دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۹

به اجراء در آوردن آرمان انسانى از راه‌هاى انسانى

يک ميليارد و سيصد ميليون نفر از آب آشاميدنى محروم هستند و ۴٠ درصد جمعيت جهانى از داشتن امکانات فاضلاب و تصفيه آب محرومند. با هم براى تدوين طرح ماليات بر بازار بورس مبارزه نمائيم. همانطوری‌که دوستم آقاى فرانسيس وورتس،رئيس گروه پارلمانى چپ متحد اروپا پيشنهاد کرده است، اگر فقط به‌مدت دو سال يک دهم درصد برکل حجم بورس جهانى ماليات گذاشته شود، ميتوان زير بناى لازم براى دسترسى به آب آشاميدنى را مهيا ساخت

آقاى پاتریک لو آیریک سردبیر روزنامه اومانیته هنگام گشایش هفتاد و یکمین دور از جشن‌هاى این روزنامه اومانیته خطاب به مهمانان ونمایندگان احزاب خارجى حاضر در قسمتى از محل جشن به‌نام «دهکده جهانی» ضمن خوش‌آمد گویى، اعلام داشت که اینجا مکان مناسبى جهت تبادل نظر در مورد راه‌کارها و تجربیات و امید و آرزوهاى ما میباشد،تا با هم براى صلح و همبستگى، آزادى و عدالت جهانى مبارزه نمائیم. به این جشن خوش آمدید. بیایید تا با هم به کره خاکى اکسیژن تازه بدهیم. دیگر اجازه ندهیم تا این همه عدم امنیت اجتماعى، تهدید علیه بهداشت و محیط زیست با ابعاد بیشتر در سراسر جهان گسترش یابد. دیگر اجازه ندهیم تا جهان با فعالیت آلوده‌زا و فقدان دموکراسى و اختلافات اجتماعى به‌سمت نابودى برود. ما با مبارزات و گفتگوهاى مشترکمان، میتوانیم روزنه‌هاى امید را براى آینده بگشائیم. پس براى ساختمان جهانى واقعا مشترک به جشن خوش آمدید.
در شرایط کنونى جهان، انباشت فوق‌العاده سرمایه وتکنولوژى تا به آن حد رسیده است که همه ما میتوانیم با هم در عدالت و دوستى زندگى کنیم. با این وصف سوداگران جنگ و دولت‌هایشان آنقدر سلاح تولید کردند که میتوانند کره خاکى مان را چندین باره نابود کنند. پس با هم براى صلح و خلع سلاح جها نى مبارزه کرده و پول‌هاى اختصاص یافته به تسلیحات را براى کارهاى عام المنفعه به‌کار گیریم. هر روز بیش از ١۵٠٠ میلیارد یورو در بازارهاى بورس مورد معامله قرار میگیرند. این در حالیست که یک میلیارد و سیصد میلیون نفر از آب آشامیدنى محروم هستند و ۴٠ درصد جمعیت جهانى از داشتن امکانات فاضلاب و تصفیه آب محرومند. با هم براى تدوین طرح مالیات بر بازار بورس مبارزه نمائیم. همانطوری‌که دوستم آقاى فرانسیس وورتس،رئیس گروه پارلمانى چپ متحد اروپا پیشنهاد کرده است، اگر فقط به‌مدت دو سال یک دهم درصد برکل حجم بورس جهانى مالیات گذاشته شود، میتوان زیر بناى لازم براى دسترسى به آب آشامیدنى را مهیا ساخت. بله با هم براى تامین صندوق همبستگى و توسعه اقتصاد پایدار مبارزه نمائیم. سود صنایع داروئى همچنان در حا ل افزایش است.در حالیکه بیمارى ایدز هر روز ٨ هزار نفر را به کام مرگ میبرد. از ٣۹ میلیون بیماران مبتلا به ایدز در جهان، بیش از ٢۴ میلیون نفر در آفریقا به‌سر میبرند. با هم علیه رفتار رسواآمیز این صنایع مبارزه کنیم. برای پیشگیرى و درمان ایدز به ١۵ میلیارد یورو احتیاج است. این تقریبا برابر هزینه ١٠ روز جنگ در عراق است.
آرى دوستان چگونه میتوان پذیرفت که ٢٠٠ خانواده ثروتمند جهان، درآمدى تقریبا برابر با نصف جمعیت جهان را در اختیار داشته باشند. با هم در هر جائى که هستیم علیه این دیوار پولى مبارزه کنیم.
بله ما که در اینجا در دهکده جهانى جمع شدیم، میتوانیم با توجه به تنوع نظرات، طرح جهانى دیگر را بنا نهیم که درآن ثروت‌ها، دانش و قدرت عادلانه توزیع شده باشند. ما نیروى بالنده‌اى هستیم تا دنیاى مشترکمان را بسازیم.همانطوریکه یکى از روزنامه‌نگار پر سابقه اومانیته، آقاى پل وایان کوتوریه میگفت «علیه جنگ باید جنگید».
