٨ شهریور ٥٧ با آغاز اعتصاب کارگران پالایشگاە تهران شروع شد، و بە سرعت بە یک اعتصاب عمومی فلج کنندە تبدیل و تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاە ادامە پیدا کرد، اساسا بعید بود کە بە پیروزی برسد.

نظر1
حسین اکبری

همانگونه که تا کنون این اتحادیه ها ی ساختگی مقبول کارگران واقع نشده اند پس از این نیز با آگاهی بخشی پیشروان کارگری در باره ویژگی سازمان های مستقل کارگری، کارگران را از آلوده شدن به این گونه ساختار های معیوب و وابسته برحذر خواهند داشت.

واقعیت این است که ما کارگران دیگر نمی توانیم چنین وضعیتی را تحمل کنیم و نمی توانیم بپذیریم که صاحبان سرمایه با پایین نگه داشتن سطح عمومی دستمزدها و تحمیل انواع ستم و بی حقوقی ، طبقه کارگر را بیش از پیش به سوی خانه خرابی و دربه دری سوق داده، از هستی ساقط نمایند.

ما جمعی از نمایندگان سابق تشکلات کارگری درایران وفعالین فعلی کارگری در خارج از کشور که هدفمان دفاع از جنبش کارگری ایران وحمایت ازکارگران در ایران است از همه شما عزیزان دعوت میکنیم با امضاء این طومار همبستگی خود را با کارگران زندانی اعلام نمایید

صفحه‌ها