روند جهانی شدن

تقی روزبه

بهرحال ترامپ "سودائی مزاج" که چامسکی او و حزب حامی اش را بزرگترین خطر کل تاریخ بشر نامیده بود، از امروز سرنوشت همه ما را بدست گرفته و انگشتاتش بر ماشه زرادخانه ای قرار گرفته اند که قادر است کل تمدن بشری را نابود کند و به کوره "جنگ تمدنها" بدمد. بحران محیط زیستی را چنان کند که سونامی مهاجرت زیست محیطی از یک کابوس به یک واقعیت تبدیل شود.

نظر1
تقی روزبه

نه روسیه، روسیه دوران فروپاشی است و نه آمریکا، آن آمریکای نیرومند و چالاکی که قادر به یک تعرض گسترده باشد. احتمالاً آمریکا در مسیری رو به افت قرار دارد و روسیه پس از یک دوره سقوط آزاد، دارد روی پایش می ایستد که بیشتر مدیون افت حریف است تا افزایش قدرت و توان واقعی خود. اکنون ما در دوره پساسوسیالیسم حکومتی و سرمایه داری جهانی ترشده قرار داریم که هر دو کشور با وجود داشتن خودویژگی ها، بخشی از سیستم جهانی سرمایه داری اند...

استفن هاوکینگ
ترجمه از:
زیتون

به عنوان یک فیزیک‌دان نظری ساکن ‘کمبریج’، من بخش عمده عمرم را در حبابی با امکانات و امتیازات فوق‌العاده سپری کرده‌ام. کمبریج شهر خاصّی است که پیرامون یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا شکل گرفته است. در همین شهر کم جمعیّت هم، جامعه علمی‌ای که من در دهه بیست زندگی‌ام وارد آن شدم، حتّیٰ کوچک‌تر و کم جمعیّت‌تر هم است.

تقی روزبه

با موضع گیری های پیشاپیش ترامپ مبنی بر تقلب و نقض بیطرفی توسط نهادهای سیستم و برسمیت نشناختن نتایج انتخابات، نیروی آزادشده بسادگی تسلیم قواعد رسمی و وضعیت موجود نخواهد شد. بهمین دلیل دوره دشواری همراه با تعمیق بحران سرمایه داری آنهم در دژاصلی خود که نگهبانی و تأمین کننده امنیت و نظم جهانی را به عهده دارد، در پیش است.

تقی روزبه

پایان انتخابات پایان بحران نیست و چه بسا آغاز جدیدی برای آن باشد. بحرانی که از جهان به داخل آمریکا کمانه کرده و به نوبه خود از آمریکا به سایرنقاط جهان کمانه خواهد کرد. جامعه جهانی و آمریکا بحرانی اند و تشنه تغییر. اشکال و ُنرم ها و تعادل های قدیمی سیاست ورزی و عملکرد نهادهای متعلق به آن به هم ریخته، به زیرسؤال رفته و بی اعتبارشده اند. جهان در برزخ تعادل قدیمی که بهم ریخته و تعادل های جددی که هنوز شکل نگرفته و از دل بحران سر برخواهد آورد- و معلوم نیست با چه هزینه ای؟

مجید سیادت

ما در دهکده کوچک جهانی زندگی می کنيم. عوامل فرامرزی هر روزه نقش مهمتری در روندهای درون مرزی کشورهای مختلف بازی می کنند. در روزهای نگارش اين سطور سرنوشت يونان توسط بانکداران آلمان رقم زده می شود. پاراديمهای اين جهان تازه با جهان کهن متفاوت اند و همگی آنها چندان روشن و آشنا نيستند. با تمام اين ناروشنی ها سياست موفق آن سياستی خواهد بود که بتواند اين دنيای تازه را هضم کند و منطق حرکت خود را باآن روندها هماهنگ نمايد.

هدف گروه تدارک همان گونه که از نام آن پیداست تلاش برای تدارک نخستین نشست فروم اجتماعی ایران است با آگاهی به این مسئله که فروم اجتماعی ایران تنها زمانی موجودیت خواهد یافت که بتواند اولین نشست خود را داخل ایران و با حضور جنبشهای اجتماعی ایران برگزار کند.

گروه تدارک فروم اجتماعی ایران