دانشجویی

دانشگاه امروز سنگری برای پاسداری از حقوق و آزادی های مردم ایران است . بقای این سنگر و گسترش دامنه ی فتوحات آن تنها در پرتو اتحاد جنبشهای بر آمده از بطن همین « مردم » ممكن خواهد بود . به همین سبب جنبش دانشجویی نیروهای مترقی بالقوه و بالفعل موجود در جامعه را به اتحاد با یكدیگر برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات همسویه اشان فرا می خواند .

• حمايت از تجمع دانشجويى چهارشنبه در مقابل دانشگاه تهران و دعوت به شرکت گسترده در آن.
• «يار دبستانى ستاره بر سينه ات چه ميکند»، «دانشجو به پا خيز»...
• اعتراض به معلق کردن انجمن اسلامى دانشجويان از سوى دانشگاه.
• شعار عليه بسيج، معاونت دانشجويى...

اين قتل اگر چه در نوع خود بى نظير مى باشد اما اين جنايت ثمره جنايت خاموشى است که سالهاست در دانشگاهها در حال انجام است و آن ترويج فرهنگ بنيادگرايى است که اين قتل گوشه اى از اين دمل چرکين است که درايت بيش از پيش تمامى روشنفکران، روحانيون آزاد انديشان ، اساتيد دانشجويى و فعالين مدنى و سياسى جامعه را مى طلبد.

به باور ما سران رژيم جمهورى اسلامى و کليه نهادهاى سرکوبگر قضايى و امنيتى آن در برابر چنين فجايعى مسئوليت مستقيم داشته و بايد در پيشگاه ملت، دادگاه‌هاى بين‌المللى و در نهايت محضرعدل الهى پاسخگو باشند.

ما امضا کنندگان اين نامه با حمايت از ياشار قاجار و عابد توانچه اعتراض خود را به بازداشت اين فعالين دانشجوئى اعلام کرده و خواهان آزادى فورى وبى‌قيد وشرط آنها هستيم.

دفتر تحکیم وحدت

پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين(انقلابهاى رنگى) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوى بالاترين مقام امنيتى کشور است که در ايران آزادی‌هاى سياسى و مدنى وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها در کشورهايى امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهاى دموکراتيک وجود ندارد

جرياناتى يا افرادى هستند كه به حوزه‌ى روشنفكرى وارد نشده‌اند ولى بسيار موثرند و گاه مخرب. از منظر سياسى نمى گويم، از نقطه نظر فرهنگى. پاى صحبت برخى از همين جرجيس هاى جديد گاه دوسه هزار مشتاق مى نشيند. کدام يک از روشنفکران –سکولار با مذهبى- قادر به جذب چنين مخاطبى است؟ اگر به تكاپو نيافتى او جامعه‌ات را نمايندگى مي‌كند.

سیامک فرید

با تغيير شرايط. حکومت و جنبش دانشجوئى در حال برآورد و تخمين نيرو هستند.دانشجويان هنوز در ياسخ به تعرضات حکومت دست به اعتراضات دامنه‌دار نزده‌اند.اعتراضات تاکنونى با افت و خيز همراه بوده و حکومت با بگير و ببند و به قول دانشجويان بالا بردن هزينه تب آن را يايين آورده است. با يک سرى تغييرات هميشه امکان دوباره بالا رفتن اين تب هست

علی صمد

فعالين دانشجوئى كه در عرصه‌هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، ورزشى، تخصصى و علمى فعاليت مى‌كنند ديگرهيچ‌گونه اميد و توهمى به ايجاد تحول در ساختار حكومت اسلامى ايران ندارند. امروز ديگر تابوها براى دانشجويان شكسته است و فرهنگ گفتگو و ديالوگ در ميان آنها رو به افزايش است. ارتباط‌هاى فعالين دانشجوئى در مناطق قومى ايران گسترش يافته است. در ميان دانشجويان از هر گرايشى، سكولار بودن ديگر به عنوان امر عادى در زندگى و فعاليت دانشجوئى محسوب مى‌شود

در ابتدا وضعيت عابد توانچه و ياشار قاجار را از طريق نهادهاى داخل حكومت پيگيرى خواهيم كرد كه در صورت به نتيجه نرسيدن، از سازمان‌‏هاى جهانى حقوق بشرى كمك خواهيم خواست.

در راس همه‌ى اينها حاکميت بايد پاسخگوى چنين برخوردهاى اسفناک و متحجرانه‌اى باشد. در پايان انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه زنجان، سرکوب تجمع مسالمت آميز زنان در تهران را شديدا محکوم کرده و خواستار آزادى هر چه سريع‌تر دستگيرشدگان مى‌باشد.

