کارگری

صادق کار

٢٩ آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است. قانون کار فعلی سرانجام پس از کشاکش های طبقاتی شدید بر سر محتوای آن و سرکوب وحشیانە نیروهای دمکراتیک و چپ و شوراها و سندیکاهای کارگری سرانجام در "مجمح تشخیص مصلحت نظام" بە تصویب این نهاد تازە تاسیس، رسید.

صادق کار

از حکومتی کە تحمل فعالیت های سندیکای و صنفی را ندارد، سندیکاهای کارگری را سرکوب و رهبرانشان را بە زندان های طولانی محکوم و بعضی هایشان را بە سبک و سیاق دیکتاتوری های لاتینی پیشین سربە نیست می کند، چگونە انتظار می رود کە راە را برای ورود نمایندگان واقعی کارگران بە مجلس قانون گزاری مسدود نکند؟

صادق کار

اعتصابات و تجمعات متعدد دیگری نیز با خواست‌های صنفی مختلف توسط شاغلین و بازنشستگان در شهرهای مختلف صورت گرفت کە همگی آن‌ها حکایت از گسترش روز افزون نارضایتی کارگران و سایر گروەهای مزدبگیران و افزایش تمایلات مبارزاتی در میان آنان دارد.

صادق کار

آن دورانی کە رشد جنبش کارگری را می‌شد با سربە‌نیست کردن و زندانی کردن عدەای از فعالین آن و غیرقانونی کردن فعالیت چند حزب و چند اتحادیە، برای دو، سە دهە کُند کرد و مانع بهبود شرایط اقتصادی و حقوق زحمت‌کشان شد، مدت‌هاست کە بە سر آمدە است

نظر4
حسین اکبری

با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است. فاجعه آنجا بیشتر نمایان می‌شود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش‌های انسانی را در مخاطره افکنده است. آسیب‌های اجتماعی یکی پس از دیگری بنیان‌های خانوار‌های زحمتکشان را در می‌نوردد. هیچ چیز مهم‌تر از رفع نیاز‌های اولیه مردم برای ادامه زندگی درخور و انسانی نیست ادامه وضعیت کنونی تحمل ناپذیر و درعین حال دردناک است باید از این بحران عبور کرد!

نظر1
صادق کار

قوانین حمایتی را شما بە کسی ندادەاید کە بخواهید آن‌ها را پس بگیرید. این قوانین نتیجە‌ی بیش از یک قرن تلاش و مبارزە‌ی پرهزینە‌ی جنبش کارگری است. ما این دست‌آورد‌ها را بە آسانی و بدون مبارزە بە شما تسلیم نخواهیم کرد!

دولت حسن روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاستهای نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاستها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است.

صادق کار

پنهان نیست کە خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی از ارکان سیاست اقتصادی دولت روحانی و کل حکومت است، کە مانند گذشتە در شرایطی پیش بردە می‌شود کە فضای امنیتی موجود اصولاً امکان هیچ‌گونە اعتراض و نظارت غیردولتی بر این کار را نمی‌دهد

بر اساس آمارهای رسمی روزانه بیش از ۵ کارگر در اثر حوادث حین کار جان خود را از دست می‌دهند و بسیاری هم نقص عضو می‌شوند. در اردیبهشت ماه سال جاری روابط عمومی پزشکی قانونی اعلام کرد که‌ تلفات حوادث کار در سال ۱۳۹۳ معادل یک‌هزار و ۸۹۱ نفر بوده که ۱۳ نفر آنها از کارگران زن بوده‌اند

صادق کار

مقامات دولتی به‌جای اجرای قانون و مجازات مدیران و کارفرمایان خاطی، کارگران را به‌خاطر اعتراض بە ندادن دستمزد‌های‌شان مجازات و سرکوب می‌کنند و کارفرمایان نیز از این موقعیت سوءاستفادە می‌کنند و علاوە بر پرداخت دیرهنگام دستمزد‌های کارگران‌شان، بخشی از حقوق و مزایای قانونی کارگران را نیز بە آن‌ها نمی‌دهند

یدی صمدی

در آن روزها ما برای افزایش دستمزدها، داشتن یک روز تعطیل در هفته، مساله بیمه کارگران خباز سنندج، حق داشتن سندیکا و ... مبارزه می کردیم، به همین خاطر ما جمعی از کارگران شاغل در خبازی‌های سنندج در باغ ملی این شهر با برگزاری اولین مجمع عمومی خود، تاسیس سندیکا کارگران خباز سنندج را اعلام نمودیم

هاله صفرزاده

به گفته‌ی کارگران آگاه این دوره بسیار کوتاه بود و شوراها فرصت نکردند رشد چندانی کنند و خیلی زود از بین برده شدند.

شهناز نيکوروان

احساس عدم امنیت شغلی، وضعیت روحی و روانی افراد را به هم می‌ریزد و حتی فرد را تا مرز پایان دادن زندگی پیش می‌برد به طوری که درصدی از آمار کسانی که به زندگی‌شان خاتمه می‌دهند را مردان بیکار تشکیل می‌دهند

ما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری معلمان خواهان آزادی بی قید و شرط همۀ معلمان و کارگران زندانی هستیم و پشتیبانی خود را از مبارزات متحد معلمان، به ویژه برای ایجاد اتحادیه یا سندیکای معلمان در سراسر کشور و اتحاد و همبستگی مبارزاتی آنان اعلام می کنیم.

کارگران کارخانه سیمان آریا و اسادیس در منطقه ای به نام پل زال در جادۀ اندیمشک - خرم آباد بیش از پنج ماه است که هیچ گونه مزدی دریافت نکرده اند. در این دو کارخانه ٧٥ کارگر کار می کنند و اکنون ٢٧ روز است که دست به اعتصاب زده اند.

بازداشت آقای اسماعیل عبدی، نشان دهنده نقض کنوانسیون های مختلف بین المللی حقوق بشر مبنی بر تضمین آزادی بیان و تشکل و همچنین حق مسافرت، جلوگیری از مسافرت نمایندگان ایرانی که قصد شرکت در کنگره جهانی آموزش بین الملل EI را داشتند، مانع کارکرد دموکراتیک این اتحادیه نیز شده است.
سندیکای معلمان سوئد از دولت ایران می خواهد که با ایجاد تسهیلات، آقای اسماعیل عبدی را در اسرع وقت آزاد کرده، و امکان مسافرت نمایندگان سندیکای صنفی معلمان را جهت شرکت در این کنگره فراهم نماید.

کمیته دفاع از کارگران مهاباد

موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعالین کارگری در چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، پدرام نصرالهی و ... به اوج خود رسید. همچنین طی ماه های اخیر ده ها تن از کارگران و فعالان کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و تهدید شدند. بسیاری از آنان در محاکم قضایی یا به زندان محکوم شده اند و یا در انتظار صدور احکام علیه خود اند.

ترجمه از:
هاله صفرزاده

به نظر می‌رسد این اعتصاب نتایج معینی داشته است. کارگران ظاهرا به پیروزی و به مقدار افزایش دستمزدی رسیده‌اند ، اما دولت و کارفرمایان درحالی که از اتحادیه‌های کارگری فاسد وابسته به حزب حاکم حمایت می‌کردند، به وضوح تلاش کردند تا وحدت کارگران را به حاشیه برانند.
این مبارزه برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری واقعی و مستقل و افزایش دستمزدها برای همه کارگران و کشاورزان انجام شده بود.

کارگران عضو سندیکای شرکت واحد نیز در رابطه با چگونگی ساختار تشکل‌های رسمی ‌چنین می‌گویند: «همه آشنایان به حقوق کارگری به‌خوبی می‌دانند که تشکل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار، به‌ویژه شورای اسلامی ‌کار، به‌دلیل اشکالات ذاتی قانونی، همچون دخالت مدیران دولتی و کارفرمایان در تعیین نامزدهای این شورا، به‌هیچوجه نماینده واقعی کارگران محسوب نمی‌شود. آخر چگونه می‌شود پذیرفت که نمایندگان عالی کارفرمایان مثلاً در شورای عالی کار بدون دخالت کارگران انتخاب شوند، اما به اصطلاح نمایندگان کارگران در این شورای عالی، از دل قانون انتخاباتی بیرون بیایند که کارفرمایان و مدیران دولتی در هیأت تشخیص صلاحیت تعیین نامزدهای کارگری دست بالا و نقش اصلی را دارا هستند.

محمود صالحی، فعال کارگری که پیش از پایان مهلت قرار بازداشت، به علت وخامت حال جسمانی آزاد شده می‌گوید سلامتی او در زندان به خطر افتاده و کلیه‌هایش را از دست داده است. ...

صفحه‌ها