یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۱۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۱۷

برجام، علم و سیاست

آخرین ادعای مورد توجە می تواند سخنان شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا باشد کە با دمیدن جانی دوبارە بە این ادعای قدیمی، از انحراف مسیر علمی مباحث بە مسیر سیاسی می گوید. سخنانی کە نشان می دهند کە گویا موضوع مذاکرات برجامی نە اساسا یک موضوع سیاسی بلکە یک موضوع علمی است! گویا طرفهای مذاکرە قرار است با هم مثلا در صدد حل یک مسئلە پیچیدە و غامض ریاضی، شیمی و یا جامعەشناسی باشند و نە تفاهم در مورد یک پروندە هستەای میان ایران و چند قدرت سیاسی کە منافع مشخص آنها کل جهان را بنوعی درگیر خود کردەاست.

جمهوری اسلامی، کە عملا و در این مرحلە، سرنوشت مذاکرات برجامی را بە جنگ اوکراین و پیامدهای جنگ میان روسیە و جهان غرب گرە زدەاست، و در صدد است کە حتی اگر نتیجەای هم از آن حاصل شود این نتیجە کاملا متناسب با وضعیت موجود باشد از منطق بە ظاهر پیچیدەای در این برهە زمانی پیروی می کند. و این منطق پیچیدە کە خود را در ژست دیپلماتیک و گویا تلاش برای رسیدن بە یک توافق، باز می یابد، از جملە خود را نیز در ادعاهای عجیب و غریبی نشان می دهد کە بشدت موجب تمسخر کل وضعیت شدەاست. تمسخری کە علی مطهری هم از آن گفتەاست.

آخرین ادعای مورد توجە می تواند سخنان شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا باشد کە با دمیدن جانی دوبارە بە این ادعای قدیمی، از انحراف مسیر علمی مباحث بە مسیر سیاسی می گوید. سخنانی کە نشان می دهند کە گویا موضوع مذاکرات برجامی نە اساسا یک موضوع سیاسی بلکە یک موضوع علمی است! گویا طرفهای مذاکرە قرار است با هم مثلا در صدد حل یک مسئلە پیچیدە و غامض ریاضی، شیمی و یا جامعەشناسی باشند و نە تفاهم در مورد یک پروندە هستەای میان ایران و چند قدرت سیاسی کە منافع مشخص آنها کل جهان را بنوعی درگیر خود کردەاست.

ظاهرا منظور حیدری از بعد سیاسی مسئلە دخالتهای کشور هایی مانند اسرائیل و کشورهای عربی در موضوع مذاکرات است، اما مشخص نیست کە همین فرد چرا از مسئلە دخالتهای عناصر سپاە و یا جریانات تندرو جمهوری اسلامی کە ربط مستقیمی بە پروندە ندارند و یا از دخالتهای بی جای روسیە نمی گوید. اگر قرار است همە تاثیرگذاری ها و دخالتهای نیروها و عناصر جانبی بە معنای سیاسی کردن پروندە باشد، چرا در طرف ایرانی چنین دخالتهائی محسوب نمی شوند و تنها و تمرکز بر دشواری های پروندە در آن طرف قضیە است!

اما این کل داستان نیست. آقای حیدری عامدانە و از روی دماگوگی فراموش می کنند کە فراتر از دخالت نیروهای جانبی، اصل مذاکرات برجامی خود یک موضوع اساسا سیاسیست کە تنها آنگاە بعد علمی، در معنای نگاە حیدری، بخود می گیرد کە طرفین مذاکرە کنندە بعد از توافقات اساسی سیاسی، وارد مسائل فنی آن می شوند. واللا خود تفاهم عبارت است از یک ارادە سیاسی کە در طرفین ایجاد شدە تا بە جای ورود در راهکارهای دیگر، از طریق گفتگو پروندە هستەای ایران را حل کنند.

از طرف دیگر اگر برجام اساسا یک موضوع علمی است، چرا سران رژیم گفتگوها را مثلا تنها بە دانشمندان هستەای خود نمی سپارند و مقامات سیاسی تنها ناظر و یا مشاور جانبی چنین گفتگوهائی محسوب شوند؟ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظام، با چنین ژست مسخرە و بدور از واقعیتی تلاش می کند با یک دید تقلیل گرایانە کە در آن سیاست بە علم فرونشاندە می شود، نشان دهد کە گویا جمهوری اسلامی از متد عملی برای حل پروندە پیروی می کند و دیگران از دید غیرعلمی. و این در حالیست کە خود سیاست، یک علم در حوزە علوم انسانی و با مختصات خود محسوب می شود کە دارای قوانین و مکانیسمهای خاص خود است. مگر نە اینکە بخشی از همین کاربدستان نظام در دانشگاهها درس علوم سیاسی در حوزەهای مختلف آن خواندەاند تا اشراف بیشتری در مورد نوع حکومتداری خود داشتەباشند؟

محکوم کردن طرفهای دیگر مذاکرە کنندە از طریق این ادعای مسخرە، پیش از آنکە طرح یک ایدە جدی باشد، بازی با کلماتیست کە خود حیدری و اعوان و انصار هم از محتوای پوچ آن مطلع اند، اما آنها حرفی را زدەاند تنها برای اینکە زدەباشند! آنها نیک می دانند کە برجام بعلت دامنە گستردە آن، بویژە در مشمول کردن منافع نیروهای منطقەای نمی تواند از کنار این نیروها گذشتە و آنها را نادیدە بگیرد. بە همین جهت برجام اساسا یک توافق سیاسیست و احیای مجدد آن، با توجە بە همە اتفاقات گذشتە حول و حوش آن، نیاز بە تغییر در نگاە نظام جمهوری اسلامی بە غرب و کشورهای منطقە دارد. نگاهی کە معتدل تر و تفاهمی تر باشد. نظامی کە اسرائیل را تهدید بە نابودی می کند، و آمادە نیست از در تفاهم نرمال و طبیعی با آمریکا در حوزە سیاست برآید و دید خصمانەای بە آن دارد، نمی تواند از علمی بودن گفتگوهای برجامی بگوید. اگر قرار بر سیاسی بودن باشد، جمهوری اسلامی آنچنان بە این عنصر آلودەاست کە دست دیگران را از پشت بستەاست. تنها بە نگاە و عمل آن در حوزە داخلی در برخورد بە نیروهای دگراندیش و مدنی بنگرید کە تا چە اندازە این نظام سیاسی، ایدئولوژیک و غیر علمی است.

 

تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور, ۱۴۰۱ ۹:۲۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس