چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۳

تریبون آزاد در پلى تکنیک تهران

بيش از ١٠٠٠ نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير در تريبون آزاد دانشجوئی شرکت کردند

از صبج امروز نیروهاى انتظامى و امنیتى در خیابان هاى اطراف دانشگاه حضور گسترده داشتند و دانشجویانى که قصد داشتند وارد دانشگاه شوند مى بایستى از حلقه هاى متعدد نیروهاى امنیتى و انتظامات دانشگاه عبور مى کردند. گفتنى است دو درب اصلى دانشگاه امیرکبیر کاملا بسته شده بود و کلیه عبور و مرورها از درب اصلى دانشگاه انجام مى شد. نیروهاى انتظامى و امنیتى دانشجویان دیگر دانشگاه هاى تهران که قصد داشتند در این تجمع شرکت کنند توسط نیروهاى امنیتى پراکنده مى شدند. 
ساعت ١٢ جمع بیش از ٧٠٠ نفره دانشجویان با مراجعه مقابل درب خیابان حافظ دانشگاه قصد داشتند با گشودن این درب دانشجویانى که پشت در مانده بودند را وارد دانشگاه کنند. این حرکت دانشجویان که با شعارهاى «دانشجوى آزاده حمایتت مى کنیم»، «محمود احمدى نژاد عامل تبعیض و فساد» همراه بود با برخورد شدید گارد ویژه مواجه شد. گارد ویژه دانشجویانى که پشت درب حافظ تجمع کرده بودند را با ضرب وشتم شدید پراکنده کرد. همچنین این نیروها در حالى که دانشجویان در حال کشیدن در بودند با ضربه زدن به دست و پاى دانشجویان با باتوم هاى خود سعى کردند مانع تجمع دانشجویان مقابل در شوند. در مقابل این حرکت نیروهاى انتظامى دانشجویان شعار «حکومت زور نمى خوایم، پلیس مزدور نمى خوایم»، «نظامى برو گمشو» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. عاقبت فشار و ازدحام جمعیت که هر لحظه بر تعداد آن در داخل دانشگاه افزوده مى شد، موجب شد قفل در شکسته شود. اما پیش از باز شدن در نیروهاى انتظامى و امنیتى دانشجویان که پشت در مانده بودند را پراکنده کرده بودند. 

در ادامه جمع بیش از ١٠٠٠ نفره دانشجویان با حضور در صحن مرکزى دانشگاه برنامه تریبون آزاد خود را برگزار نمودند. 

در ابتداى این تریبون على نیکونسبتى، عضو شوراى مرکزى دفتر تحکیم وحدت، با اشاره به انتصابى بودن دکتر رهایى، رئیس دانشگاه امیرکبیر، گفت: ایشان چون خودشان اتصابى هستند فکر مى کنند انجمن اسلامى هم دانشگاه باید انتصابى باشد. اما از نظر اتحادیه تنها انجمن مشروع دانشگاه امیرکبیر، انجمن منتخب ٢٨٠٠ نفر از دانشجویان آن است. نیکونسبتى در ادامه با اشاره به این که معضلات ما فقط به دانشگاه ها خلاصه نمى شود، گفت: امروز روزنامه ها به شدت سرکو ب مى شوند، جنبش زنان با برخورد وحشیانه نیروهاى انتظامى مواجه مى شوند و…. و این نتیجه سیاست هاى غلط دولت احمدى نژاد است که با هزار تقلب و اما و اگر پست ریاست جمهورى را برعهده گرفت. عضو دفتر تحکیم در ادامه با اشاره به سمت قبلى زاهدى، وزیر علوم، گفت: این شخص تا قبل از وزیر شدن رئیس امور دیه کرمان بوده و هیچ سمت بالاترى جز این نداشته است و با استفاده از رانت باهنر، نماینده مجلس، به این سمت منصوب شده است. نیکونسبتى با اشاره به معضلات فراوان موجود در کشور از جمله وضعیت اقتصاد، سیاست خارجى، سیاست هاى اجتماعى و…. به انتقاد شدید از اصولگرایان پرداخت که با سیاست هاى خود را کشور با بحران هاى متعدد مواجه کرده اند؛ و ادامه داد: اصولگرایان آن چنان بد عمل نموده اند که حتى کسى حاظر نیست با این عنوان فعالیت کند که نمونه بارز آن حضور آن ها با عناوین جدید در انتخابات شوراهاست. نیکو نسبتى با اشاره به آمارهاى احضارها و بازداشت دانشجویان و احکام کمیته انضباطى گفت: دکتر زاهدى لیاقت نشستن بر صندلى وزارت را ندارد و وقت آن رسیده این شخص به خاطر عملکردش در وزارت علوم، از این سمت استعفا داده و مورد محاکمه قرار گیرد. نیکونسبتى در پایان با اشاره به این که دولت چون نمى تواند به وعده هاى خود عمل کند در حال سرکوب کلیه منتقدین است، گفت: اما دانشگاه زنده است و همچنان منتقد دولت باقى خواهد ماند.

