یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۲

جنگ هیبریدی و جهان ما

اصطلاح جنگ هیبریدی (جنگ ترکیبی) ‌Hybrid war، اصطلاح نسبتا جدیدیست کە منظور از آن اعمال شیوە جدیدی از جنگهاست کە در آن نیروهای سنتی نظامی از صحنە خارج شدە، و استفادە از نیروهای نیابتی، هکرها، شبکەهای اجتماعی، محاصرە اقتصادی و غیرە بە ابزار آغاز و پیشبرد جنگ تبدیل می شوند.

اصطلاح جنگ هیبریدی (جنگ ترکیبی) ‌Hybrid war، اصطلاح نسبتا جدیدیست کە منظور از آن اعمال شیوە جدیدی از جنگهاست کە در آن نیروهای سنتی نظامی از صحنە خارج شدە، و استفادە از نیروهای نیابتی، هکرها، شبکەهای اجتماعی، محاصرە اقتصادی و غیرە بە ابزار آغاز و پیشبرد جنگ تبدیل می شوند.

در مورد علت جایگزینی چنین ابزارهائی، از جملە می توان بە توازن وحشت در دنیا بە علت وجود سلاحهای کشتار جمعی اشارەکرد، و نیز فزونی یافتن توان نظامی کشورها بر اثر مدرنیزەکردن سطح بالای سلاحهایشان در دنیای پساصنعت کنونی.

و این تغییر در شرایطی رخ می دهد کە جهان، و تقابل و تعارض درون آن هنوز مستعد برپائی جنگهاست. و جائی کە جنگ متعارف امکان بروز ندارد، روشهای دیگری برای پیشبرد آن ابداع می شوند کە بە فراخور شرایط جدید باشند.

اگر بە اخبار چندین سال گذشتە نظری اجمالی بیاندازیم، مشاهدە می کنیم کە از جملە در رقابت میان آمریکا، چین، روسیە، اسرائیل، ترکیە و ایران، از جنگ هیبریدی در بهترین شیوە خود استفادە شدەاست. ایجاد نیروهای شبەنظامی نیابتی، هکرهای اینترنتی، استفادە وسیع از حوزە شبکەهای اجتماعی و نیز تحریم اقتصادی در صدر اعمال رقبا قرار داشتەاند (حال هر کدام در حوزە یا حوزەهای خاص خود). در واقع ما در تمامی این سالها در شرایط جنگی قرارداشتەایم، بدون اینکە احساسی از نوع وجود جنگهای کلاسیکی در ما ایجاد شدەباشد.

کاملا عیان است کە دنیای آیندە هم متاثر از چنین وضیعتی خواهدبود. جنگ هیبریدی با تمام توان خود ادامە خواهد داشت، چە در عمق و چە در گسترە خود.

از جملە تاثیرات جانبی جنگ هیبریدی این است کە در هموطنان هموارە نیاز بە وجود یک دولت قدرتمند داخلی ایجاد می کند کە احتمال سربرآوردن جنگ کلاسیکی با استفادە از نیروهای متعارف نظامی را بە عقب براند. جنگی کە احساس می شود متعاقب جنگ هیبریدی بیاید. در واقع جنگ هیبریدی بە تقویت مبهم احساس ناسیونالیستی یاری می رساند، احساسی کە می تواند برای زمانی طولانی افکار عمومی را همراهی کند و بە این وسیلە روی رفتار سیاسی شهروندان تاثیرات معین در جهت محافظەکاری سیاسی بگذارد. در واقع جنگی هیبریدی بر خلاف جنگ کلاسیکی از پتانسیل شمشیر داموکلسی بیشتری برخوردار است.

از جملە راههای مقابلە با چنین وضعیتی، تقویت ارگانهای جهانی، بعنوان نمونە سازمان ملل متحد است. تقویتی کە منجر بە اعتماد عمومی در میان دولتها و جهانیان شود و بە همان نسبت از تجهیز برای پیشبرد جنگ هیبریدی بکاهد. متاسفانە در دنیائی کە ما در آن زندگی می کنیم، بعلت سربرآوردن پارادایمهای جدید کە در آن قدرتهای نوظهور دیگری چە در عرصە جهانی و چە در عرصە منطقەای سر بلند کردەاند، شرایط را بشدت برای ایجاد جنگ هیبریدی مستعدتر کردەاست.

جنگ هیبریدی، شکل و منطق جنگهای کنونیست.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد, ۱۴۰۰ ۲:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز