دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۳

جنگ و چرخش بە راست

روسیە با حملە و تجاوز بە اوکراین، در واقع جهان را در آستانە تحول بزرگی قرار دادەاست، تحولی کە مشخصە آن تقویت چرخش بە راست در عرصە جهانیست. این تحول در کشورهائی مانند ایران منجر بە راستگرائی بیشتر می شود، و در کشورهای با سنت دمکراتیک منجر بە تضعیف سنتهای دمکراتیک.

بخش نظامی و امنیتی دو عرصە مهم دولتمداری اند، دو بخشی کە با آمدن جنگ بیشتر از پیش مورد توجە سیاستمداران قرار می گیرند و فضای بیشتری از سیاست را تسخیر می کنندد. جنگ، موجب تقویت نظامی ها و امنیتی ها در عرصە قدرت سیاسی می شود، اتمسفر بیشتری را اشغال کردە و بە این ترتیب بە عنصر اصلی در تعیین وجوە مملکتداری تبدیل می شود. این تغییر تنها مختص بە بخش راست در سیاست نیست، بخش چپ نیز بە شیوە اتوماتیک بە این عرصە جذب شدە و بە این ترتیب همە بە نوعی جنگ طلب و یا جنگزدە می شوند.
اما با توجە بە تسلط کلی جناح راست بر دولتها، جنگ موجب تقویت بیشتر جناح راست در جهان می شود. راستها معمولا جنگ را می پذیرند، زیرا عامل مهمی در انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی و راندن آنها بە عرصەای است کە ربط مشخصی بە خواستهای روزانە مردم ندارد.
بە این ترتیب با شروع جنگ اوکراین، جهان بار دیگر در آستانە چرخش بزرگ دیگری بە سمت راست قرار گرفتەاست. این چرخش بە دو گونە عمل می کند: یا موجب راندن نیروهای راست بە قدرت می شود، یا باعث تقویت و ماندگاری بیشتر راست در حاکمیت های موجود می  شود و یا احزاب دمکراتیک را ناچار بە پیروی از معیارها و سیاست هائی می کند کە در شرایط جنگی احیای آنها از الزامات ناگزیر روزاند.

چالش امنیتی، گرانی و عروج بحرانهای اقتصادی کە در شرایط جنگی امکان کنترل و تعدیل آنها بیشتر از هر زمان دیگری تضعیف می شود، امر استفادە از تفنگ و زور را توجیە کردە و دست آهنین دولت را آهنین تر می کند. در جنگ شرایط عقب نشینی جنبشهای مدنی و سیاسی خواستار بهبود زندگی مردم فراهم آمدە، و ظاهرا حفظ کشور و امنیت مردم بە اولویت اصلی تبدیل می شود.
پس جنگ بە ناسیونالیسم دامن می زند، مام وطن را دوبارە بە وسط صحنە راندە و حتی برای بخشی از چپها هم امر مبارزە طبقاتی و بهبود شرایط اجتماعی زندگی مردم را بە امر ثالث تبدیل می کند. جنگ، حتی چپها را ناسیونالیست می کند!
روسیە با حملە و تجاوز بە اوکراین، در واقع جهان را در آستانە تحول بزرگی قرار دادەاست، تحولی کە مشخصە آن تقویت چرخش بە راست در عرصە جهانیست. این تحول در کشورهائی مانند ایران منجر بە راستگرائی بیشتر می شود، و در کشورهای با سنت دمکراتیک منجر بە تضعیف سنتهای دمکراتیک. بە جرئت می توان گفت کە در صورت پیروزی روسیە این روند تحکیم شدە و چپ (در گستردەترین مفهوم خود) برای دورانی نسبتا طولانی از ایفای نقش چە در دولتهای دمکراتیک و چە در باقی جهان بشیوە جدی باز خواهدماند.

اگر در قدیم جنگهای امپریالیستی امکان بە پیروزی رسانیدن چپها را فراهم می آورد، بە نظر می رسد کە در دورە کنونی، تجاوز یک کشور یا چند کشور امپریالیستی بە کشوری دیگر نە تنها مفری برای بە قدرت رسیدن چپها نیست، بلکە با از هم پاشیدن بنیان کشور مورد تجاوز قرار گرفتە، مدنیت موجود آن را هم بە زیر سئوال می برد.
در واقع، جنگ، نە تنها امکانی برای تغییر و تحول بە نفع چپ و ترقی خواهی نیست، بلکە بشدت آن را تضعیف می کند.
هم چنین این تصور کە تضعیف یک امپریالیست توسط امپریالیست دیگر بە نفع چپ است، باز تصوری واهی است. بویژە اینکە امپریالیست مورد نظر، دولتی با مختصات ضد دمکراتیک باشد. پیروزی چنین امپریالیستی، در مقایسە با نظم پیشین، منجر بە ایجاد نظم بدتری می شود. پیروزی یک امپریالیست در مبارزە علیە امپریالیسم دیگر، منجر بە تقویت امپریالیسم اول می شود، و نە تقویت نیروهای ترقی خواە.

تاریخ انتشار : ۴ مرداد, ۱۴۰۱ ۳:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!

ارائه‌ی پیشنهاد افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده از سوی دولت،  نشانه‌هایی از بدتر شدن اوضاع است آنگونه که به قول وطنخواه «… فرد شاغل باید هفته‌ای ۵۰ یا ۶۰ ساعت کار کند تا فقط اجاره خانه بدهد و نان خالی بخرد و به خانه ببرد….»

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!

پادکست برنامه‌ی: اتحاد، مبارزه، پیروزی؛ در هفتادمین سالگرد ١۶ آذر روز دانشجو