دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۷

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۷

جنایات کودتاگران و عزم مردم ما برای برکناری دولت کودتا

امروز علی خامنهای به خاطر واهمه از اعتراضات مردم و نارضايتی روحانيون بلندپايه و نيز شکافهای موجود در "بالا" به مصلحت رژيم نمیبيند که مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را به عنوان رهبران "فتنه" دستگير نمايد. ولی به محض اينکه شرايط را مساعد ببيند، مامورين خود را به سراغ آنها فرستاده و آنها را برای اعترافگيری و ترتيب دادن نمايشات تلويزيونی تحت فشار قرار خواهد داد

گردانندگان حکومت اسلامی ظاهرا تمام تمهیدات را چیده بودند که جنایات آنها در زندانها دفن شود و به بیرون از آن درز پیدا نکند. آنها با تهدید زندانیان و خانوادهشان، با ترتیب دادن نمایشات و با اعمال سانسور شدید بر مطبوعات، میخواستند همانند دهه ۶۰ جنایات خود را بپوشانند و از بازتاب گسترده آن در سطح ملی و بینالمللی جلوگیری کنند. سردمداران حکومت در آن دهه به دلایل مختلف موفق شدند تجاوز به زندانیان، شکنجههای دهشتناک و فاجعه کشتار چندین هزار زندانی را بپوشانند. آن فجایع عمدتا در رسانههای نیروهای اپوزیسیون، در کتابها و در مراسم سالگرد فاجعه ملی بازتاب پیدا کرد ولی به رسانههای همگانی راه نیافت. اما امروز به برکت اینترنت و کانالهای تلویزیونی فجایع حکومت در مدت کوتاه به صورت گستردهای در رسانهها انعکاس یافته و مردم کشور ما و جهانیان متوجه ابعاد جنایات حکومت اسلامی گردیدهاند.
آخرین مورد افشای جنایات کودتاگران که به رسانهها راه یافته است، گزارش دفن مخفیانه دهها تن از جانباختگان جنبش اعتراضی است. در سایت نوروز به نقل از یکی از پرسنل بهشت زهرای تهران آمده است: “در روزهای ۲۱ و ۲۴ تیرماه جنازههائی بدون نام و مشخصات و تحت تدابیر شدید امنیتی، به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه ٣۰۲ به خاک سپرده شده است. با پیگیرهای خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران، روز بیست و یکم تیرماه از بین جوازهای دفن صادر شده در آن قبرستان، ۲٨ جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه ٣۰۲ به خاک سپرده شده اند. ۲۴ تیرماه نیز ۱۶ جواز دفن با شرایط فوق صادر شده است.” و آخرین مورد افشای تجاوز به زندانیان به گزارشی بر میگردد که روزنامه تایمز در روز شنبه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) چاپ کرده است. در این گزارش جریان دستگیری رضا پسر ۱۵ سالهای آمده است که در تظاهرات اعتراضآمیز به نتایج انتخابات در یکی از شهرهای بزرگ ایران بازداشت و بارها مورد تجاوز قرار گرفته است. رضا بعد از آزادی با جراحات روحی و جسمی در خانهای امن در ایران پناه گرفته است.
در هفتههای گذشته شکنجه و تجاوز به زندانیان به تیتر اصلی اکثر رسانهها تبدیل شده است. موضوع از نامه جسورانه مهدی کروبی به رفسنجانی شروع شد و به دنبال آن موارد مشخص در رسانهها طرح شد و معلوم گردید که ابعاد تجاوز به زندانیان خیلی بالا بوده است. بر اثر این افشاگریها، افکار عمومی در سطح ملی و بینالمللی یقین حاصل کرده است که شکنجهگران از انجام هیچ عمل جنایتباری واهمهای ندارند. ترانه موسوی یکی از آن موارد است که جنایتکاران به او وحشیانه تجاوز کرده، زیر شکنجه او را کشته و جسد او را برای پوشاندن جنایت خود سوزانده و برای جلوگیری از پیگیری موضوع، نمایش تلویزیونی راه انداخنهاند.