براى نظام سرمایه‌دارى و امپریالیسم، علیرغم تضاد درونى اش، جنگ یکى از وسایل تداوم حیاتش میباشد. بدین خاطر میل دارم همراه با شما حمایتمان را از خلق‌هاى خاورمیانه و نزدیک اعلام بدارم. به‌ویژه با مردم لبنان که در همین تابستان زیر بمب‌هاى رهبران اسرائیل کشته شدند. چرا این همه شهر و روستای این کشور زیبا ویران شدند؟ همه این فجایع به‌خاطر پیشبرد پروژه فاجعه‌آمیز دولت آمریکا میباشد. من همچنین همبستگى خود را با ملت فلسطین اعلام میدارم. ملتى که هر روزه بار تحت اشغال بودن، تحقیر، بمباران اسرائیل، محرومیت از آزادى و معیشت و فاجعه انسانى را به دوش میکشد. من همچنین همبستگى خود را با مردم اسرائیل و به‌ویژه طرفداران اسرائیلى صلح، که در اینجا حضور دارند، اعلام مینمایم. مردم اسرائیل که هر روز در ترس به‌سر میبرند، خواهان همزیستى مسالمت‌آمیز با همسایگان خود میباشد. اما متحمل سیاست جنون‌آمیز رهبران اسرائیل هستند.
لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان هر روز شاهد اتفاقات ناگوارهستند و گسترش فقر در این کشورها مشابه است. همه آنها علامت ساخت امپریالیسم آمریکا را همراه دارند. بر عکس آنچه میگویند، این دموکراسى نیست که گسترش مییابد.هر جائى که آنها دخالت کردند، از هم پاشیدگى را بذر نهادند. رهبران آمریکا در مواجه با بحران سیستم سیاسى‌شان، جنگ راه مى‌اندازند تا تسلط بر جهان را حفظ نمایند. ثروت‌هاى طبیعى خاورمیانه و در مرحله نخست نفت را به احتکار در میآورند. آنها در جستجوى تامین منافع خود با دستیابى به بازارهاى جدید و با تحریک به قراردادهاى تولید سلاح میباشند و قراردادهاى بازسازى را که سود سرشارى دارند به شرکتهاى خودى میسپارند. این فجایع را مدام باید افشاء نمود. دولت آمریکا از دولت اسرائیل علیرغم نقض همه مقررات بین‌المللى پشتیبانى مینماید. در طول شش سال گذشته،ایالات متحده آمریکا هشت بار از حق وتو خود در جلوگیرى از محکومیت رهبران اسرائیل توسط شوراى امنیت سازمان ملل متحد استفاده نمود. همه این اعمال به ضرر مردم اسرائیل و همچنین خود مردم آمریکا میباشند. به‌ویژه خانواده‌هاى اقشار متوسطه آمریکایى بیش از پیش جهت تامین معاش اجتماعى خود مجبور به استقراض هستند و خدمات عمومى هر روز محدودتر میشوند. مبارزه علیه تروریسم نقابى است که واقعیت‌ها را میپوشاند…. آنها براى رسیدن به اهداف خود سعى میکنند از ناتو را به‌عنوان ابزار جایگزینى سازمان ملل متحد استفاده کنند. پس همه با هم جهت تحول و دموکراتیزه کردن سازمان ملل در راستاى افزایش امکاناتش در مبارزه علیه تروریسم و براى پیشبرد ساختمان جهانى آزاد وهمبسنه اقدام نمائیم.
اغلب مواقع به‌ما میگفتند که با ساختمان اروپاى متحد، قدرتى شکل خواهد گرفت که قادر به هماوردى در مقابل برترى‌طلبى آمریکا میشود. متاسفانه رهبران اروپا همیشه و در همه حال مطیع دستورات واشنگتن هستند.[…..]. امروز هم با اینکه سرویس‌هاى اطلاعاتى آمریکا اعلام میدارند که در باره عراق اطلاعات دروغ داده بودند، هیچ چیز نمیتواند دولت آمریکا را در ادامه انتشار اخبار دروغ‌آمیز مهار کند. رهبران آمریکا اکنون براى موفقیت خود در انتخابات سنا، از همان روش‌هاى دروغ‌پراکنى استفاده میکنند. آن‌ها همه روش‌هاى تشدید تنش علیه ایران را به‌کار میبرند. فعالیت‌ها علیه ونزوئلا و کوبا افزایش یافتند. دولت کلمبیا را بیش از پیش مسلح میکنند. براى پیروزى دارو دسته خود و اطمینان از تسلط بر جهان، شرایط بى‌نظمى در جهان را به‌وجود میآورند و سپس در مقابل دوربین‌هاى تلویزیونى جهان ظاهر میشوند تا خود را ناجى و سرو سامان دهنده بى‌نظمى قلمداد نمایند.باید به این بازى پر مخاطره که توسط جرج بوش و کلان‌سرمایه‌داران به راه افتاده است، پایان داد. زیرا آنها جهان را به سمت نابودى میکشانند.
