چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۴

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۴

آقای نگهدار: شاه و خامنه ای ، فردوست ها و احمدی نژادها را می سازند

یشان در قضاوتی در باره آقای خامنه ای می نویسند :"هر فجایعی که رخ می دهد بر عهده رهبر نظام نمی گذارم، همه مسئولیم"، آیا دهقانان بلوچ یا کارگرانی که ماهها و یا سالهاست حقوق نگرفته اند یا زاغه نشینانی که تحت توجهات جمهوری اسلامی هر روز مانند قارچ از زمین میرویند یا روزنامه نگاران که از حقوق بشر دفاع می کنند یا صدها هزار خانوار که در فقر و فلاکت می زیند مسئول این همه فجایع اند، یا سرکوبگران، غارتگران و مزدوران قداره بندشان؟

آفای نگهدار درمقاله ای با عنوان” آقای خامنه ای فردوست ها از شما آریا مهر می سازند”،چنین استدلال می کند که خود کامگی آقای خامنه ای خواسته ایشان نیست بلکه این اطرافیان او هستند که با فرمانبرداری مطلق از او واعطای القاب گوناگون او را بسرحد خدائی رسانده و از او یک خودکامه ساخته اند و ایشان را بر حذر می دارد که بە سرنوشت شاه که فردوست ها اطراف او را احاطه کرده بودند دچار نشود.

هر چند که ما به اصل تأثیر متقابل اعتقاد داریم اما واقعیت این است که این آقای خامنه ای است که با قدرت مطلقه ولایزال خود اطرافیان خود را بر میگزیند و بر اساس اعتماد به آنها برای استحکام پایههای قدرت خود آنان را در قدرت سهیم می کند وگزینش افراد را نه بر اساس شایستگی و صلاحیت بلکه بر اساس میزان تملق به شخص خود می سنجد، نمونه این افراد در رژیم گذشته فردوست ها وعلم ها بودند که خود را غلام خانه زاد و جان نثار می نامیدند و در این رژیم مصباح یزدی ها و احمدی نژادها هستند که خود را ذوب شدگان ولایت فقیه می نامند .

اینک به بررسی چندین نکته از فرازهای مقاله ایشان میپردازیم .

۱ – ایشان خطاب به آقای خامنه ای مینویسند:” پس از خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ قدم در راهی گذاشته اید که کشور را بسوی پرتگاه خواهد برد”، از این جمله چنین استنباط می شود که گویا تا آن زمان کشور در لب پرتگاه قرار نداشته است و مردم در آزادی و آبادانی می زیسته اند و در آن روز ناگهان ورق برگشته و کشور در لبه پرتگاه قرار گرفت. آیا اعدام و شکنجه و زندان و ستم ملی و مذهبی و هزاران فاجعه در عرصه های اقتصاذی،سیاسی، اجتماعی،فرهنگی و آموزشی از آن روز ببعد پدیدار شده است و عملکرد ایشان در سالهای پیشین در راستای پیشرفت، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر بوده است؟

– در ادامه مقاله ایشان نوشتهاند:” دراین روز به خطا رفتهاید و مقام خود را به سمت رهبری از یک جناح حکومت ،تنزل داده اید وجناح دیگر را به مقابله خوانده اید”، اگر منظور ایشان از بکار بردن واژه مقام همانا هدایت و رهبری جامعه و تأمین نیازهای مردم باشد، به هیچ وجه آرمان آقای خامنه ای نیست. مقامات این رژیم از آغاز تاکنون هیچ گاه در جهت منافع مردم گام برنداشته اند و ایکاش این مقام محترم، سایه مبارکشان را بیش ازاین بر سر مردم ما نگسترانند و بیش از این مردم را دچار درد و رنج نسازند و اگر ایشان اکنون جناحی از حکومت را به مقابله خواندهاند، سالهاست که با اکثریت عظیم مردم مان به مقابله و دشمنی برخاسته اند.

۳ – ایشان تلویحأ آقای خامنه ای را به مثابه یک رجل سیاسی معرفی می کنند، آیا می توان خودکامه ای را که با درآمد هنگفت نفت وبا قدرت سرنیزه شکنجه و اعدام بر مردم حکم می راند رجل سیاسی نامید؟ آیا در مقایسه با میهن پرستانی مانند زنده یادان: مصدق، فاطمی و صدیقی میتوان افرادی مانند خامنه ای، احمدی نژاد و محصولی را رجل سیاسی نامید؟