در دهه ۶۰ ابعاد شکنجه ها، تجاوز به زندانیان و به ویژه به زندانیان زن و کشتارها به مراتب بیشتر از امروز بوده است. زندانیان سیاسی در آن سالها فجیعترین و هولناکترین شکنجه ها را متحمل شدهاند. اکنون با طرح موضوع شکنجه و تجاوز در رسانهها، عدهای از قربانیان آن زمان هم در مقابل دوربینها قرار گرفته و فجایع عظیمی که در آن دهه در زندانها جریان داشته است، بازگو میکنند. و بدین ترتیب برای همگان مشخص میشود که این جنایان از ابتدای حیات جمهوری اسلامی جریان داشته است.
این افشاگریها نشان میدهد که مردم ما در سه دهه حیات جمهوری اسلامی بیش از رژیمهای استبدادی و حتی رژیمهای اشغالگر رنج و زجر کشیدهاند. حکومتگران بر این تصورند که گویا کشور را به اشغال خود در آوردهاند و مجاز هستند که هر جنایتی را در مورد دستگیرشدگان اعمال کنند. آنها چنان وحشیانه با زندانیان برخورد کردهاند که مهدی کروبی بدرستی در نامه منتشره گفته است که: “رژیم با کشتار جوانان و تجاوز به زندانیان زن و مرد، روی بسیاری از حکومت های دیکتاتوری از جمله رژیم شاه را سفید کرده است.”
علی خامنهای که فرماندهی کودتای انتخاباتی را شخصا به عهده داشت، در نماز جمعه بعد از برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز میلیونی مردم در تهرات و برخی شهرهای بزرگ، فرمان صدور سرکوب تظاهرکنندگان را صادر کرد. با صدور این فرمان مامورین او به دستگیری، شکنجه، تجاوز و کشتار جوانان مبادرت ورزیدند. بی تردید علی خامنهای بیش از هر کس در جریان جنایات هولناک قرار دارد. گزارش از زندانها و بازجوئیها مرتبا در اختیار او قرار میگیرد. او کانال های متعدد برای کسب خبر از زندانها دارد. چنانچه جنایات صورت گرفته بدون فرمان او بوده است، به سادگی او میتوانست دستور رسیدگی به جنایات صورت گرفته را صادر کند و افراد مجرم را به دادگاهها بسپارد. ولی کسی که فرمان سرکوب، شکنجه و تجاوز را صادر کرده باشد، طبعا دستور بررسی آن را نخواهد داد و با تمام قوا خواهد کوشید که آن جنابات در پرده بمانند. و اگر کسی جسارت کرده و دست به افشاگری بزند، او را دستگیر و روانه شکنجهگاهها خواهد کرد. امروز علی خامنهای به خاطر واهمه از اعتراضات مردم و نارضایتی روحانیون بلندپایه و نیز شکافهای موجود در “بالا” به مصلحت رژیم نمیبیند که مهدی کروبی و میرحسین موسوی را به عنوان رهبران “فتنه” دستگیر نماید. ولی به محض اینکه شرایط را مساعد ببیند، مامورین خود را به سراغ آنها فرستاده و آنها را برای اعترافگیری و ترتیب دادن نمایشات تلویزیونی تحت فشار قرار خواهد داد.
آنچه مسلم است جریانی که به قدرت چنگ انداخته، برای حفظ قدرت خود حاضر است به هر جنایتی دست بزند. این جریان حتی نیروهائی را که در پیریزی این نظام نقش داشتند و سالها به آن خدمت کردهاند، دستگیر و در زندانها به صلابه کشیده است.
تنها راه مهار قدرت افسار گسیخته، مقاومت و سازماندهی مقاومت است. جنبش اعتراضی تا کنون با تحمل هزینههای سنگین در مقابل کودتاگران ایستاده و نشان داده است که سرکوب، شکنجه و تجاوز قادر نیست که در عزم مردم ما برای کنار زدن دولت کودتا و تامین آزادیهای سیاسی خللی وارد کند.

تاریخ انتشار : ۱ شهریور, ۱۳۸۸ ۸:۰۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…