چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲

بیانیهٔ میرحسین موسوی، همراهی با جنبش «زن – زندگی – آزادی»

ما بیانیهٔ اخیر ۲۰ تشکل مدنی و صنفی را سرآغاز اتحاد عمل اقشار و طبقات آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و سکولار می‌دانیم، که با پیش‌نهاد مهندس موسوی هم راستا است. ما این‌گونه اقدامات برنامه‌محور که تجمیع آگاهانهٔ تشکل‌ها را برای نیل به هدفی واحد فرامی‌خواند، تدقیق مسیر دستیابی به آن می‌بینیم که جنبش اعتراضی مردم به آن دست یافته است.

  

بیانیهٔ میرحسین موسوی، همراهی با جنبش «زن – زندگی – آزادی»

این روزها کشور ما لحظات بسیار حساسی را سپری می‌کند. جنبش اعتراضی مردم که از اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ با قتل مهسا امینی، به دست پلیس گشت ارشادآغاز شد، از همان ابتدا در پیوند با دیگر مطالبات مردم، که حکومت ازپاسخ‌گویی به آن‌ها سرباز می‌زند، هم‌چنان ادامه دارد. بررسی روند تحولات جامعه حاکی از آن است که حکومت از درک اسباب و علل خیزش عمومی مردم و پیامدهای آن ناتوان است و یا آگاهانه گمان می‌کند منافع‌اش در ادامهٔ سیاست ارعاب و سرکوب است. این درک معیوب از دینامیزم درونی تحولات جامعه که ریشه در ماهیت نظام و نگاه ایدئولوژیک آن دارد، اکنون به استقرار ناکارآمدترین ترکیب حاکمیت در تاریخ جمهوری اسلامی انجامیده است که از حکم‌رانی، سیاست سرکوب آزادی‌ها و عدم پذیرش حقوق شهروندی، و میدان دادن به فساد گسترده و حیف‌ومیل ثروت‌های ملی، به‌علاوه نابسامانی‌های اقتصادی در اشکال بیکاری، تورم و گرانی، گسترش فقر و فلاکت را برای مردم آورده است. حکومت برای غلبه بر این ناکارآمدی خود که مستلزم پذیرش رأی و نظر مردم و همراه شدن با آنان است، مسیری متفاوت در پیش گرفته و با تقویت نیروهای سرکوب، امر محال همراه کردن مردم را از طریق اعمال فشار بر آنان و مهار اعتراضات دنبال می‌کند.

طی بیش از ۴۰ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، تلاش مردم برای متقاعد کردن آن با انجام اصلاحات و تأمین آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی متضمن زندگی شرافتمندانه بی‌نتیجه بوده، و کوشش‌هایی نیز که در این راستا صورت گرفته، به نتایج حداقلی مورد انتظار دست نیافته است. حتی با گذشت ۴ دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، مردم نتوانسته‌اند حکومت را به اجرای قانون اساسی ، که خود مشروعیت‌اش را از آن می‌گیرد، متقاعد سازند. از این رو آنان خود را اکنون در برابر این پرسش بزرگ می‌بینند، که آیا نظام جمهوری اسلامی از راهبردی که برای ادارهٔ امور کشور و ارتباط با جهان تدوین کرده و در دست اجرا دارد، صرف نظر کرده و عقب‌نشینی می‌کند؟ آیا به رأی و نظر مردم باز می‌گردد؟ یا همان مسیری را می‌پیماید که تاکنون پیموده است.

واقعیت این است که از پیروزی انقلاب تاکنون نظام جمهوری اسلامی هر روز فاصلهٔ خود را با مردم بیشتر کرده است و مردم بیشتری هم از حکومت روی برگردانده‌اند، به طوری که اکنون اغلب مردم در مقابل سیاست‌های ویرانگر حاکمیت قرار دارند. امروز گسل موجود میان حکومت و مردم به اندازه‌ای عمیق و بزرگ است که پر کردن و حتی کاستن از شکاف میان آنان ناممکن، و امید بازگشت حکومت به رأی و نظر مردم از هر زمان دیگری کمتر شده است، به طوری که اغلب مردم در مقابل سیاست‌های حکومت قرار دارند، و در چشم‌انداز تحولات جاری کشور، و در نگاه به ایران آینده، جایی برای آنان، قائل نیستند.

