شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۳

از دخالت بە ادارە

ظاهرا تا حالا، با توجە بە اعمال ابراهیم رئیسی این امر متحقق شدەاست. در واقع رهبر نظام و نیروهای نظامی ـ امنیتی توانستند از مرحلە دخالت بە مرحلە ادارە دولت صعود کنند و برای اولین بار در طول رهبری خامنەای، دولتی باب میل خود بوجود بیاورند. دولتی مطیع و گوش بفرمان کە فقط مجری باشد و بس.

امیرعلی حاجی ‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان به جزئیات هشدار فرماندهان سپاه به حسن روحانی در جلسەای در سال ۱۳۹۶ پرداخته کە برای اولین بار است علنی می شود. در این نشست، فرماندهان سپاە به رئیس جمهوری وقت هشدار دادەاند کە حرف‌ها و مخالفت‌هایش با ولی فقیە قابل تحمل نیست. حاجی زادە همچنین می گوید کە قاسم سلیمانی در همان جلسە بە حسن روحانی گفته “می‌خواهی مسیر احمدی‌نژاد را بروی؟”

در همان حال در مقالەای بە نام “جناح حاج قاسم ‘ولایت’ بود”، بە قلم ‘کبری آسوپار’ کە در سایت ‘جوان’ متعلق بە سپاە پاسداران درج شدە، نویسندە معتقد است کە آنچە برای قاسم سلیمانی اهمیت داشت فرمانبرداری از شخص ولی فقیە بود و بس. آسوپار می گوید کە آنچه قاسم سلیمانی در دیدار با روحانی گفتەبود، ادامه همان نامه مشهور فرماندهان سپاه به خاتمی در سال ۷۸ است. بە گفتە او، ولایتمداری و انقلابی‌گری حاج ‌قاسم در همه ۴۰ سال گذشته، نه تنها ذره‌ای کمرنگ نشد بلکه روز‌به‌روز تقویت هم شد.

فائزە هاشمی هم در هفتە اخیر مدعی شد کە ابراهیم رئیسی در واقع کارەای نیست و این سپاە پاسداران است دولت را ادارە می کند.

دو فاکت تداخل سپاە در کار دولت اصلاحات و دولت میانەروها، کە خودشان علنا بە آن اعتراف می کنند، بخوبی نشان از آن دارند کە چگونە بازوی نظامی ـ ایدئولوژیکی نظام در تمامی این سالها با دخالت مستمر و تهدیدآمیز خود در دولتهای منتسب بە اصلاحات و میانەروها، تلاش کردەاند خود سکاندار و هدایتگر اصلی دولت باشند، و در واقع با تهدید و هشدارهای آشکار و نهان تلاش کردەاند آنچە را کە خود بە صلاح دانستەاند، دیکتە کنند. امری کە بطور کامل در آن موفق نشدند و بە همین دلیل در تمامی سالهائی کە دو جناح اصلاح طلب و میانەرو قوە مجریە را در دست داشتند، بطور مستمر با فشار و هجمەهای جناح راست و امنیتی درون نظام روبرو بودند.

البتە همین جناح تلاش کرد کە در دهە هشتاد با راندن احمدی نژاد بە پست ریاست جمهوری، سرانجام فرد کاملا نزدیک بە خود را بە قوە مجریە بفرستد تا بە دوگانگی موجود خاتمە دادە و آنچە را کە ولی فقیە همراە نیروهای نظامی و امنیتی در رویای آن بودند را در سطح دولت بخوبی متحقق کنند. امری کە میسر نشد و احمدی نژاد با وجود همە ضرباتی کە بە اصلاح طلبان واردکرد، اما با خیرەسری های خود و مواضعی کە گرفت با ولی فقیە درافتاد و عملا منجر بە ناامیدی جناح راست از خود شد.

جناح راست البتە، علیرغم همە دشواری ها و فراز و نشیبهای موجود، در تمامی این سالها از مهندسی تمام و کمال انتخابات ریاست جمهوری غافل و ناامید نشد، و سرانجام امسال در دور سیزدهم توانست ابراهیم رئیسی را بە ریاست قوە مجریە برساند، تا بە گفتە فائزە هاشمی فردی را داشتەباشند کە کاملا گوش بە فرمان فرماندهان سپاە باشد.

ظاهرا تا حالا، با توجە بە اعمال ابراهیم رئیسی این امر متحقق شدەاست. در واقع رهبر نظام و نیروهای نظامی ـ امنیتی توانستند از مرحلە دخالت بە مرحلە ادارە دولت صعود کنند و برای اولین بار در طول رهبری خامنەای، دولتی باب میل خود بوجود بیاورند. دولتی مطیع و گوش بفرمان کە فقط مجری باشد و بس.

بە این ترتیب با اینکە سپاە خود مستقیما دولت تشکیل ندادەاست، اما بعنوان هدایتگر اصلی، نبض آن را در دست دارد. در واقع در دولت سیزدهم، سپاە و ولی فقیە بر هم منطبق می شوند و بدینگونە هم شمشیر بە قامت معنویت در می آید و هم معنویت بە قامت شمشیر. اگرچە با توجە بە دخالتهای هشدارگونە و تهدیدآمیز سپاە، این فرضیە هم قوت می گیرد کە این در واقع سپاە است کە بیشتر خواب هدایت دولت را می بیند، و وجود ولی فقیە تنها بهانەای است و بس.

تاریخ انتشار : ۲۴ دی, ۱۴۰۰ ۱۰:۰۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج