پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۵

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۵

برای حمایت از حقوق بشر در مقابل تعدی شرکت ها چارچوب حقوقی بین المللی را تقویت کنید

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار موضع گیری [5] خود خواهان تقویت موازین حقوقی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی شد و از تصویب قطعنامه ژوئن 2014 شورای حقوق بشر استقبال کرد. [6] در حال حاضر، فدراسیون و شبکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) ابتکار عهدنامه [7] را تشکیل داده اند که هدف آن تدوین پیشنهادهای مشخص محتوایی برای عهدنامه ای بین المللی است.

بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه

https://www.fidh.org/article17757

در پی تشکیل کارگروه بین دولتی در ژوئن ۲۰۱۴ با اختیار تدوین عهدنامه الزام آور در باره حقوق بشر و اقتصاد، اتحاد حمایت از عهدنامه بیانیه دوم خود را با تاکید بر توصیه های مربوط به فرایند تدوین و شکل، حدود و محتوای این عهدنامه منتشر کرد.

کارگروه بین دولتی (IGWG) مسؤولِ تدوین «عهدنامه بین المللی الزام آور برای تنظیم مقررات فعالیت های شرکت های فراملیتی و دیگر موسسه های اقتصادی بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر» اولین جلسه خود را در تاریخ ۱۰ـ۶ ژوئیه ۲۰۱۵ برگزار خواهد کرد. قطعنامه شماره ۹/۲۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل [۱] که تشکیل کارگروه بین دولتی را مقرر کرد، در عین حال مشخص کرد که دو جلسه اول آن باید به بحث در باره «محتوا، حدود، ماهیت و شکل عهدنامه بین المللی آتی» اختصاص یابد.  

در این چارچوب، اعضای اتحاد حمایت از عهدنامه [۲] پیش از برگزاری جلسه اول کارگروه بین دولتی، بیانیه دوم [۳] خود را با تاکید بر یک رشته توصیه مربوط به آن منتشر کردند. بیانیه اتحاد حمایت از عهدنامه به فرایند تدوین عهدنامه و مشارکت دولت ها و جامعه مدنی می پردازد و عناصر مشخص مربوط به شکل، حدود و محتوای عهدنامه را که باید در جلسه کارگروه بین دولتی مورد بحث قرار گیرد، معین می کند.

تصویب قطعنامه ۹/۲۶ در شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ بازتابی از فراخوان جهانی برای تصویب عهدنامه بین المللی الزام آور در مورد حقوق بش و اقتصاد [۴] بود که بیش از ۶۰۰ جنبش اجتماعی و سازمان جامعه مدنی در بیش از ۹۰ کشور مختلف امضا کرده بودند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار موضع گیری [۵] خود خواهان تقویت موازین حقوقی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی شد و از تصویب قطعنامه ژوئن ۲۰۱۴ شورای حقوق بشر استقبال کرد. [۶] در حال حاضر، فدراسیون و شبکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) ابتکار عهدنامه [۷] را تشکیل داده اند که هدف آن تدوین پیشنهادهای مشخص محتوایی برای عهدنامه ای بین المللی است. اولین نشست منطقه ای مشورتی [۸] در چارچوب این طرح مشترک در اوایل مه ۲۰۱۵ در تایلند برگزار شد.

بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه را بخوانید و امضا کنید. [۹]

اطلاعات بیشتر در باره اتحاد حمایت از عهدنامه [۱۰]

متن انگلیسی: https://www.fidh.org/article17723

[۱] http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9

 [2] http://www.treatymovement.com/ 

[۳] http://www.treatymovement.com/statement

[۴] http://peoplesforum.escr-net.org/joint-statement-binding-international-instrument

[۵] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/united-nations/human-rights-council/un-human-rights-council-25th-regular-session/14899-business-and-human-rights-fidh-calls-on-the-international-community-to

[۶] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/15658-significant-vote-at-the-un-human-rights-council-ray-of-hope-to-address

[۷] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/16868-fidh-and-escr-net-new-joint-treaty-initiative

[۸] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/first-regional-consultation-in-thailand-fidh-and-escr-net-treaty

[۹] http://www.treatymovement.com/statement

[۱۰] http://www.treatymovement.com/

 

 

تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است .در شرایطی رژِیم بیش از ۸۰ درصداز جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری