گفتگوها

تحریم انتخابات مجلس نهم، فراخوان برگزاری تظاهرات اعتراضی در روز ۲۵ بهمن ماه و تحریم های اقتصادی

شرکت کنندگان: فرزانه عظیمی، مسئول هیأت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران
بهروز خلیق، مسئول هیأت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

گرداننده: احمد پورمندی

بهروز خلیق

در اين گفتگو به سئوالات مطروحه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، حل معضل پايگاه اشرف، ضرورت تحول در نگاه و عملکرد سازمان مجاهدين خلق، مواضع و شيوه برخوردهای يکی از گروه های هوادار سازمان و امر فراکسيون در سازمان پرداخته شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بهروز خلیق

پيرامون خطر حمله نظامی به ايران، تشديد تحريم های اقتصادی و تاثيرات آن بر اقتصاد کشور و زندگی مردم، مواضع نيروهای اپوزيسيون نسبت به حمله نظامی، تشديد شکاف های حکومتی و اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی پيرامون سرنگونی رژيم قذافی پرسش هائی با سازمان مطرح شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران در اين گفتگو به اين پرسش ها پاسخ داده است.

بهروز خلیق

يرامون مدل ليبی برای سرنگونی رژيم ديکتاتوری، اعتراضات مدنی مردم آذربايجان در ارتباط با خشک شدن درياچه اروميه، نگرانی ولی فقيه از انتخابات مجلس، جبهه پايداری و انتشار اعلاميه "کميته مرکزی" خودخوانده، پرسش هائی از سازمان صورت گرفته است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران به اين پرسش ها، پاسخ داده است.

دبيرخانه شورای مرکزی

بهروز خلیق

انتخابات در اساس محل چالش برنامه احزاب سياسی است. در انتخابات احزاب سياسی با شعارها و برنامه های خود وارد کارزار و رقابت می شوند. اما در اکثر انتخابات جمهوری اسلامی، جای برنامه خالی است. در جمهوری اسلامی جای چندانی برای احزاب وجود ندارد و در انتخابات نه برنامه ها، بلکه جريان های حکومتی با هم بر سر تصاحب کرسی های مجلس وارد نزاع می شوند. گويا کرسی های مجلس نه برای اجرای برنامه ها، بلکه برای تقسيم ثروت کشور به نفع اين و يا آن باند حکومتی است.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

عفت ماهباز

گفتگوی کار آنلاين با عفت ماهباز - بخش های اول و دوم

تهيه و تنظيم در گروه کار زنان - سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

امیر ممبینی

گفتگو با امير ممبينی

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها - سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

نظر1
مسعود مافان

گفتگو با مسعود مافان بمناسبت بیستمین سالگرد تاسیس نشر باران در استکهلم - سوئد تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها – سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)

فرخ نگهدار

فرخ نگهدار معتقد است که نه تنها نظام جمهوری اسلامی، که رژیم شاه هم ظرفیت تغییر و بهبود داشت. او به رادیکالیسمی انتقاد میکند که آن زمان هر نوع اصلاح، رفرم و هر تغییری را به شدت رد میکرد. رادیکالیسمی که در نهایت باعث شد جامعه از تمام راههای میانی عبور کند و به انقلاب روی آورد.

گفتوگو با فرخ نگهدار**

درسی که در این زمینه از ایران امروز می شود فراگرفت این است که کنار گذاشتن دیکتاتور (شاه / مبارک) نسبتاً آسان است. چالش واقعی و تلاش مهمتر این است که بتوان یک جامعه کاملا دموکراتیک بنا نهاد که در آن عدالت اجتماعی وجود داشته باشد.

بهروز خلیق

پيرامون تحريم های بين المللی و برخی مسائل مطروحه در مورد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تاثير تحريم ها بر اقتصاد کشور فلج کننده خواهد بود!

تبليغات روزنامه کيهان و سايت حکومتی پارسينه عليه سازمان

کار- آنلاين

صفحه‌ها