سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۷

جنگ، بیرونی و درونی ندارد

واقعیت این است کە جنگ، درونی و بیرونی ندارد و اگر کشورها بە شرایط نامناسب روابط میان خود ادامە دهند، هر جنگ بیرونی سرانجام درونی خواهد شد و هر جنگ درونی سرانجام بیرونی. راە چارە تنها در گریز عمومی از پدیدە جنگ در گستردەترین معنای آن قرار دارد. جنگ و رقابت ناسالم، پدیدەای تحمیلی نیست، بلکە انتخاب است.

بمب گذاری های زنجیرەای، حملات سایبری بە تاسیسات زیربنائی کشور، نفوذ جاسوسهای اسرائیلی در ردەهای بالای جمهوری اسلامی و ترور این روزها بە واقعیت تلخ زندگی روزمرە در کشور تبدیل شدەاند. اگر این وضعیت را در کنار ترم ‘جنگ اقتصادی’ کە روحانی بکار می برد، قرار بدهیم، بە وضوح مشاهدە می کنیم کە پابەپای آن، کشور عملا وارد جنگ رودروی نظامی، اما در سطوح پایین خود شدەاست. بە این ترتیب جنگ در زمینەهای اقتصادی و نظامی، مرزهای کشور را درنوردیدە، و تمام قد، هیکل نحس خود را در انظار عمومی بە نمایش گذاشتەاست.

آنچە کە قاسم سلیمانی، دیگر گردانندگان سپاە قدس و ایدەئولوگهای تندروئی مانند حسن عباسی تحت عنوان راندن خطر جنگ از ایران و انتقال آن بە خارج از مرزها و جنگیدن در ولایات غریب جهت ممانعت از آن برای ورود بە کشور اسم می بردند، و سیاستهای دخالتگرانە جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە را با آن توجیە می کردند، حال عملا وارد کشور شدە و جنگ در سطوح مختلف، بە واقعیتی سرسخت در زندگی روزانە مردم تبدیل شدەاست. حقیقت این است کە عمق فاجعە تا آنجاست کە وضعیت اقتصادی کشور در همە عرصەها در بحران شدیدی فرورفتە و بالاترین کاربدستان حاکمیت هم علی الظاهر از امنیت کافی برخوردار نیستند. بە این ترتیب برپائی جنگ نیابتی کە تئور دفاع از کشور در مقابل دست اندازی بیگانگان بە درون کشور بود، عملا کارآئی خود را از دست دادە و جامعە ما مستقیما درگیر جنگ مستقیم، آن هم از نوع کثیف آن شدەاست.

از طرفی دیگر باید گفت کە نفوذ گستردە موساد بە داخل کشور تنها بە ضعف نیروهای امنیتی برنمی گردد، بلکە فساد و بحرانی کە سرتاپای نظام حاکم را درنوردیدە، بهترین محمل برای رشد پدیدە جاسوسی است. واقعیت این است کە هنگامیکە نظامی در زیر آوار بی لیاقتی، اختلاس، دزدی از بیت المال، نفاق و چند دستگی، بی توجهی بە زندگی مردم و ظلم و ستم بیکران غرق می شود، بهترین شرایط برای نفوذ بیگانگان را در خود فراهم می آورد. جمهوری اسلامی، با راندن کشور بە فضای تشنج، جنگ و رقابت ناسالم در سطح منطقە و جهان، چنان وضعیتی را فراهم آوردە کە قبل از هر چیز این مردم کشوراند باید باج آن را بدهند.

اگر دشمنان و رقبای نظام جمهوری اسلامی دارای نیروی نیابتی در درون کشور نیستند، اما از امکانات گستردەای جهت رشد و نفوذ خود برخوردارند. رشدی کە حتی تکیە بر وجود نیروهای معینی از معاندان نظام هم دارد. علاوە بر این، توسعە سرسام آور صنعت دیجیتالی در زمینە تسلیحات، چنان شرایطی را بوجود آوردە کە اگر کشورها بخواهند بە راحتی می توانند بە همدیگر صدمات وحشتناکی وارد آورند؛ و جمهوری اسلامی باید بداند کە از این لحاظ بشدت در معرض تهاجم قرار دارد.

باشد کە مجموعە حوادث خطرناک و ناخوشایندی کە در درون کشور روی می دهند، مسئولان نظام را بە این نتیجە رسانیدە باشد کە باید روش دیگری پی بگیرند و بیشتر از این کشور را در معرض خطرات بیشتر قرار ندهند. برجام آن دروازە اصلیست کە می تواند کشور را بە چنین مسیری رهنمون شود.

واقعیت این است کە جنگ، درونی و بیرونی ندارد و اگر کشورها بە شرایط نامناسب روابط میان خود ادامە دهند، هر جنگ بیرونی سرانجام درونی خواهد شد و هر جنگ درونی سرانجام بیرونی. راە چارە تنها در گریز عمومی از پدیدە جنگ در گستردەترین معنای آن قرار دارد. جنگ و رقابت ناسالم، پدیدەای تحمیلی نیست، بلکە انتخاب است.

تاریخ انتشار : ۲۰ تیر, ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

آفتاب کم رمق پاییزی غروب کرده… از میانِ سوی کم‌ چراغ‌برق کوچه، سایه‌ای خودش را می‌خیزاند… صدای موسیقی‌اش، مرا به گذشته‌های دور می‌برد و ‌آهنگی حزین، فضای تاریک را فرا می‌گیرد.

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است…..

به بهانه شانزده روز نارنجی

بگذار با هم به جنگ ستم و نابرابری و نا عدالتی برویم. دستت را به من بده! بگذار برای فردا و آینده دنیای بهتری بسازیم. بگذار همصدا خشممان را فریاد کنیم. با من و در کنار من باش!

؟!

میوه‌ها سهم که شد؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

به بهانه شانزده روز نارنجی

پیمان‌نامه حقوق کودک در حاشیه