اصرار حکومت به ادامهٔ سیاست سرکوب و کشتار و بی‌اعتنایی به مطالبات مردم، فساد سیستماتیک و تاراج منابع کشور و تقسیم آن میان اقلیت متصل به هستهٔ مرکزی قدرت، در هیئت‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، و هر آن‌جایی که کار و فعالیتی جریان دارد، وسیع‌ترین اقشار و طبقات جامعه را برای متوقف کردن ارابهٔ نابودی کشور و جایگزینی آن با نظامی سازنده و کارآمد، متحد کرده، تا ارادهٔ خود را بر سرنوشت خویش حاکم کنند.

عنصر اساسی و محرک رویارویی مردم با حکومت، علاوه بر عملکرد ناموفق چند دههٔ گذشته آن در زمینه‌های اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی، معلول سیاست‌های برگرفته از آرمان‌هایی است که ناسازگار با سیاست‌های متعارف در روابط بین‌المللی و آرمان‌های بشری عصر ما است. حتی اگر این آرمان‌های نظام را به مفهوم راهبردها در گفتمان امروز تعبیر کنیم، امید دستیابی به آن‌ها، در جهان امروز توهماتی بیش نیستند، که پافشاری بر آن‌ها تا کنون هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کرده است. این تفاوت رویکرد مردم با نظام، عمری به درازای عمر حکومت دارد.

با پیروزی انقلاب اسلامی تصور می‌شد ضرورت‌ها و مصلحت‌های حکمرانی، دوگانگی نگاه میان حاکمان و مردم به نفع مردم رقم خواهد خورد و حکومت از عرش اعلاء پا بر زمین می‌گذارد، و تسلیم واقعیت‌های حاکم بر جهان می‌شود . اما با گذشت بیش از ۴۰ سال از پیدایش جمهوری اسلامی این‌گونه نشد، و حکومت همهٔ منابع کشور را به پای رویکرد آرمانی خود هزینه می‌کند و منافع و مصالح جهان شیعی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهد. متأسفانه این نگاه حکومت یک پروژه نیست که بتوان برایش پایانی قائل شد، بلکه یک پروسه، یا مجموعه‌ای از پروژه‌های پی‌درپی و بدون پشتوانهٔ مردمی، و در رویارویی با دشمنان قدرتمند خارجی است، که محکوم به شکست است. از این رو مردم با نگاه به گذشتهٔ حکومت، به ویژه در ۵ ماه اخیر به این ارزیابی رسیده‌اند، که حکومت ناتوان از اصلاح رویکردهای خود و بازگشت به مردم است. با این ارزیابی، مردم ادامهٔ حیات نظام را مترادف با فقر و فلاکت بیشتر خود و آیندهٔ هولناک برای کشور می‌دانند و معتقدند که اگر قرار است نظام جمهوری اسلامی با همان فرمان ۴۰ سال پیش رانده شود، که از اقدامات حکومت این چنین بر می‌آید، متوقف کردن هر چه زودتر حرکت این ارابهٔ مرگ، فقر، گرسنگی، فساد و تباهی حکومت، به مصلحت کشور است.

در موقعیتی که ترسیم شد، آقای میرحسین موسوی مانند میلیون‌ها ایرانی هم‌وطن خود ناامید از بازگشت حکومت به سوی مردم، که عامل و مسبب ایجاد منظومه‌ای از بحران‌ها درکشور می‌باشد، و با ادامهٔ سیاست‌های مخرب، آیندهٔ تاریکی در برابر آنان قرار داده، راه برون‌رفت از بحران‌ها را همه‌پرسی، ایجاد مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی مصوب نمایندگان مردم می‌داند که سزاوار حمایت و پشتیبانی است. در این راستا لازم است فعالان مدنی، صنفی و سیاسی و مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب، که از شرایط حاکم بر کشور به ستوه آمده‌اند، راه‌های اتحاد عمل نیل به قانون اساسی برآمده از رأی و نظر مردم را پیدا و به کار بندند. ما بیانیهٔ اخیر ۲۰ تشکل مدنی و صنفی را سرآغاز این اتحاد عمل اقشار و طبقات آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و سکولار می‌دانیم، که با پیش‌نهاد مهندس موسوی هم راستا است. ما این‌گونه اقدامات برنامه‌محور که تجمیع آگاهانهٔ تشکل‌ها را برای نیل به هدفی واحد فرامی‌خواند، تدقیق مسیر دستیابی به آن می‌بینیم که جنبش اعتراضی مردم به آن دست یافته است.

 

گروه خرداد، هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – داخل کشور

تاریخ انتشار : ۲ اسفند, ۱۴۰۱ ۴:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