یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۱

جبهە اقتدارگرائی تقویت می شود

از طرف دیگر، پیشرفت گفتمان اقتدارگرائی تاثیرات معین و مخربی بر جنبش دمکراسی خواهی در منطقە خواهد گذاشت. بە بیانی دیگر، در رقابت میان اقتدارگرایان کمتر جائی برای دمکراسی خواهان باقی خواهدماند و اپوزیسیونی در تقابل با دولت مستقر بیشتر رشد خواهدکرد کە از همان گفتمان مسلط، حال در بیانی دیگر، پیروی کند.

سرنگونی دولت افغانستان کە یک نظام لیبرال ـ دمکراسی و یا بهرحال نوع وابستە و ضعیف آن محسوب می شد، و جایگزینی آن با امارات اسلامی طالبان، بمنزلە عقب نشینی نظم غربی در مقابل نظام اقتدارگرائی محسوب می شود کە بنوعی بیشتر مناطق خاورمیانە و آسیای میانە را در برگرفتەاست. و این حادثە کە یک تغییر ژئوپولیتیکی محسوب می شود، بار دیگر نشان می دهد کە روندهای تاریخی الزاما روندهای رو بە جلو نیستند، و جوامع در جهان درهم تنیدە کنونی از استعداد خاصی جهت برگزیدن راههای متفاوت و پارادوکسال برخوردارند.

بازگشت طالبان، در صورت تثبیت قدرت آن در افغانستان، بمنزلە رشد اقتدارگرائی و از این منظر بە معنای رشد پتانسیل برخوردهای غیردمکراتیک در میان کشورهای منطقە خواهدبود. اگر دولت قبلی افغانستان، عمدتا دولتی متعادل از لحاظ برخورد با کشورهای همسایە بود؛ و حتی انعطاف خاصی در منش خود نسبت بە دیگر کشورها، علیرغم اقتدارگرابودن آنها داشت، اما با آمدن طالبان امکان برخوردهای تند فزونی می گیرد و در منطقە عاملی دیگر بر امکان برخوردهای سخت و فیزیکی افزودە می شود.

تنها بە یاد بیاوریم زمانی را کە در عراق، صدام بر روی کار بود و در افغانستان، طالبان. و بە نظر می رسد با خروج آمریکا از افغانستان بە نوعی همان منطق قدیمی بازگشتە باشد کە کنترل دولتهای منطقە از طریق حضور رقبای سخت امکان پذیر است.

اگر زمانی تصور آمریکائیان این بود کە با صدور لیبرال دمکراسی می توان ساختار سخت اقتدارگرائی در خاورمیانە و آسیای میانە را شکست و از این طریق بتدریج بە گسترش نفوذ خود و بە عقب راندن رقبا در منطقە بپردازد، بە نظر می رسد با شکست این تئوری، ایالات متحدە بە سیاست سنتی خود قبل از حملە بە عراق و افغانستان بازگشتە باشد کە در آن با میدان دادن بە اقتدارگرائی، دولتهای اقتدارگرا را از طریق حضور همدیگر کنترل کند.

وجود یک دولت اقتدارگرای دیگر سنی در همسایگی ایران با مرز خاکی ٩٠٠ کیلومتری، می تواند موجب هراس جمهوری اسلامی و تقسیم تمرکز آن در حوزە سیاست خارجی بشود. بویژە اینکە دولت امارات اسلامی، ویترین خالص مذهبی دارد و از این بابت دارای توان بسیج و رقابت خارق العادە.

می توان گفت کە درست همانگونە کە کشورهای اسلامی منطقە در دام رقابتهای مابین خود افتادەاند و این امر در عراق و یمن و سوریە بە اوج خود رسیدەاست، اضافە شدن طالبان بە لیست آنها، خبر از تشدید چنین پدیدەای دارد. و در صورت گسترش آن، ایالات متحدە با خیال راحت تری می تواند نیروی خود را بر روی شرق دور متمرکز کند. بە بیانی دیگر، رقبا خود در سطح منطقەای بە تحدید و کنترل همدیگر می پردازند و از این لحاظ مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. بویژە آنکە با وارد شدن طالبان بە صحنە، یار دیگری بە لیست رقبای جمهوری اسلامی اضافە خواهدشد.

از طرف دیگر، پیشرفت گفتمان اقتدارگرائی تاثیرات معین و مخربی بر جنبش دمکراسی خواهی در منطقە خواهد گذاشت. بە بیانی دیگر، در رقابت میان اقتدارگرایان کمتر جائی برای دمکراسی خواهان باقی خواهدماند و اپوزیسیونی در تقابل با دولت مستقر بیشتر رشد خواهدکرد کە از همان گفتمان مسلط، حال در بیانی دیگر، پیروی کند.

بە این امید باشیم کە جنبش زنان در افغانستان با کمک و همراهی جامعە مدرن و مدنی این کشور بتوانند بر مقدر نازل آمدە بر این کشور پیروز شوند، و بار دیگر اقتدارگرائی را در این کشور بە زانو درآورند.  

تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۱:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز