یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۰

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۰

اجازە تکرار فاجعە ۶٧ را نباید داد

نمی‌خواهند فضای سیاسی در کشور تغییر کند، زيرا که باز شدن فضای سیاسی را سر‌آغاز پایان کار خود می دانند. از همین روی، دستگيری‌ها را افزایش، و فشار‌ها را تشدید کردەاند تا بلکە مانع باز شدن فضای سیاسی در اثر فعالیت های اجتماعی و مدنی شوند

در هفتە‌های اخیر و مصادف با بیست و هفتمین سالگرد کشتار جنایت کارانە هزاران نفر از زندانیان سیاسی، بە دستور ولی فقیە، موج دیگری از بازداشت فعالان مدنی و امنیتی کردن هر چە بیشتر فضای جامعە توسط نیروهای امنیتی شروع شدە است.

  تنها در هفتە جاری  در حالی کە جامعە هنوز از بهت و حیرت  خبر دردناک مرگ مشکوک شاهرخ  زمانی  در زندان رجایی شهر بە در نیامدە،  سایت ملی مذهبی در روز  جمعە ٢٧ شهریور ماە خبر از هجوم دادستان و ٧ نفر از ماموران امنیتی شهر اندیمشک  بە خانە شاپور رشنو، در ساعت یک  بامداد، و بازداشت وی پس از جستجوی خانەاش داد.

 بنا بر همین گزارش، علاوە بر شاپور رشنو، ماموران امنیتی، علی نجاتی یکی از موسسان و اعضای هئیت مدیرە سندیکای کارگران نیشکر هفتە، محمد جهانگیری و امیر رحیم خانی دو  فعال دیگر سندیکایی و مادر این دو را نیز بازداشت و بە زندان منتقل کردەاند.

 همچنین بیدادگاە های رژیم، کە با وجود پایان مدت محکومیت شش سالە رسول بداقی، از آزاد کردن وی خوداری می کردند، طی یک محاکمە فرمایشی دیگر، این عضو کانون صنفی معلمان ایران را بە سە سال زندان  دیگر، و محمود صالحی فعال دیگر کارگری را بە ٩ سال زندان محکوم کردند. بازداشت و بریدن احکام زندان برا ی فعالین پیگیر و جسور کارگران و معلمین درست همزمان با اعلام سکتە قلبی و مرگ شاهرخ زمانی، ادعای مسئولین زندان‌ها مبنی بر درگذشت زمانی  بر اثر سکتە مغزی را بیش از پیش زیر علامت سوال می‌برد، و گویای تدارک دور دیگری از سرکوب جنبش بە خروش درآمدە کارگری توسط رژیم  است و انتظار نمی رود کە اگر مقاومت درخوری در مقابل آن بعمل نیاید، بە زودی فروکش کند و یا دامنە آن بە کارگران و معلمان محدود بماند.

  از همین روی باید هشیار بود و با اتحاد و همبستگی هرچە بشتر و گسترش اعتراضات مدنی مانع از تکرار تجربە تلخ و فاجعە آمیز دیگری مشابە آن چە پس از نوشیدن جام ظهر در سال ۶٧ با زندانیان سیاسی اتفاق افتاد شد. 

آن‌هایی کە جنایت سال ۶٧ را مرتکب شدند، سازمان‌های کارگری را سرکوب کردند، قوانین حمایتی را از میان برداشتند،  کشور را غارت،  مردم را دچار فقر و فلاکت کردند، زمینە تحریم‌های اقتصادی را مهیا  و کودتای ٨٨ را انجام دادند، همان‌هایی‌اند کە اکنون نیز کارگران و سایر فعالین مدنی  را بە زندان  می فرستند، و امروز روز نیز همچنان اهرم های  اصلی قدرت را در اختیار دارند. 

و هم  این‌ها‌ هستند کە می کوشند با سرکوب اعتراضات مانع هر نوع رفرم و تحولی کە موقعیت شان را سسست نمایند، می شوند. این‌ها  نگران باز شدن فضای سیاسی بواسطە اعتراضات کارگری و سایر گروە های  مدنی  و پیامدهای آن هستند. این‌ها نمی‌خواهند فضای سیاسی در کشور تغییر کند، زیرا که  باز شدن فضای سیاسی را سر‌آغاز پایان کار خود  می دانند. از همین روی، دستگیری‌ها  را افزایش، و فشار‌ها را تشدید کردەاند تا بلکە مانع  باز شدن فضای سیاسی در اثر فعالیت های اجتماعی و مدنی شوند. با این وصف  اختناق و استبداد محکوم بە زوال است و میدان مانور مستبدین حاکم بە رغم تشدید فشار و سرکوب  مرتبا محدو و محدوتر می شود،  ونقاب از چهرە آن‌ها برداشتە می شود و انزجاری عمومی از آنان فزونی می‌گیرد. 

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور, ۱۳۹۴ ۱۱:۰۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

طبق برآورهای آماری، بیش از یک‌سوم ساکنین کره زمین طی سال جاری میلادی به پای صندوق‌های رای رفته و مقام یا ارگان اولیه حاکمیت سایسی کشور خویش را انتخاب خواهند کرد. تب انتخابات تمامی کره زمین را فراگرفته و حتی کشورهایی که در آن‌ها انتخاب امسال برگزار نمی‌شوند، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر انتخابات در کشورهای هم‌جوار یا دیگر کشورها قرار خواهند گرفت.

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

سرمایه‌داری برای زنده مانی و حل بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است…در جهان امروز به گونه‌ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه‌داری حتی در میان اندیشه‌پردازانِ این نظام بالا می‌گیرد. گفته می‌شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخ‌گوی چالش‌ها و دشواری‌های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکل‌گیری بلوک های دشمن می‌دهد. تورمِ روزافزون׳ زمینه‌ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می‌گردد.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!