چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۴۷

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۴۷

با این زخم کهنه کاری باید کرد

نگارنده، درعین جانبداری ازحق اظهار نظر، عضویت و فعالیت ایشان در سازمان و یا هر نهاد دیگری، اعضای سازمان را نیز به همان اندازه محّق می داند که در پالایش تاریخ سازمان از زخم کهنۀ "سیاست همراهی با رژیم ستمکار جمهوری اسلامی" در سالهای اولیۀ انقلاب، تدبیری اصولی بیاندیشند. اقدام عملی و منطقی اعضای سازمان اکثریت در این بازنگری دیرهنگام، نه در قالب تصفیه و یا حذف نظرات نامتجانس بلکه در گرو تعیین مرزهای روشن و موضعگیریهای به موقع است که مانع از هرگونه ابهام و سردرگمی گردد

 

مرتضی  از کانادا

خواندن “برائت نامۀ”رفقای گرانقدر ف.تابان و احمد پورمندی از مواضع همراه سازمانیمان آقای نگهدار، تصمیم دیر هنگام مرا برای طرح چالش چندین سالۀ ذهنی خویش تقویت کرد.

من ضمن همراهی کامل با مرزبندی این دو رفیق در ارتباط با مواضع سیاسی فرّخ نگهدارکه در نامۀ یاد شده به بخشی از آنها اشاره است ، جوانب دیگری از پیامد مواضع نگهدار( ازمقطع سال ۵۹ تا کنون) که برای سازمان اکثریت و اعضای دگراندیش آن ایجاد شده ( و همواره مرا رنج داده ) را خلاصه وار بیان میکنم.

با مروری بر بیشتر نقدهائی که طی دو دهۀ گذشته به نظرات راست گرایانه و گاهاً بشدت گمراه کننده آقای نگهدار صورت گرفته، نمیتوان از تأثیرات زیانبار این مواضع به اعتبار، سیاستگزاری و عملکرد سازمان اکثریت چشم پوشی کرد. و این پیامد شوم حتی زمانیکه فرّخ در مقام تصمیم گیری و یا رهبری سازمان نیز نبوده ، چون شبحی بر سر سازمان و فعالین آن سایه افکنده است.

تصوّر نادرست یکی پنداشتن نظرات سیاسی فرّخ و سیاستهای سازمان از سوی منتقدین (و نیز مغرضین سیاسی)، یکی از چالشهای جدی بوده که من شخصاً طی سه دهۀ اخیر با آن درگیر بوده ام. و قابل درک است که پذیرش استدلالِ “نظرات شخصی” برای مخالفین نظری ما آسان نباشد، بخصوص که آقای نگهداراز پذیرش مسئولیت صریح خود درسیاست کجروانۀ حمایت از “خط امام” سازمان در سال ۵۹ وسایرتصمیم گیریهای مُخّرب خود در مقام دبیر اولی و رهبری سازمان در آن مقطع همواره طفره رفته است. درکنارصفت قابل تحسین فرّخ، در تلاش برای استفاده ازهرامکان موجود جهت تبیین و ترویج نظراتش ، من متأسف هستم که اوهنوزشهامت و صراحت پذیرش خطاهای سیاسی گذشته را از خود نشان نداده است.

در جریان کنگره های پنجم و ششم سازمان همراه و همصدا با سایر منتقدین درونی همۀ تلاش خود بکار گرفتیم تا برخورد صریح و بدون امّا و اگررهبری سابق سازمان خصوصاً آقای نگهدار با کج اندیشیها سیاستگداریهای

نابخردانۀ سازمان فدائیان اکثریت درگذشته دردستورکار کنگره قرارگیرد، دریغا که آن هم برآورده نشد.

حال که مردم ستم کشیده و جان به لب رسیدۀ ما برای هموار کردن راه توانفرسای مبارزه در جهت بنای یک جامعۀ عاری از ستم و نا برابری تلاش می ورزد و جای خالی یک نیروی جایگزین دموکراتیک ومتحدبیش ازهرزمان محسوس تر است، بازهم اتکاء به سیاستهای گذشتۀ سازمان عمده ترین عامل امتناع برخی نیروهای سیاسی برای همراهی جدی با سازمان اکثریت است.

حال پس از سی سال از آن سالهای تلخ و با استناد به آخرین نامۀ سر گشادۀ آقای فرّخ نگهدارکه در پی نصیحت دلسوزانۀ رهبر یکه تاز جمهوری اسلامی است، نشان از طی مسیر فرّخ در همان جاده نا هموار حفظ نظام اسلامی حاکم بر ایران دارد. نگارنده، درعین جانبداری ازحقّ اظهار نظر،عضویت وفعالیت ایشان درسازمان ویا هرنهاد دیگری ، اعضای سازمان را نیز به همان اندازه محّق میداند که در پالایش تاریخ سازمان اززخم کهنۀ “سیاست همراهی با رژیم ستمکار جمهوری اسلامی” درسالهای اولیۀ انقلاب، تدبیری اصولی بیند یشند. اقدام عملی و منطقی اعضای سازمان اکثریت دراین بازنگری دیرهنگام ، نه در قالب تصفیه و یا حدف نظرات نا متجانس بلکه در گروتعیین مرزهای روشن و موضعگیریهای به موقع که مانع ازهر گونه ابهام و سر در گمی گردد. تدبیری که نه تنها درراستای ادای مسئولیت در قبال مردم و جنبش چپ ایران، اعادۀ حیثیت از همۀ همرزمانی که دیگر درمیان ما نیستند، بلکه یکی از راههای شناخت و پیشگیری لغزشهای احتمالی آیندۀ در سازمان نیزخواهد بود.

و کلام آحر اینکه من نه بعنوان اتخاذ کننده و نه پیشبرندۀ سیاست زیانباردفاع از”خط امام”، بلکه بعنوان عضوی که سازمان مطلوبش در مقطعی از تاریخ چنان مواضعی داشته شرمگینم وامیدوارم سیاستگذاران فعلی سازمان با تدبیری خردمندانه مانع از بروز چنان کجرویهائی در آینده سازمان گردند.

١۵ژانویۀ ۲۰۱۱

mortezan50@gmail.com

تاریخ انتشار : ۲۶ دی, ۱۳۸۹ ۱۱:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک