کارگری

انجمن کارگری دموکراسی خواه

امروز بیش از هر زمان دیگری روشن گردیده است که بیکاری به مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی برای کارگران تبدیل شده است . سرمایه داری مالی- تجاری و دلال به همراهی نوکیسه گان نظامی با بهره مندی از بازار آشفته تاثیرپذیر از تحریم های ضد مردمی امریکا و متحدانش ؛ موجبات تعطیل مراکز کار و تولید را رقم زده اند

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

در روز جهانی کارگر، ما نهادهای حقوق بشری ایرانی پشتیبانی خود را از مطالبات کارگران زحمتکش میهنمان که همانا افزایش دستمزد، رعایت حقوق سندیکایی، پایان بخشی به سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نمایندگان کارگران و آزادی فعالین کارگری زندانی می‌باشد اعلام می‌داریم و ازتمام مجامع و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر و سندیکاهای کارگری در سرتاسرجهان درخواست می‌کنیم که صدای حق طلبانه میلیونها کارگر ایرانی و خانواده های آنان را به گوش وجدان‌های بیدار و نهادهای حقوق بشری در سایر کشورها برسانند

ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست در دست هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگری، جنبش عظیم و یکپارچه ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و پایان دادن به فقر و فلاکت در حال شکل گیری است

بازداشت و اخراج فعالان صنفی در سال ٩٧ بطرز کم سابقەای فزونی یافت. در این سال صدها نفر بە دلیل فعالیت صنفی اخراج و دە ها نفر بازداشت و توسط بیدادگاە های نظام محاکمە و عدەای از آنان بە زندان و شلاق محکوم شدند.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سال گذشتە را بە حق می توان از جهات مختلف نقطعە عطفی در سە دهە گذشتە برای جنبش کارگری بە حساب آورد. در این سال بە جرات میتوان گفت کمتر روزی را می شد یافت، کە بدون یک یا چند اعتصاب و اعتراض کارگری بە شب رسیدە باشد. سال ٩٣ سال مقاومت کم نظیر کارگران و مزدبگیران بود و دولت فکر نمیکرد...

یعقوب مهدیون

مقالە ذیل، توسط رفیق زندە یاد یعقوب مهدیون،یکی از رهبر ان گذشتە سندیکای کارگران کفاش، عضو هئیت موسسان سندیکا های کارگری و یکی از پیگیرترین رهبران جنبش سندیکایی و کارگری ایران اندکی قبل از مرگ وی بمناسبت روز کارگر نوشتە شدە و بعنوان امانت جهت انتشار بە یکی از فعالین جنبش سندیکایی ایران سپردە شدە. مهدیون در سال ٨٤ متاسفانە بدرود حیات گفت. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. همراە این مقالە جهت اطلاع اعلامیە کمیسیون کارگری سازمان را کە در آن هنگام منتسر شد، می توانید در صورت تمایل مطالعە کنید.

کاظم فرج الهی

فصل ششم قانون کار به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. آیین نامه های اجرایی این فصل بر خلاف کنوانسیون های بنیادین 98 و 87 سازمان بین المللی کاربه گونه ای تدوین شده است که با دخالت و آمریت نمایندگان وزارت کار(دولت) در تنظیم اساسنامه، برگزاری مجامع عمومی و انتخاب هیات مدیره ی این تشکل ها، عملا استقلال و پویایی این نوع تشکل ها از میان رفته و تبدیل به تشکل های بی اراده، وابسته، مطیع و بله قربان گو می شوند. طنز تلخ قضیه اینجاست که با وجود این تخلف آشکار و مدت دار دولت و وزارت کار از مقررات این سازمان، دوسال است که هیات نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در هیات رئیسه این سازمان قرار گرفته و جناب وزیر کار ریاست دوره ای مجمع سازمان بین المللی کار را عهده دار هستند.

سرود رهروان در بند، برای کارگران زندانی

صادق کار

با این ترفند پلید، «هفتە‌ی کارگر» بە جای «روز کارگر» نشاندە شد تا بە جای یک روز، هفت روز از کارگر سوءاستفادە شود و ضمناء چنین تبلیغ کنند کە گویا روز و حقوق کارگر نزد حکومت اسلامی چنان اهمیت دارد کە بە جای یک روز مرسوم در دنیا، در ایران هفت روز برای کارگر مراسم می‌گیرند!

پرستاران می‌گویند، پس از تجمع ۲۳آذر ۹۳ مقابل نهاد ریاست جمهوری، که کمیته پیگیری مطالبات پرستاری با نهاد ریاست جمهوری جلساتی را در جهت رفع مشکلات جامعه پرستاری برگزار کرد هنوزجوابی از سوی نهاد ریاست جمهوری به آن‌ها داده نشده است

صادق کار

بە هر روی معلمان با شرکت وسیع در تظاهرات ٢٧ فروردین ٩٤ نشان دادند کە، جایی برای کوتاە آمدن از خواستە هایشان برایشان باقی نماندە. آیا دولت معنی این پیغام تظاهرات روز گذشتە را گرفتە است؟ اگر پاسخ آری است، کە باید چنین باشد در آن صورت بایستی دولت، بدون فوت وقت بە جای طفرە رفتن از رسیدگی بە مطالبات معلمان و مقابلە، با معلمان، بی درنگ، با تشکل های صنفی معلمان و نمایندگان واقعی معلمان بر سر مطالبات معلمان مذاکرە کند.