یک‌صدا تقاضاى خروج نیروهاى آمریکایى از عراق را بنمائیم. عراقیها خود میتوانند به کمک سازمان ملل متحد، حاکمیت سیا سى و اقتصادى را باز یابند.[….]. کمکهاى مالى که براى افغانستان وعده داده شده بود، باید هر چه زودتر آزاد شده تا براى باز سازى و مبارزه علیه کشت خشخاش و تاریک‌اندیشان مورد استفاده قرار گیرند.[…..].با برگزارى کنفرانس چند جانبه براى صلح، حاکمیت ملى و توسعه در خاورمیانه و نزدیک تحت نظارت سازمان ملل متحد تلاش نمائیم. بدین منظور باید شرایط صلح پایدار و عادلانه بین اسرائیل و فلسطین را فراهم نمود.و این هم منوط به شناسائى حق مردم فلسطین در داشتن یک کشور مستقل و ملى در کنار اسرائیل در چارچوب مرزهاى ١۹۶۷ و بیت‌المقدس شرقى به‌مثابه پایتخت فلسطین است.[….] 
با هم در کنار نیروهاى ترقیخواه آفریقا مبارزه کنیم و اجازه ندهیم که این قاره زیر فشار بدهى خارجى خفه شود. آفریقا داراى امکانات توسعه چشمگیر میباشد. اما ثروت‌هایش توسط شرکت‌هاى چند ملیتى و امپریالیست‌ها به غارت برده میشوند. به آفریقا باید کمک شود تا از دایره بى‌پایان استثمار، به‌ویژه به‌علت بدهی‌هاى کمرشکن که مانع توسعه پایدار و عادلانه هستند، خارج گردد.[….].با هم و یکصدا خواهان لغو بدهی‌هاى کشورهاى در حال توسعه بشویم. هر چه سریعتر به همکارى توسعه جهانى و عادلانه، نه برپایه قانون نهادهاى جهانى موجود همچون سازمان تجارت جهانى،اقدام نمائیم.
با هم و متحدانه خواهان دگرگون بانک جهانى، صندوق بین‌المللى پول و سازمان تجارت جهانى شویم تا آنها به نهادهائى تبدیل گردند که در خدمت همکارى واقعى بین‌المللى، توسعه پایدار و سعادت بشریت قرار گیرند. حق تقدم فعالیت آنها در درجه اول باید مبارزه علیه گرسنگى، فقر، بیمارى و براى اشتغال، حفظ محیط زیست، حفظ و توسعه خدمات عمومى و احترام به تنوع فرهنگى باشد.[….].
جستجوى حداکثر سود و کاهش دادن قدرت دموکراتیک مزدبگیران و شهروندان در تصمیمات از سیاست‌هاى تحمیلى نئولیبرالیسم میباشند که به تخریب تنوع بیولوژى، آلودگى طبیعت، غارت منابع طبیعى، خصوصى کردن و به ارزش کالائى در آوردن ثروت‌هاى مشترک بشریت همچون آب منجر میشوند. نئولیبرالیسم در افزایش درجه حرارت کره زمین، آلودگى خاک‌ها، آب و هوا، کویرگرائى و دیگر ضایعات مسئولیت سنگینى دارد.[….].
باید شیوه دیگرى براى توسعه پایدارابداع نمود و شرایط گسترش انرژى غیر آلوده‌زا و قابل تجدید در خدمت خلق‌ها را به‌وجود آورد. شیوه توسعه‌اى که منجر به حذف گرسنگى و فقر بشود.[….].
دوستان عزیز! سرمایه‌دارى جهانى براى حفظ و برترى خود، گروه‌هاى بزرگ ارتباط جمعى و خبرى را در جهان ایجاد مینماید تا همه ابعاد منابع خبرى و ابداعى را در اختیار خود داشته باشد. سرمایه‌دارى جهانى از این گروه‌هاى بزرگ ارتباط جمعى براى پیشبرد جنگ ایدئولوژى، توجیه جنگ اقتصادى و نیز هر نوع جنگ دیگر نیاز دارد. این وسایل رسالت تفسیر و تحمیل نظام غیر انسانى سرمایه‌دارى به‌مثابه تنها راه حل و ممکن را به‌عهده دارند.در این شرایط اتحاد ما در عقب نشاندن آنان و پیروزی در این جنگ ایدئولوژیک ضرورى است.
در همه جا براى استقلال و آزادى مطبوعات مبارزه کنیم. آزادى مطبوعات از ضروریات دموکراسى، صلح، عدالت، همبستگى و گفتمان بین خلق‌ها میباشد. روزنامه اومانیته پروژه ژان ژورس موئسس اومانیته را در قلب خود همراه دارد: *به اجراء در آوردن آرمان انسانى از راه‌هاى انسانی*

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر, ۱۳۸۵ ۴:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…