۴ – ایشان در قضاوتی در باره آقای خامنه ای مینویسند :”هر فجایعی که رخ می دهد بر عهده رهبر نظام نمیگذارم، همه مسئولیم “، آیا دهقانان بلوچ یا کارگرانی که ماهها و یا سالهاست حقوق نگرفته اند یا زاغه نشینانی که تحت توجهات جمهوری اسلامی هر روز مانند قارچ از زمین میرویند یا روزنامه نگاران که از حقوق بشر دفاع میکنند یا صدها هزار خانوار که در فقر و فلاکت میزیند مسئول این همه فجایع اند، یا سرکوبگران، غارتگران و مزدوران قداره بندشان؟

۵ – در این نوشته ایشان بر این باورند که: ” کسانی که به قدرت سیاسی می اندیشند می توانند به همگان بباورانند که حاکمان گو ششان کر، چشمشان کور است و اصلاح نا پذیرند”، این واقعیت نیاز چندانی به مدارک و اسناد ندارد.

در این سالها حاکمیت بویژه خامنه ای حرف هیچ نویسنده، حقوقدان، جامعه شناس، اقتصاددان و اندیشمندی را

که نگران حال و آینده کشور هستند نشنیده و چشمانشان را بر فلاکت و درد و رنج مردم بسته اند و بهیچ وجه حاضر به پذیرش هیچگونه پیشنهاد دلسوزانه و اصلاح گرانه نیستند و هر انتقاد سازنده ای را با زندان و شلاق پاسخ میدهند .

۶- در بخش دیگری ایشان نوشتهاند: “پرونده قتلهای زنخیره ای،کوی دانشگاه، کهریزک و قاتلین نداها به دست عدالت سپرده نشده اند”، آیا مگر عاملان و آمران قتل عامهای سالهای ۶۰ و۶۷ و قتل عام مردم کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان و عاملان جنایات بیشمار، تاکنون بدست عدالت سپرده شده اند؟ ومگر در رأس دستگاه عدالت ، ذوب شدگان ولایت فقیه قرار ندارند که احکام قرون وسطائی را برای قربانیان نظام خود صادر می کنند؟

۷- ایشان اشاره می کند: “اعتراضات، از شعار رأی من کجا است، فراتر رفته و برخی، شعارهائی تند علیه نظام و رهبری دست زدهاند”، درواقع این اکثریت عظیم مردم بود که روزها در خیابانها و شبها بر سر پشت بامها باشعارهای خود، فریاد ظلم وستم چندین ساله را به گوش جهانیان رساندند.

۸- در جائی دیگر ایشان برخی را مورد انتقاد قرار میدهند از این که “به راه آشتی ملی نمی اندیشند”، رژیم جمهوری اسلامی که تمام امکانات و اهرمهای سیاسی، رسانه ای و تبلیغاتی را در دست دارد تاکنون هیچ نشانه ای از تمایل برای آشتی ملی از خود بروز نداده است و همواره در صدد دشمن آفرینی است. بارها از جانب قومها، مذاهب، نهادهای غیر دولتی، سازمانهای سیاسی، روشنفکران ومصلحین اجتماعی پیشنهاد آشتی ملی در جهات مختلف ارائه شده ولی هیچگونه تلاشی از سوی رژیم در این جهت مشاهده نشده است، نمونه بارز آن زنده یاد قاسملو بود که جان خودرا بر سر آشتی ملی نهاد .

آقای نگهدار در مقاله دیگری در باره فاجعه ملی سال ۶۷ نوشته بودند: “هنوز نمیدانم حاکمیت چرا وبا چه انگیزهای اقدام به قتل عام زندانیان سیاسی نمود؟”، اگر یک حکومت یا سازمان سیاسی در طی حیات فعالیتهای خود اقدام مشخصی را مرتکب شده باشد که نظیر یا مشابه آن هیچگاه تکرار نشده باشد آنگاه می توان برای یافتن علل وعوامل این رویداد یکباره،کنکاش کرد اما این استدلال در باره جمهوری اسلامی صادق نیست، زیرا این رژیم در طی حیات خویش بارها مواردی مشابه،فاجعه ملی را آفریده و تکرار کرده است که این اقدامها مکرر نشانگر خط مشی و شیوه فرمانروائی آن حاکمیت می باشد از اینروی فاجعه ملی سا ل۶۷ در زمره دیگر فجایع در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت شده است.

آنچه مسلم و مبرهن است و آنچه که آموزش و تجربیات تاریخی به ما می آموزد سرنوشت محتوم خودکامگان است وباید در نظر داشت در آینده عملکرد فعالین سیاسی و قلم بدستان را مردم ،مورد قضاوت قرار خواهند داد.

تاریخ انتشار : ۲۵ دی, ۱۳۸۹ ۹:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک