تبريک

مادرلطفی 6 گل سرخ رز برای مادر خریده بود که در کنار نقاشی مادر گذاشت و مادران خاوران و دیگر مادران جان باختگان با هدیه بسیار ارزنده شان در کنار او عکسی به یادگار انداختند. چه صحنه های زیبایی بود. چقدر قاصرم از نوشتن و توضیح دادن آن لحظات زیبا. چه گرانبها مادرانی دارد این خاک. چه نخبه های را در دل خود داری ای خاک زر خیز که برایت می خوانیم ای خاکت سر چشمه هنر!!!

شورای سردبیران کار آنلاین

فرارسيدن سال نو ميلادی را به تمامی هموطنان مسيحی مان چه در ايران و چه در خارج از ايران تبريک گفته و سالی سرشاراز صلح و آرامش و تندرستی برايشان آرزو می کنيم.

صفحه‌ها