دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۵۵

اگزیستیانسیالیسم جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، انتخاب کرد کە غربی نباشد، و غربی نبودن یعنی نفی لیبرالیسم، همانگونە کە شرقی نبودن بە معنای نفی کمونیسم روسی بود. و ادامە این انتخاب، جائی کە مفاهیم لیبرالیستی و کمونیستی در ذات خود مفاهیمی جهان شمول اند، بە معنای عمق بخشیدن بە این 'نفی'، یعنی وارد شدن بە مرحلە دشمنی با آمریکاست. پس قبل از آنکە علت نزدیک شدن جمهوری اسلامی بە روسیە و چین، سیاستهای ایالات متحدە باشد، ناشی از همان انتخابی است کە جمهوری اسلامی از اوائل بە قدرت رسیدن خود داشتەاست. یعنی دشمنی.

اگزیستیانسیالیست ها بە آزادی اهمیت وافری می دهند. ‘انسان محکوم بە آزادی است’ از گفتەهای مشهور ژان پل سارتر است. در یک معنای سارتری، انسان بر خلاف موجودات دیگر کە کاملا وابستە بە طبیعت اند، موجودی دترمیسنیتی نیست و بر اساس امکان انتخابی کە دارد، می تواند در میان گزینەهای متفاوت، یکی را انتخاب کند. امکان انتخاب، آن مولفەای است کە آزادی را در انسان برجستە می کند و او را از پهنە دترمینیسم بەدور.

یکی از پیامدهای چنین نگاهی این است کە انسان نە بر مبنای غریزە (و یا دادەهای از پیش تعیین شدە درونی) حرکت می کند، و نە بر اساس مولفەهای اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی (عوامل بیرونی). تاکید اگزیستیانسیالیستها بر انتخاب، در واقع مولفە سومی را بر ‘انگیزە’ یا ‘عامل’ می افزاید کە کاملا آن را از دو محرک غریزی (درونی) و یا بیرونی جدا می کند.

می توان همین نگاە سارتری را برای خوانش بیشتر پدیدەهای انسانی بەکار برد، و بنابراین بعد دیگری از تفسیر را ارائە داد کە با دیگر تفاسیر می تواند متفاوت باشد.

از جملە، نگاە جمهوری اسلامی بە آمریکا، و یا در پیش گرفتن سیاست آمریکا ستیزی این نظام مذهبی.

در مقالەای کە توسط ‘رامین فاخری’١ در سایت دیپلماسی ایرانی درج شدەاست، رامین از تداوم سیاستهای اشتباە ایالات متحدە در مورد ایران می گوید، اینکە این سیاستها خواستە یا ناخواستە ایران را بە دامان چین و روسیە می اندازد.

اگر نگاهی پلورالیستی بە دلایل دوری جمهوری اسلامی از آمریکا داشتە باشیم، مورد مطرح شدە توسط فاخری بعنوان یک عامل در کنار عاملهای دیگر می تواند درست باشد. اما این تنها یک دلیل درجە چندم و در حقیقت حاشیەای است کە اصل بحرانی بودن رابطە میان ایران و آمریکا را نمی تواند بە شیوە ریشەای توضیح دهد. بە این دلیل واضح کە اتخاذ سیاست و نگاە آمریکا ستیزی، قبل از آنکە ربطی بە غریزە کلیت جمهوری اسلامی (عامل درونی) و یا عوامل سیاسی و اقتصادی و غیرە (علت بیرونی) داشتەباشد، انتخابی است از طرف جمهوری اسلامی. انتخابی کە در تمامی سالهای عمر آن ادامە داشتە و هیچ وقت پایانی نداشتە است.

جمهوری اسلامی، انتخاب کرد کە غربی نباشد، و غربی نبودن یعنی نفی لیبرالیسم، همانگونە کە شرقی نبودن بە معنای نفی کمونیسم روسی بود. و ادامە این انتخاب، جائی کە مفاهیم لیبرالیستی و کمونیستی در ذات خود مفاهیمی جهان شمول اند، بە معنای عمق بخشیدن بە این ‘نفی’، یعنی وارد شدن بە مرحلە دشمنی با آمریکاست. پس قبل از آنکە علت نزدیک شدن جمهوری اسلامی بە روسیە و چین، سیاستهای ایالات متحدە باشد، ناشی از همان انتخابی است کە جمهوری اسلامی از اوائل بە قدرت رسیدن خود داشتەاست. یعنی دشمنی.

در فلسفە اگزیستیانسیالیستی، انسان با انتخاب، هویت خود را متحقق می کند. در واقع در انتخابهای این چنینی اند کە وجود بر ذات ارجحیت می یابد و بە این ترتیب انسان بە موجودی از پیش تعریف شدە تبدیل نمی شود. در حقیقت، انسان با انتخابهای خود، وجود خود را متعین می کند و از حال بە آیندە پرش می کند.

و جمهوری اسلامی با  انتخاب “ضد آمریکائی بودن خود” هویت خود را متعین کردەاست. پرشی مدام رو بە آیندە، کە بە نظر نمی رسد بە این زودی پایانی بیابد.

 

زیرنویس:

١ـ http://irdiplomacy.ir/fa/news/2008266/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9…

تاریخ انتشار : ۲۳ آذر, ۱۴۰۰ ۴:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!