یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۹

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۹

تهدید علیه برندۀ جایزۀ صلح نوبل شدت میگیرد

آزار و اذیت دولتی مشوق خشونت چماقبهدستان است.

بر اساس اعلامیۀ سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر ... دولتها موظف شدند که در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافیجویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هرگونه عملیات خودسرانهای که ممکن است به خاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر علیه آنها رخ دهد، همۀ اقدامات لازم را توسط همۀ مقامات خود برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در پیش بگیرند.

۱۳ دی ماه ۱۳۸۷

کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران و دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کردند که دولت ایران باید فوراً به کارزار اعمال فشار علیه خانم دکتر شیرین عبادی که در حال حاضر به تهدید و خشونت توسط چماقبهدستان در مقابل منزل ایشان کشیده شده است، پایان بدهد. خانم دکتر شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل سال ۲۰۰۳ میلادی و از مدافعان پیشگام حقوق بشر در ایران است.

این دو سازمان حقوق بشری نگرانیهای شدید خود را از خطر جانیای که خانم عبادی را به دنبال تظاهرات خشونتبار روز دوازدهم دی ماه در مقابل منزل ایشان در تهران تهدید میکند، ابراز داشتند.

کنت روث مدیر کل دیدهبان حقوق بشر گفت که «خشونت چماقبهدستان به دنبال علنی شدن کارزار اعمال فشار علیه خانم عبادی توسط دولت ایران، گویای این است که جان خانم عبادی در خطر جدی است.» کنت تاکید کرد: «از آن جایی که به نظر میرسد که فشار علیه خانم عبادی به ارتباط ایشان با مقامات سازمان ملل متحد که منجر به گزارش حقوق بشر در ایران شده، مربوط است، مقامات سازمان ملل و مسئولین آن در هر کجای دنیا که هستند باید از این مدافع حقوق بشر که پایبند به اصول اخلاقی است، حمایت کنند.»

خانم عبادی در مصاحبه با رسانهها اعلام کردند که حدود ۱۵۰ نفر در حالی که علیه او شعار میدادند در مقابل محل مسکونی ایشان تظاهرات به راه انداخته بودند. آنها تابلوی دفتر وکالت خانم عبادی را که در همان ساختمان محل سکونتشان است، شکستند و بر روی دیوار ساختمان شعارهای زننده نوشتند. چماقبهدستان بعد از نیم ساعت با سررسیدن پلیس محل را ترک کردند.

خانم عبادی در مصاحبهای با کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفتند که «علیرغم همۀ این فشارها، من ایران را ترک نخواهم کرد و از فعالیتهای حقوق بشری خودم دست نخواهم کشید. من به کار خودم به همان روش همیشگی ادامه خواهم داد.»

شواهد به طور مرتب این موضوع را تائید میکنند که علت شدتگرفتن آزار و اذیت دولت علیه خانم عبادی، ارتباط ایشان با مقامات حقوق بشر سازمان ملل و استفاده آنها از اطلاعاتی است که خانم عبادی در کانون مدافعان حقوق بشر منتشر میکرد. این اطلاعات در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در بارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران که در آبان ماه ۱۳۸۷ انتشار یافت، مورد استفاده قرار گرفت و به قطعنامۀ انتقادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بارۀ ایران منجر شد.

مطبوعات و وبسایتهای نزدیک به دولت ایران ماهها بود که علیه خانم عبادی مطلب مینوشتند و بعد از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، قدم به پیش گذاشته و خواستار اعمال شدت عمل علیه ایشان شدند. وبسایت شبکۀ خبر دانشجویان سازمان بسیج دانشجویی که وبسایت نزدیک به وزارت اطلاعات ایران است در روز دوازدهم دی ماه مطلبی تحت عنوان «حاشیه امن شیرین عبادی از بین میرود» منتشر کرد.

در این مقاله خواستار اعمال فشار شدید علیه خانم عبادی به خاطر اتکای مقامات سازمان ملل متحد به مستندات کانون شد: «یکی از این فعالیتهای تبلیغی کانون علیه نظام، انتقال اطلاعات در سطوح مختلف از کشور به سازمان ملل متحد است که منجر به صدور قطعنامهای علیه ایران در زمینۀ حقوق بشر شد و آقای بان کی مون نیز صراحتاً به نقش مهم گزارشهای کانون مدافعان حقوق بشر در روند صدور این قطعنامه اشاره کرد… آیا این مصداق انتقال یا فروش اطلاعات به بیگانگان نیست؟»

دولت ایران موظف است که به طور یقین از مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیۀ سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که در مقابل هرگونه خشونت، تهدید، اقدام تلافیجویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هرگونه عملیات خودسرانهای که ممکن است به خاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر علیه آنها رخ دهد، همۀ اقدامات لازم را توسط همۀ مقامات خود برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در پیش بگیرند.

هادی قائمی، همآهنگکنندۀ کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، گفت: «اصلاً قابل پذیرش نیست که خانم دکتر عبادی به خاطر تماسهای کاملاً مشروع با مقامات سازمان ملل متحد تهدید میشوند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد موظف است که چنین ارتباطاتی را با سازمان ملل متحد تسهیل کند و ملزم به تأمین امنیت جانی خانم عبادی میباشد.»

دیدهبان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، به همۀ دولتها و سازمانهای بیندولتها به شدت تأکید میکنند که از دولت ایران بخواهند که برای تضمین امنیت جانی خانم عبادی و فراهم کردن شرایط برای ادامۀ کار ایشان در زمینۀ حقوق بشر همۀ گامهای ضروری را بردارند.

تاریخ انتشار : ۱۵ دی, ۱۳۸۷ ۰:۰۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

«اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

یک روشنگر منتقد و عدالتخواه، دمکرات، مردمی آرامانگرا