دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۸

ترس، یا تبلیغ برای جذب

و این یعنی فروریختن پایەهای سنتی ـ مذهبی نظام. چنین امری می تواند نهایتا بە همگرایی طبقات و اقشار سنتی ـ مذهبی جامعە با اقشار و طبقات پایین و متوسط تبدیل شود، و بدین ترتیب بنیە اجتماعی جنبش فربەتر و پایە اجتماعی رژیم لاغرتر شود.

خامنەای اخیرا در سخنانی، با کلامی صریح، مستقیم و هشدارمآبانە بە روحانیت، کە بیشتر بە سخنرانی در هنگامە بحرانهای سخت، خطرناک و مایوسانە شبیە بود، تصریح کرد کە سرنوشت روحانیت و اسلام بە سرنوشت نظام گرەخوردەاست. البتە خامنەای با گفتن این نکتە کە نظام زندە و پابرجا است و بە حیات خود ادامە نیز خواهد داد، سعی کرد ترس و دلهرە مستقیم و نامستقیمی را کە از این نوع سخنان متصاعد می شود، در درون خود و مخاطبانش بخشکاند، و همگی را بدان سو سوق دهد کە این نوع کلام تنها کلامهای تبلیغی هستند و بس، و گویا کاری بە امر واقع و موقعیت خود نظام ندارد. میلی کە بلافاصلە این سئوال را در ذهن شنوندە برمی انگیزد کە پس چرا چنین سخنانی؟

اما آیا این تنها کلامی تبلیغی و تهییجی از طریق تزریق ترس برای جذب نیروهای روحانی مخالف و منتقد رژیم بود، یا نشان از ترسی واقعی دارد کە تماماً سران رژیم را دربرگرفتەاست؟ و یا هردو؟

سران کودتا در حیطە داخلی توانستەاند حضور خیابانی مردم در خیابانها را متوقف و سرکوب کنند، حضور نیروهای امنیتی را در زندگی مردم بشدت افزایش دهند و نوع فعالیتهای اصلاح طلبان را در سطح گستردەای محدود کنند. در حیطە خارجی نیز با توجە بە مشکلات اقتصادی جهانی و سیاستهای نرمتر دولت باراک اوباما در مقابل ایران، و امکانات رژیم در منطقە برای مقابلە بە مثل درصورت وقوع جنگ، امکان حملە بە ایران قوی نیست. یعنی رژیم لااقل در کوتاە مدت در وضعیت تضمین شدەای قرار دارد. در این رابطە اما آنچە رژیم را می ترساند همانا حوادث پیش بینی ناپذیری هستند کە بە علت لاغرشدن بنیە و ساختار حکومت و نیز انباشتە شدن خواستەهای برآوردە نشدە جامعە، می توانند پیش بیایند. حوادثی کە خیلی راحت می توانند طومار عمر حکومتشان را درهم بپیچد، و یا آن را در موقعیت مخاطرەآمیزی قراردهد.

خامنەای در ماههای اخیر چهار بار بە قم سفر کردە و بنابر گزارشهای منتشرە، این سفرها عمدتاً برای دیدار با روحانیون و مراجع مذهبی تدارک دیدە شدەبودند، روحانیون و مراجعی کە در سطحی چشمگیر بە رژیم کودتا پشت کردەاند و بە منتقدان آن تبدیل شدەاند. خامنەای قادر بە جذب آنان نشد، و حال با ترسانیدن آنها از این کە سرنوشت آنان وابستە بە نظام است، سعی می کند آنچە را کە با دیدارهای رسمی و محرمانە میسر نشد، از طریق ترسانیدن و ارعاب بە دست بیاورد.

اما نکتە بسیار مهمتر در این مورد همانا نقش روحانیون منتقد در اعتراضات سال اخیر بود کە نظام حاکم را بشدت ترسانیدە است. در جریان اعتراضات سال گذشتە نقش روحانیون و مراجع بسیار برجستە بود، کە مهمترین نمونە آن می تواند مورد آیت اللە منتظری باشد. جریان حاکم بە خوبی بە این مسئلە آگاە است و فاصلەگیری جریان روحانیت از حاکمیت خود را بە عنوان علامت خوبی ارزیابی نمی کند. چنین امر و روندی می تواند در آیندە افراد و جریاناتی را در میان آنان تولید کند کە بە جریانی جدی در مقابل حاکمیت موجود تبدیل شوند، و بە این ترتیب مخالفت جدی از درون خود جریان مذهبی شکل بگیرد. وجود طیف احمدی نژاد در حاکمیت و سیاستهایشان، بە واقع احتمال چنین مسئلەای را تشدید کردە است، و این یعنی فروریختن پایەهای سنتی ـ مذهبی نظام. چنین امری می تواند نهایتا بە همگرایی طبقات و اقشار سنتی ـ مذهبی جامعە با اقشار و طبقات پایین و متوسط تبدیل شود، و بدین ترتیب بنیە اجتماعی جنبش فربەتر شود. باتوجە بە نقشی کە روحانیون در میان اقشار سنتی دارند، و نیز نقش آنان در شکل دهی مشروعیت سیاسی نظام، این امر می تواند بە معنای بە صدا درآمدن زنگهای مراحل نهایی عمر یک نظام باشد.

خامنەای با ترسانیدن روحانیون با این ادعای بدون پایە کە گویا سرنوشت آنان وابستە بە سرنوشت نظام است، می خواهد روند نهانی و درونی گسترش مخالفت و دوری از رژیمش را در میان روحانیون متوقف کند، و آب رفتە را بە جوی بازگرداند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر, ۱۳۸۹ ۸:۱۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید