شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۴

ترامپ جکسونیست

اما سئوال این است کە وضعیت دشوار اقتصادی آمریکا را می توان تنها با جکسونیسم پیش برد؟ در شرایطی کە روسیە از لحاظ سیاسی و نظامی در سطح جهانی فعالتر شدە و حتی کشوری مانند کرە شمالی هم در سطح گستردە توان تهدید صلح جهانی را با توجە بە دارندگی بمب اتم دارد، می توان تنها بە صرف داشتن بهترین توان نظامی در دنیا بە حل مشکلات اقتصاد آمریکا رفت؟

بنیانهای سیاست خارجی دولتها در آمریکا را بە چند مکتب تقلیل می دهند: مکتب هامیلتونسیم، مکتب جکسونیسم و مکتب ویلسونیسم.١ تحلیگران و صاحب نظران، دونالد ترامپ را بیشتر متمایل بە مکتب جکسونیسم ارزیابی می کنند. وجە شاخص این مکتب تمایلش برای تهدید و دخالت در کشورهای دیگر جهان برای حفظ منافع ملی آمریکاست. در این مکتب، ارزشها و از جملە دمکراسی جایگاە خود را از دست می دهند. در این نگاە، منافع ملی آمریکا بە منافع اقتصادی صرف تقلیل پیدا می کند و ارزشها جزو منافع بحساب نمی آیند.

و ترامپ واقعا نشان دادە است کە چنین است. بە اخاذی های پولی او از کشورهای اروپای برای ادامە کار ناتو توجە کنید، بە سیاست دیوارکشی با مکزیک، لحن تحقیرآمیز او نسبت بە مهاجران، بە فعالتر شدن سرمایەگذاریهای عربستان سعودی در آمریکا برای تشویق ترامپ برای گرویدن بە برنامەهای عربستان و اسرائیل علیە ایران، بە عدم تعهد او بە سیاستهای محیط زیستی و یا بە تغییر مواضع سریع وی در هر زمینەای کە گوئی بە هیچ ارزشی پایبند نیست. در واقع او یک بازرگان راە یافتە بە کاخ سفید است کە همە چیز را بر مدار معادلە دو دو تا چهار تا حساب می کند. او حتی یک پراگماتیست هم نیست، زیرا کە تحمل یک پراگماتیست را برای ارزیابی و یا برداشت دستاوردهای خود هم ندارد.

اما سئوال این است کە وضعیت دشوار اقتصادی آمریکا را می توان تنها با جکسونیسم پیش برد؟ در شرایطی کە روسیە از لحاظ سیاسی و نظامی در سطح جهانی فعالتر شدە و حتی کشوری مانند کرە شمالی هم در سطح گستردە توان تهدید صلح جهانی را با توجە بە دارندگی بمب اتم دارد، می توان تنها بە صرف داشتن بهترین توان نظامی در دنیا بە حل مشکلات اقتصاد آمریکا رفت؟

با نگاهی بە وضعیت خود ترامپ در داخل آمریکا می توان بە نوعی جواب این مسئلە را داد. رئیس جمهوری کە تنها در عزل رئیس اف بی آی موفق بودە است و تقریبا در تمامی زمینەهای دیگر با مشکلات جدی مواجە است، نمی تواند بعد از چندین ماە از جایگاە خود و دستاوردهایش راضی باشد. نگاە جکسونیستی، در درون آمریکا و در پیش افکار عمومی این کشور هم برای او اتوریتە بیشتری نیاوردە است. حتی آمارهای سنجش افکار عمومی در این کشور، نشان از افت قابل ملاحظە محبوبیت او دارند.

واقعیت این است کە تاکنون مکتب جکسونیسم سرش بە سنگ خوردە است و در این مرحلە جوابگوی مسائل و مشکلات ایالات متحدە نبودە است. ترامپ مکتب بسیار نامناسبی را انتخاب کردەاست.

زیرنویس:

مکتب هامیلتونیسم: برگرفته از اندیشه‌های الکساندر همیلتون، وزیر خزانه داری دولت جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور آمریکا. اصول این مکتب عبارت است از: اعتقاد به اصل تعادل قوا در اروپا، تأکید بر ارزش‌های آمریکایی به جای منافع آمریکا در خارج از کشور، درون گرایی و نفی مداخله در امور خارجی.

مکتب جکسونیسم: برگرفته از اندیشه‌های اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهور آمریکا. اصول این مکتب عبارت است از: منافع ملی سکاندار سیاست و روابط خارجی، پذیرش مداخله نظامی در دیگر مناطق جهان برای حفظ منافع ملی، گسترش موقعیت جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ، واکنش به تهدیدات از طرق نظامی در صورت نیاز.

مکتب ویلسونیسم: برگرفته از اندیشه‌های توماد وودرو ویلسون بیست و هشتمین رئیس جمهور آمریکا که در اصول چهاردە گانە ویلسون به  آن اشاره رفته‌است. اصول این مکتب عبارت‌اند از: رد جنگ به عنوان راه حل مشکلات جهانی، ایجاد تعادل قوای جهانی، گسترش دموکراسی به عنوان مقابله با پدیده جنگ. (از ویکیپیدیا)

تاریخ انتشار : ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶ ۱:۵۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…