دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۶

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۶

ارتباط پنج بانک و شرکت بیمه‌ی فرانسوی با شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل

چندین سازمان امروز گزارشی را در باره‌ی ارتباط خطرناک بانک‌های فرانسوی با پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل منتشر کردند... این سازمانها در این گزارش پرده از ارتباط بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی فرانسوی با بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی اسرائیلیِ فعال در نگهداری و توسعه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل برداشته‌اند.

 

چندین سازمان امروز گزارشی را در باره‌ی ارتباط خطرناک بانک‌های فرانسوی با پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل منتشر کردند. انجمن همبستگی با فلسطین در فرانسه، همبستگی با زمین، روابط مالی عادلانه در فرانسه، جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، همبستگی، کنفدراسیون عمومی کارگران و الحق در این گزارش پرده از ارتباط بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی فرانسوی با بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی اسرائیلیِ فعال در نگهداری و توسعه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل برداشته‌اند.

پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل پنجاه سال است که در جریان است. این پروژه‌ که بر اساس حقوق بین‌المللی غیرقانونی است با شتاب سرعت‌یافته ادامه دارد: تأیید ساختِ ۶.۰۰۰ واحد مسکونی تازه از آغاز ژانویه ۲۰۱۷ آخرین نمود آن است. صدور این تأییدیه پس از تصویب قطعنامه‌ی ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ [۱] بود که از اسرائیل به‌طورِ ویژه می‌خواست «فوری و به‌طورِ کامل کلیه‌ی فعالیت‌های شهرک‌سازی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» متوقف کند.

پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین بدون کمک بانک‌های اسرائیلی که تأمین مالی ساختمان‌سازی را به عهده دارند و شرکت‌های اسرائیلی که خدمات و زیرساخت شهرک‌ها را تأمین می‌کنند، ممکن نیست. نظام بانکی اسرائیل وسیله‌ی اساسی سیاست شهرک‌سازی به شمار می‌رود و مؤسسه‌های اقتصادی اسرائیلی به نگهداری و توسعه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل کمک می‌کنند. هیأت مستقل حقیقت‌یابی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ نقش محوری بانک‌های اسرائیلی را در پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین و نقض حقوق بشر ناشی از آن را محکوم کرد.

تحقیقاتی که سازمان‌های امضاکننده انجام داده‌اند ارتباط مالی بین مؤسسه‌های اسرائیلی و گروه‌های بانکی فرانسوی زیر را آشکار می‌سازد: ب ان پ پاریباس، سوسیته ژنرال، کردیت آگری‌کول (و مؤسسه‌ی وابسته به آن کردیت لیونه)، ب پ س اِ (و مؤسسه‌ی وابسته به آن ناتیکسیز) و آکسا.

همه‌ی این شرکت‌ها دارای سهام مستقیم یا غیرمستقیم اقلیت در بانک‌ها یا مؤسسه‌های اقتصادی فعال در شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل هستند [۲]. علاوه بر این سهام، شرکت‌های نام‌برده به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را که مستقیم در پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین شرکت دارند، می‌پردازند. یکی از موارد مهم وامی به مبلغ ۲۸۸ میلیون یورو است که مجموعه ای از بانک‌ها (از جمله ب ان پ پاریباس، سوسیته ژنرال، کردیت لیونه و ناتیکسیز بانک پوپولِر) به شرکت برق اسرائیل (IEC) اعطا کرده‌اند. این شرکت مستقیم برق شهرک‌های کوچ‌نشین را تأمین می‌کند.

بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی فرانسوی نام‌برده همگی از رهنمودهای بین‌المللی حمایت و تعهد به رعایت حقوق بشر را اعلام کرده‌اند. اما عمل آنها این پایبندی را نشان نمی‌دهد. تا زمانی که این مؤسسه‌های اقتصادی به تأمین مالی بانک‌های و مؤسسه‌های اقتصادی اسرائیلی فعال در نگهداری و توسعه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل ادامه می‌دهند، پشتیبانی آنها از این شهرک‌ها ادامه خواهد داشت.

شماری از مؤسسه‌های مالی عمومی و خصوصی [۳] به‌طورِ رسمی سرمایه‌گذاری خود در بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی فعال در شهرک‌ها را متوقف کرده‌اند. با وجود درخواست‌های مختلف سازمان‌هایی که در باره‌ی ارتباط بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی فرانسوی تحقیق می‌کنند از آنها برای اعلام تعهد رسمی به توقف سرمایه‌گذاری، این مؤسسه‌ها از این کار سر باز زده‌اند. آنها با این کار به نگهداری و توسعه‌ی پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین و نقض حقوق بشر ناشی از آن کمک می‌کنند.

این گزارش بر مسوؤلیت دولت فرانسه تأکید کرده است. فرانسه از خط مشی اروپا در مورد «تفاوت سرزمین» بین اسرائیل و شهرک‌های کوچ‌نشین آن حمایت می‌کند. این خط مشی علیه مخاطره‌های حقوقی، اقتصادی و حیثیتی ناشی از حفظ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم مالی و اقتصادی با شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هشدار داده است. به علاوه، پارلمان فرانسه قانونی را در باره‌ی احتیاط و هشیاری شرکت‌های مادر و پیمانکار تصویب کرده است که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را نیز دربر می‌گیرد. این مؤسسه‌ها مؤظف خواهند شد راه‌برد خود را در باره‌ی هشیاری و شناسایی خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های خود و زنجیره‌های وابسته به آنها برای حقوق بشر و محیط‌زیست منتشر کنند.

دولت فرانسه با مجاز کردن مؤسسه‌های مالی فرانسوی به تأمین مالی مؤسسه‌های اقتصادی فعال در نگهداری و توسعه‌ی پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین، به‌طورِ غیرمستقیم از پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین حمایت می‌کند. دولت فرانسه باید با وارد کردن فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از آنها بخواهد به‌طورِ کامل به پشتیبانی خود از این پروژه‌ پایان دهند. به علاوه، فعالیت مستقیم آلستوم در طرح‌های اساسی زیرساختی در شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیل به‌شدت مشکل‌ساز است [۴]. در این مورد نیز، دولت فرانسه به‌عنوان سهامدار این شرکت باید برای توقف این فعالیت اقدام کند.

زمان عمل است. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی فرانسوی ـ و دولت فرانسه ـ باید اکنون به مسوؤلیت خود عمل کنند و با اقدام خود از رعایت حقوق بشر و توقف پروژه‌ی شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اطمینان یابند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر  FIDH
انجمن همبستگی با فلسطین در فرانسه  (Association France Palestine Solidarité)
همبستگی با زمین  (CCFD – Terre Solidaire)
روابط مالی عادلانه در فرانسه  (Fair Finance France)
جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه  (LDH)
همبستگی  Solidaires
کنفدراسیون عمومی کارگران CGT 
الحق  (Al-Haq)

 

یادداشت

[۱https://www.un.org/webcast/pdfs/SRE

[۲http://www.fairfinancefrance.org/media/373618/links-between-french-banks…

 http://www.fairfinancefrance.org/media/373619/links-between-french-fis-a…

[۳] موارد مهم اینها هستند: صندوق بازنشستگی دولت نروژ (۲۰۱۰)، صندوق بازنشستگی هلند (۲۰۱۳)، صندوق بازنشستگی لوگزامبورگ (۲۰۱۴)، بانک دانمارکی دانسکه بانک و بانک آلمانی دویچه بانک (۲۰۱۴)، و صندوق بازنشستگی کلیسای متدیست در ایالات متحد آمریکا (۲۰۱۶).

[۴] نیروگاه با شرکت برق اسرائیل (IEC)، خط تراموای بیت المقدس (اورشلیم).

تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین, ۱۳۹۶ ۷:۲۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…