پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۷

جبهه ‘هسته سخت’ آقای حجاریان

بند ناف اصلاح طلبان را هم خمینی بریده و به حکومت وصل کرده است. بند نافی که طی سالها او را تغذیه کرده و شریک دزد و رفیق قافله نموده است. کم نیست میزان فساد و دزدی بین اصلاح طلبان حکومتی! اگر اصلاح طلبی این بند را پاره کند دیگر اصلاح طلب نیست! یک انقلابی است که از این دایره مماشات بیرون زده است. زمان خوبی است برای محک زدن اصلاح طلبانی که ادعای سلامت و پاکی می کنند واز کرامت انسانی سخن می گویند!

جمهوری اسلامی دارد سخت ترین روزهای خود را که بیشتر به نفس های دم موت می ماند، تجربه می کند.

 بوی الرحمان که مشام این قوم والضالین بهتر از همه آن را حس می کند! تمام ارکان حکومت، دولت، اصول گرا، اصلاح طلب و اعتدالی را به تکاپو انداخته است.

روحانی از ایستادگی دولت می گوید، و لیست رانت خواران منتشر می سازد و هم زمان وزارت اطلاعات زیر نظر او برای دانشجویان معترض دستگیر شده در اعتراضات دی ماه پرونده سازی می کند! برای جوانانی که با هزاران امید به او رای دادند. اما در بده بستان قدرت هیچ چیز مهم تر از حفظ نظام نیست! نظامی که خمینی حفظ  آن را اوجب واجبات می دانست! چه معجونی است این شهد قدرت تکیه داده بر سر نیزه در کام دیکتاتورها؟ که به گندابت می کشد و حقیرت می سازد. اصول گرای پاچه ورمالیده ای چون حسین شریعتمداری که عرصه را تنگ می بیند و وخیم قلم را به مزد دولت می چرخاند. برخی از اصول طلبان دوراندیش و آگاه نسبت به روند حوادث هم دور هم گرد می آیند و بازتعریفی دیگر از اصول طلبی خود می کنند .

اصلاح طلبان چند دسته شده نیز دنبال راه چاره به شیوه مرسوم خود هستند که حجاریان نظریه پرداز آنان، از آن ها به عنوان نرم تنان و سخت تنان نام می برد (برداشت من از هسته نرم وسخت مطرح شده توسط حجاریان) دنبال تشکیل جبهه ای از اصلاح طلبان به قول خود هزینه داده که معنی اصلاح طلبی را می فهمند! جبهه ای که هسته سختی داشته باشد! سالم، پاک، قدرتمند (که بتوان انواع هالەها یا حلقه ها را دور آن کشید) که (حتی به اعتدال گراها وراست ها) شامل اصول گرایان (هم برسد). نهایت کار این جبهه  اصلاح پیکر ناساز، کج و معوج و ابتر همین جمهوری اسلامیست.

همه این دوری و نزدیکی ها تنها یک هدف را دنبال می کند، جستن از این مهلکه و نگاه داشتن همین حکومت اسلامی با اندکی جرح وتعدیل. حجاریان به خوبی می داند که هر کدام ازاین هالەهای نور وحلقه ها سرشان به کجا بند است. حلقه هائی که طی این سالیان چگونه این مردم وسرزمین را در خوشبیانه ترین برداشت نسبت به یک اصول گرا یا اعتدالی واصلاح طلب نرم پوسته به افلاس کشیدند و غارت کردند.

او خوب می داند که بهترین هاله اصول گرا، اعتدالی و اصلاح طلب از سکولاریسم نفرت دارد و دمکراسی را زهر هلاهل می داند. چه اصول گرای خوب از نظر حجاریان ویا اصول گرای بد! همه با اما و اگر دل در گروی همین ولایت دارند که نان وآبشان از او و سرداران دزد سپاهی است که به گمانشان امنیت مملکت را تامین می کنند. 

نور چشمی های نظام! در حال حاضر همه کاره نظام حجاریان از عدم عنایت به قدرت سخن می گوید، اما همزمان شورای نگهبان را مخاطب قرار می دهد برای دادن امکان به اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس! اصلاح طلبانی که  در تدارک جبهه ای سخت پوسته اند! متشکل از افرادی که می فهمند اصلاحات یعنی چه! جبهه سخت پوسته ای که به قول او باید کم کم عادت کنند به امثال دولت اعتدال. واقعیت جبهه اصلاح طلبان همین است که حجاریان ترسیم می کند. ترکیبی از تمام نیروهای درون نظام که در بهترین حالت دولت در سایه باشند، که  اگر امکان پذیر نشد  هواداری دولت اعتدال کنند. در توان بهترین اصلاح طلب نیست که دل به حکومتی سکولار، دموکراتیک و برآمده از دل یک انتخابات آزاد با حضور تمامی اقشار و طبقات با هر نوع گرایش فکری بدهد و در جبهه ای مشترک با او برای ساختن ایرانی آزاد ودموکراتیک تلاش کند .

بند ناف اصلاح طلبان را هم خمینی بریده و به حکومت وصل کرده است. بند نافی که طی سالها او را تغذیه کرده و شریک دزد و رفیق قافله نموده است. کم نیست میزان فساد و دزدی بین اصلاح طلبان حکومتی! اگر اصلاح طلبی این بند را پاره کند دیگر اصلاح طلب نیست! یک انقلابی است که از این دایره مماشات بیرون زده است. زمان خوبی است برای محک زدن اصلاح طلبانی که ادعای سلامت و پاکی می کنند واز کرامت انسانی سخن می گویند! کسی چون حجاریان به خوبی می داند که فردی سالم و پاک نمی تواند در چهار چوب این نظام باشد و طاقت بیاورد و دستش به گند و کثافت این بدن متعفن گشته آلوده نشود. می داند که امروز ملاک آزاده بودن، دمکرات بودن و هواداری از مردم کردن چیزی نیست جز ایستادن رودررو با ولایت فقیه، با مراکز قدرت و پنجه در انداختن با نیروهای فاسد سرکوبگر و به چالش کشیدن سیاست های ویران گر حکومت چه در عرصه خارجی وچه داخلی .

 اما تلخ و تاسف بار که حجاریان ها، خاتمی ها و روحانی ها اعتمادی به نیروی مردم ندارند. اعتمادی به آن میلیون ها رای داده شده به خاتمی وروحانی که خواهان تحول بودند، اعتماد به جوانانی که با تمام شور جوانی روزها پا ی کوبیدند و امید خود را در برگه های انتخاباتی به صندوق ها ریختند. باشد که نماینده بر آمده از این خواست مردمی به مردم تکیه کند و تدارکاتچی نشود. 

آقای حجاریان که به قول خود هزینه داده اند در تمام بزنگاه ها نشان دادند که یکدل مردم نیستند و چشم امید شان نه به مردم، بل همان قدرت دوخته شده است. جبهه پاک دست و پوست کلفت ایشان نهایت متشکل از همان عناصری است که زیر چتر جمهوری اسلامی دور از گزند باد وباران سال ها در حاکمیت بوده اند، و امروز که شرایط به سرعت در حال تغییر است سخن از سلامت می گویند و برای از بین بردن داغ عبادت  پیشانی لیزر می کنند، تا باز در سیمای ناجیان ظاهر شوند و بر موج بر آمده از نارضایتی ها سوار گردند! باشد که مانع از فروپاشی و از دست دادن امکان های خود شوند. 

آقای حجاریان فکر می کنند که بتوانند با تشکیل چنین جبهه ای و تکیه برحوادث و اعتراضات روزهای اخیر و میدان تنگ شده بین المللی بر جمهوری اسلامی هشدار به شورای نگهبان و تا حدی به ناخدای خود شیفته کشتی گرفتار در تلاطم! آن ها را این بار با نقش اعتدالی و جبهه ای فرا گیر مهار کنند! و برای روحانی یا خاتمی نقشی فراتر از یک تدارکاتچی مهیا سازند! تا مانع از فرو پاشی نظام شوند!

غافل از آن که چهل سال حکومت جمهوری اسلامی چنان با جنایت، سرکوب، ارعاب، دزدی، فساد، حق کشی و تزویر آلوده شده که باوری نه تنها به نظام بل به اسلام حجاریانی هم نمانده است!

نفرتی عمومی و سراسری در کشور بوجود آمده که مترصد فرصتی است تا دهان باز کند، چرک و خوناب سال های وبائی جمهوری اسلامی را بیرون بریزد.                                   

 آقای حجاریان هیچ چیز به این مردم ندادید! جز فقر، بدبختی و نا امیدی. ستمی که در این  چهل ساله بر مردمان این سرزمین رفت در طول تاریخ نرفته بود. حکومتی که روی بسیار غارتگران بیگانه و مستبدان را سفید کرد. حال شما از تشکیل جبهه ای سخن می گوئید که از اصلاح طلبی آبکی هم پائین تر می رود و نقش نه اصلاح بلکه  معتدل کردن رژیم را به خود می گیرد! وقتی رهبر اصلاح طلبی با آن همه پشتوانه انسانی و مدنی برای اصلاحات در حد  تدارکاتچی نزول می کند، تکلیف تن داده گان به التماس دعای اعتدال مشخص است. انتظاری هم جز این نیست! نمی توان از حجاریان انتظار ساختن جبهه بر ای مقابله با استبداد ولی فقیه داشت، جبهه برای مبارزه در راه آزادی و دمکراسی، جبهه ای برای بر پائی یک حکومت سکولار. او نظریه پرداز همین حکومت است و بس!

دریغ و درد که هرگز قبول نکردید که این امام و نایب امام های متحجر، خشن ومستبد غرق در نخوت! چیزی جز مرگ و ویرانی برای این سرزمین نیاوردند. انقلاب اسلامی طوفان ویران گری بود که برآمد، چرخید، ویران کرده و می کند! و ناگزیر باید برود! طوفان وحشتناکی که نه امکان اصلاحش وجود دارد ونه امکان اعتدالش!   

تاریخ انتشار : ۱۲ تیر, ۱۳۹۷ ۱:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران