دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۶

بن بست در شورای عالی کار بر سر دستمزد را با فراخواندن کارگران بە خیابان باید شکست!

اما با دست کشیدن از پنهانکاری و طرح صادقانە مسائل پشت پردە مربوط بە مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار و همکاری گروە های کارگری مختلف و فراخواندن کارگران و بازنشستگان بە تظاهرات خیابانی و موکول کردن ادامە مذاکرات بە بعد از تظاهرات حتما نتیجە بهتری می توان از مذاکرات بە دست آورد.نتیجە این تجربە حداقل در مورد پس گرفتە شدن لایحە تغییر قانون کار توسط دولت مثبت بود.

بنا بر پارەای اطلاعات غیر رسمی مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد سال ٩٧ کە از چند ماە پیش در شورای عالی کار شروع شدە بود بە بن بست رسیدە و اعضای این شورا کە نمایندگان دولت و سازمانهای کارفرمایی در مجمموع بیش از دو سوم آرا را در اختیار دارند تا کنون نتوانستەاند بر سر میزان افزایش دستمزد بە نتیجە برسند. اعضای این شورا کە فعلا مایل بە اعلام نتیجە مذاکرات شورا نشدەاند علت قطع آخرین دور مذاکراتشان در روز یکشنبە هفتە جاری را کە قرار بود در پایان آن میزان افزایش دستمزد را اعلام کنند، اعتراض بە تصویب بند ز مادە ٧ برنامە بودجە مرتبط کردەاند.

گرچە هنوز نظر بە سابقە امر در سالهای گذشتە امکان سازش منتفی نیست و نمایندگان تشکل های کارگری وابستە بە قدرت کە در شورای عالی کار همە سالە در نهایت تسلیم خواست نمایندگان دولت و کارفرمایان شدەاند، ولی امسال عوامل مختلفی دست بە دست هم دادەاند کە سازش در این خصوص را بمراتب دشوارتر از گذشتە نمودە اند و همین عوامل در قطع مذاکرات موثر بودەاند.

نمایندگان دولت و کارفرمایان امسال پیش از شروع مذاکرات بە بهانە اینکە هزینە یک خانوار ۴ نفرە شهری بیش از ٧٠٠ هزار تومان نیست و تقلیل خط فقر بە دلخواە خودشان، با مشتهای بستە مذاکرات را شروع کردند. بقول معروف (بە مرگ گرفتنتند تا کارگران را بە تب راضی کنند) و” نمایندگان” اسمی کارگران در شورا را بە مواضع تدافعی بکشانند و دستمزدها را حتی الامکان در سطح کنونی تثبیت کنند. بهانە دیگر آنها این است کە گویا نرخ تورم نسبت بە سال گذشتە کاهش داشتە و قدرت خرید کارگران بهبود پیدا نمودە و چون یکی از عوامل افزایش دستمزد نرخ تورم است بالطبع دستمزدها نباید افزایش پیدا کنند!در طول مذاکرات نیز آنطور کە خبرهای غیر رسمی نشان می دهد روی این خط و مواضع ایستادند وچنان عرصە را بر “نمایندگان” کارگران تنگ کردند کە آنها چارە دیگری جز قطع مذاکرات نیافتند. طی دە ها سال گذشتە این نخستین بار است کە نمایندگان خانە کارگر در شورای عالی کار تا حد قطع مذاکرات پایداری نشان می دهند و هنوز حاضر بە امضای دستمزد دولت و کارفرمایان کە حداقل دوسوم آرای شورای عالی کار را در اختیار دارند و قادرند هرمصوبەای را کە بخواهند از تصویب بگدرانند، نشدەاند.  فشار کارگران برای افزایش دستمزد، نارضایتی بدنە شوراهای اسلامی از عملکرد نمایندگان خانە کارگر در شورای عالی کار و بروز پارەای اختلافات بین دولت روحانی و خانە کارگر در مواردی چون تغییر قانون کار و تامین اجتماعی و نگرانی از واکنش کارگران سازش نمایندگان خانە کارگر با دولت و کارفرمایان را امسال بمراتب دشوارتر از گذشتە کردە است. در چنین شرایطی مقاومت تدافعی شاید بتواند اندکی مواضع سرسختانە و ضد کارگری دولت و کارفرمایان را تعدیل کند، ولی بهبود محسوسی در وضعیت معیشتی و کاری کارگران بوجود نخواهد آورد. اما با دست کشیدن از پنهانکاری و طرح صادقانە مسائل پشت پردە مربوط بە مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار و همکاری گروە های کارگری مختلف و فراخواندن کارگران و بازنشستگان بە تظاهرات خیابانی و موکول کردن ادامە مذاکرات بە بعد از تظاهرات حتما نتیجە بهتری می توان از مذاکرات بە دست آورد.نتیجە این تجربە حداقل در مورد پس گرفتە شدن لایحە تغییر قانون کار توسط دولت مثبت بود.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲ اسفند, ۱۳۹۶ ۱:۳۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…