در ادامه این تریبون، اسماعیل سلمانپور، از اعضاى انجمن اسلامى پلى تکنیک در طى سخنانى با اشاره به این که قرار است فردا در دانشگاه امیرکبیر احمدى نژاد حضور یابد، گفت: آقاى احمدى نژاد! دانشجویان پلى تکنیک آنهایى هستند که امروز اینجا تجمع کرده اند و فریاد مى زنند: «محمود احمدى نژاد، عامل تبعیض و فساد». سلمانپور در ادامه با اشاره به این که آمفى تئاتر دانشگاه قرار است با نیروهاى امنیتى و دانشجویان دانشگاه امام صادق پر شود، افزود: این افراد مسلما براى احمدى نژاد دست و سوت مى زنند و از او استقبال مى کنند، اما اگر احمدى نژاد جرات دارد، در جمع دانشجویان واقعى دانشگاه امیرکبیر حضور پیدا کند. بابک زمانیان دیگر عضو انجمن اسلامى پلى تکنیک نیز با اشاره به اعلام حضور احمدى نژاد در در این دانشگاه، در سخنان کوتاهى گفت: آقاى احمدى نژاد! فردا ساعت ٨ صبح دانشجویان پلى تکنیک منتظر تو هستند. امیدواریم در جمع دانشجویان امیرکبیر حاضر شوید.

عباس حکیم زاده، عضو شوراى مرکزى انجمن دانشجویان پلى تکنیک، به مرگ سه دانشجو و چند خودکشى در عرض کمتر از یک هفته اشاره کرد و با گرامى داشت یاد مرحوم توحید غفارزاده گفت: این دانشجوى سبزوارى به دست یک بسیجى کشته شد اما مسئولین وزارت علوم در کمال ناجوانمردى دانشجوى مقتول را به مزاحمت براى «نامزدش» متهم مى کنند و عملى که توسط دانشجوى بسیجى انجام شده را عمل به وظیفه مى دانند. حکیم زاده به آمار محدودیت ها و برخوردهاى گسترده بر علیه دانشجویان که در عرض یک سالى که احمدى نژاد قدرت را در دست گرفته اشاره کرد و گفت: جالب اینجاست که نزدیک به نیمى از این برخوردها و محدودیت ها به دانشجویان پلى تکنیک اختصاص دارد. حکیم زاده با اعتراض به گذشت به بیش از ٨٠ روز از بازداشت دکتر کیوان انصارى به دلیل اتهاماتى واهى و پوچ، گفت: ما آرزو داریم که ایشان هر چه سریعتر از زندان آزاد شوند. حکیم زاده، به روزبه ریاضى و یاشار قاجار از دانشجویان سه ستاره پلى تکنیک اشاره کرد و گفت: جالب آن که وزیر علوم در اظهاراتى مضحک همچنان وجود این دانشجویان را تکذیب مى کنند. این عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى امیرکبیر در پایان با انتقاد از افرادى که به دنبال ایدئولوژى گرایى در میان جنبش دانشجویى هستند، گفت: انجمن هاى اسلامى در سال هاى اخیر از دو سو تحت فشار بوده اند. از سوى حاکمیت اقتدارگرا و از سوى جریانات سیاسى که نتوانسته اند از دانشجویان به عنوان پیاده نظام خود استفاده کنند. حکیم زاده در ادامه نسبت به تفکرى که به انجمن هاى اسلامى توصیه مى کند وجه دینى خود را تقویت کنند و دانشجویان سکولار را از انجمن ها اخراج کنند، گفت: دانشجویان امروز هوشیارتر از آن هستند که در دام ایدئولوژى گرایى مترجعانه دهه ۶٠ بیافتند و از همواره از حقوق انسانى کلیه افراد، فارغ از نوع اندیشه، فکر و مذهب شان دفاع خواهند کرد.

دیگر سخنران این تریبون، مجید درى، یکى از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایى بود. این دانشجو در ابتداى سخنان خود گفت: من از دانشگاه علامه مى آیم و سلام گرم دانشجویان این دانشگاه را به دانشجویان شجاع و بى پرواى پلى تکنیک مى رسانم. مجید درى با اشاره به این که دیکته اى به رئیس دانشگاه امیرکبیر در خصوص برخورد با دانشگاه شده است، به رئیس بى کفایت دانشگاه علامه هم شده است، گفت: بسیارى از اساتید دانشکده علوم سیاسى ما را با اتهامات واهى و حتى اتهامات اخلاقى بازنشست مى کنند و یا آن ها را اخراج مى کنند. 

در ادامه تریبون آزاد، وحید عابدینى، عضو انجمن دموکراسى خواه دانشگاه تهران، گفت: امروز اینجا جمع نشدیم که از استبداد حاکم شکوه کنیم، امروز اینجا جمع نشدیم که بگوییم چرا پس از گذشت سال ها هنوز قاتلین عزت ابراهیم نژاد شناسایى نشدند، امروز اینجا جمع شدیم تا از استقلال دانشگاه ها و آزادى در دانشگاه دفاع کنیم. عابدینى در ادامه با اشاره به این که نبض امیرکبیر را در حمام فین زدند گفت: اما امروز نبض جنبش دانشجویى در دانشگاه امیرکبیر مى تپد.

در پایان تریبون دانشجویان در مقابل انجمن اسلامى جعلى که از سوى دانشگاه امیرکبیر به عده اى معدود از بسیجیان اعطا شده است حضو ر پیدا کردند. دانشجویان در تجمع مقابل دفتر انجمن جعلى شعارهایى مانند «انجمن بسیجى تعطیل باید گردد»، «انجمن امنیتى تعطیل باید گردد»، «انجمن منتخب حمایتت مى کنیم»، «این لانه جاسوسى اشغال باید گردد» و… سر دادند. 

عباس حکیم زاده، عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى منتخب دانشجویان، گفت: دانشگاه با حضور فراوان نیروهاى امنیتى و با ترس و هراس فراوان دفتر انجمن اسلامى را در نیمه هاى شب با بولدوزر تخریب کرد و وسایل آن به سرقت برد. اما ما در روز روشن و با پشتوانه قاطبه دانشجویان و با اعلام قبلى اینجا حضور پیدا کردیم تا به مدیریت دانشگاه اثبات کنیم که ما نیازى به تایید دانشگاه نداریم و این دانشگاه است که براى اداره دانشگاه مجبور است به راى و نظر دانشجویان احترام بگذارد. حکیم زاده در ادامه با اشاره به مصوبه شوراى مرکزى انجمن اسلامى، گفت: ما نه خواستار تخریب این دفتر هستیم و نه آسیبى به آن مى رسانیم بلکه در حرکتى مدنى طبق مصوبه شوراى مرکزى انجمن اسلامى امروز درب این انجمن جعلى را قفل و زنجیر مى کنیم و به دانشگاه یک بار دیگر فرصت مى دهیم تا به راى و نظر دانشجویان احترم بگذارد. 

در پایان مراسم على نیکونسبتى، عضو شوراى مرکزى اتحادیه انجمن هاى اسلامى، با نصب قفل و زنجیر بر درب انجمن جعلى دانشگاه گفت: ما برخلاف مسئولین مدنى هستیم و به تخریب اموال نمى پردازیم در حالى که آن ها انجمن اسلامى امیرکبیر را تخریب کردند. نیکونسبتى در پایان گفت: آقاى احمدى نژاد هم اگر جرات دارد در جمع دانشجویان صحبت نمایند، هر چند ما مطمئن هستیم که کارنامه ایشان غیرقابل دفاع است که اجازه نمى دهند حتى یک نفر از جمع منتقدان از ایشان سوال کنند. نصب قفل و زنجیر بر درب انجمن جعلى دانشگاه امیرکبیر با استقبال و تشویق شدید دانشجویان حاضر در تجمع همراه شد.

خبرنامه امیرکبیر یکشنبه ١٠.١٢.٢٠٠۶

تاریخ انتشار : ۲۰ آذر, ۱۳۸۵ ۱:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!