علی صمد

در بخش دوم صحبت هايم به برخورد حکومت با دانشجويان وتشکل هاي انها مي پردازم . ارزيابي من اين است که حکومت در حال حاضر سياستش کنترل، محدويت و کاهش هر چه بيشتر فعاليت هاي دانشجويي در دانشگاه هاي ايران است. در واقع حکومت از طريق ارگان هاي غير دانشجويي و دانشگاهي سعي دارد جلوي گسترش فعاليت هاي دانشجويي را بگيرد . شايد براي روشن شدن موضوع بهتر باشد چند مثال بزنم :

مسئله اى كه مردم ايران هرگز در جريان «تصميم گيری» و حتى «وجود» آن نبوده اند و با پنهان كارى حاكميت و به قيمت حذف ده ها ميليارد دلار از بودجه عمرانى، رفاهى و آموزشى كشور به وجود آمده است، در يك نيرنگ سياسى و تبليغاتى مى رود كه به يك «مسئلهء ملی» و«حق مسلم» تبديل شود!

در طى هفته هاى گذشته فريد مدرسى عضو دفتر تحکيم وحدت و دانشجوى دانشگاه علامه نيز از اين رويکرد جديد حاکميت مصون نماند و از سوى بيدادگاه انقلاب به ١ سال حبس محکوم گرديد، سرکوب دراويش گنابادى ، اين مظلومترين و ساکت ترين اقشار جامعه در قم و لغو مرخصى تمامى زندانيان سياسى و .. نيزگوياى اين نکته است که حاکمان باکى از اعمال سرکوبگرانهء خود ندارند.

مهدی فتاپور

اکثريت قريب باتفاق اعضای سازمان جوانان پيشگام دانش آموز و دانشجو بودند ولی بالاخص در سال 61 تعداد اعضا اين سازمان در محلات زحمتکش نشين و در ميان جوانان اين محلات رشدی سريع داشت، بگونه ای که تشکيلات اين مناطق قدرت جلب و سازماندهی نيروهايی را که بسمت اين سازمان ميامدند، نداشتند.

مهدی فتاپور

من از تعداد دانشجويان تصفيه شده آماری در اختيار ندارم. تمامی دانشجويان شناخته شده وابسته به سازمانهای دانشجويی دگرانديش تصفيه شدند. بخش بزرگی از آنان در جريان دستگيريهای پس از سال های 60 دستگير شده و يا مجبور به ترک کشور گرديدند. تعداد محدودی از دانشجويان باقيمانده در کشور در سالهای بعد موفق شدند با تلاش زياد مجددا بدانشگاه راه يابند. اين بخش از دانشجويان نيز تحت نظر بوده و در دوره تحصيل خود مجبور بودند از هر گونه فعاليت اجتماعی پرهيز کنند.

علی صمد

محور صحبت هاى اغلب سخنرانان اصلاح طلب حكومتى در اين تجمعات دانشجويى همچنان اين بوده كه دانشجويان را در چارچوب برنامه ها و اهدافى كه در دوم خرداد توسط اصلاح طلبان حكومتى و آقاى خاتمى طرح و سپس به شكست كشيده شد، نگه دارند و به يك عبارت از راديكاليسم جنبش دانشجويى كه نشانگر يك سمت گيرى براى تحولات بنيادى و ريشه اى در ساختار سياسى ايران است، جلوگيرى كنند، و در همراهى با سياست هاى فوق، جناحى از جنبش دانشجويى را كه هنوز به جمهورى اسلامى اعتقاد دارد را در دانشگاه ها تقويت نمايند.

اگر قبول كنيم كه آبادگران تشكيلات مستقلي است كه بر اساس دماگوژي بنا نشده و قصد تداوم هژموني فعلي را ندارد، از هم اكنون مي‌بايست با سرلوحه قرار دادن استقلال مجلس و دفاع از "مطالبات دمكراتيك مردم" شايستگي خود را براي جلب اعتماد مردم نشان دهد. اگر شما نيز مانند يكي از دوستانتان مايل به اعمال عقلانيت و پوسته‌شكني در لايه‌هاي بالاي حكومتي بوده واز نتايج مثبت اين عقلانيت استقبال مي‌كنيد. چرا اين حق را براي باقي مردم قائل نيستيد و اجازه نمي‌دهيد باقي مردم نيز پوسته‌شكني كنند و از نتايج مثبت آن بهره مند شوند؟

صفحه‌ها