واپس رانده شدن سندیکالیسم نه امری تصادفی است و نه ناشی از قضا و قدر. در آوریل سال ۱۹۴۷، زمانی که غرب در آستانه ۳۰ سال رونق کمی عادلانه تر بود، فردریخ هایک، اندیشمند لیبرالی که درقرن بیستم پرآوازه بود، نقشه راه هموندان سیاسی خود را چنین ترسیم می کند: «اگر بنا است کمترین امیدی به بازگشت به یک اقتصاد آزاد داشته باشیم، مساله محدود سازی قدرت سندیکا یکی از مهم ترین مسایل است».

در روزهای اخیر، شاهد اعمال تبعیض‌آمیز سهمیه‌بندی جنسیتی در فرایند استخدامی فراگیر و مشترکی بوده‌ایم که در دستگاه‌های اجرایی دولت در حال اجرا است. سازمان سنجش کشور اولین آزمون استخدامی متمرکز دولت را در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار می‌کند. دستگاه دولتی از طریق این آزمون، درصدد انتخاب نیروهای جدید برای استخدام در ۱۳ سازمان دولتی در کشور و 18 اداره استان خراسان شمالی است. براساس دفترچه‌ی این آزمون، سهم اختصاصی زنان فقط 2 هزار و 392 نفر، در مقابل 4 هزار و 467 نفر سهم اختصاصی مردان، در نظر گرفته شده است. همچنین، بیشتر مشاغلی که زنان در آن پذیرفته می‌شوند، اداری و دفتری است.

حسین اکبری

یک فعال مستقل کارگری معتقد است تنها وظیفه نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، مقاومت شجاعانه در مقابل تصویب دستمزد غیر قانونی است.

حسین اکبری در جریان مذاکرات تعیین مزد 94 به ایلنا گفت: اگر حداقل دستمزد سال 94 بر مبنایی به غیر از معیارهای ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت) افزایش یابد گروه کارگری شورا باید به نشانه اعتراض از امضای مصوبه خودداری کند.

محمد صفوی

تثبیت «روز جهانی زن» و به رسمیت شناخته شدن این روز، رخدادی فمینیستی، کارگری و سوسیالیستی است. رویدادی که بدون مبارزه حق طلبانه زنان کارگر در آمریکا و تلاش زنان و رهبران برجسته سوسیال دمکراسی، هرگز نمی توانست ابعادی جهانی یابد و نهادِ ماندگار عدالت خواهی زنان عالم شود.

آزاده حسینی

اکنون می‌توان فهمید که دیگر معمایی در کار نیست که چرا دیوار دولت همیشه به طرف کارفرمایان غش می‌کند. دولت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیاری که دارد، خود بزرگ‌ترین کارفرماست. مدیران بخش‌های دولتی گوی سبقت را از همکاران خود در بخش خصوصی ربوده‌اند. این خوش‌نشینان معمولا بی‌لیاقت، ناتوان از ارائه مدیریت علمی و عاجز از بهره‌برداری از امکانات و نیروی کار در موسسات زیر نظر خود که فقط در پرتو رانت سیاسی و انحصار دولتی به موقعیت‌های کنونی دست یافته‌اند، توسط نمایندگان همیشه حاضر خود در حکومت و لابی‌های بی‌شمارشان در بزنگاه‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد جزء بزرگ‌ترین موانع افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران هستند.

ما امضا کنندگان این بیانیه با یادآوری اعتراضات اخیر معلمان و کارگران صنایع خودروسازی و عزم و اراده خلل‌ناپذیر عموم کارگران برای برخورداری از یک زندگی مطابق با استانداردهای امروزی به دولت و صاحبان سرمایه اعلام می‌داریم چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار 608 هزار تومانی پر نشود، روز به روز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد.

علی اکبر نظری

نبود نمايندگان واقعي كارگران در شوراي عالي كار . نداشتن تشكل مستقل كارگري، دخالت هاي دولت و كارفرما در جهت انتخاب نمايند‌ي كارگر، اشكال در اصل سه جانبه گرايي، هم فكر و هم سو بودن كارفرما و دولت. از ديگر عوامل اين پديده شوم در جلسات تعيين دستمزد كارگران است. در جامعه‌اي كه بيشترين جمعيت را كارگران و حقوق بگيران تشكيل مي‌دهند، متاسفانه كارگران از امكانات بسيار كمي برخوردارند. به راستي چرا كارگران بايد در مجلس شوراي اسلامي فقط يك نماينده داشته باشند، آن هم تحميلي؟

رضا رخشان

با این حال، من ورفقایم با وجود همه مرارتها وسختیهای زندگی، چه در دوران اخراج از کار و زندان وچه حالا، همچنان در دفاع از منافع ومطالبات کارگریمان ایستاده ایم.

جعفر حسین زاده

درحال حاضر قدرت خرید کارگران به میزان ۶۷ درصد کاهش یافته و تامین معیشت برای خانوارهای کارگری به مراتب از گذشته دشوارترشده است. اصلی‌ترین پیامد پرداخت دستمزد با نرخی کم‌تر از نرخ واقعی تورم، فقیرتر شدن بیش از پیش کارگران و زحمت‌کشان و گسترش اختلاف طبقاتی است.

صفحه‌ها