پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۳

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۳

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

حمایت از فعالان کارگر که محکوم به زندان شده اند

هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيهای به مناسبت نخستين سالگرد از سرگيری فعاليت اين تشکل غير دولتی کارگری، صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران اين سنديکا را محکوم کرد

هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه همچنین حمایت خود از این فعالان کارگر که محکوم به زندان ابراز داشت.

بر اساس احکام تأیید شده توسط دادگاه تجدید نظر، علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور و جلیل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی، و محمد حیدریپور به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شدهاند.

همچنین این پنج فعال کارگری هفت تپه به مدت سه سال از هر گونه فعالیت سندیکایی منع شده اند.

این فعالان کارگر در جریان اعتصابهای بزرگ دو سال گذشته هزاران کارگر این شرکت بازداشت شده و مدتی نیز در زندان به سر برده بودند.

شرکت نیشکر هفت تپه در دو سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب های متعدد بیش از ۳۵۰۰ کارگر این واحد تولیدی بوده است.

این اعتصابها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه صورت گرفتهاند.

در این میان، پس از آخرین اعتصاب بزرگ کارگران، نمایندگان آنان با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند.

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نوشت که این تشکل کارگری «کاملاً صنفی است و به دور از هر گونه فعالیت و جهتگیری سیاسی و در چهارچوب قانون، صرفاً به دنبال احقاق حقوق کارگران این شرکت تولیدی فعالیت دارد.»

اشاره این بخش از بیانیه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اعمال فشارهای نهادهای امنیتی بر این تشکل غیردولتی بوده که در بیش از یک سال اخیر بر فعالان کارگری هفت تپه به منظور جلوگیری از فعالیت دوباره آن وارد آمده است.

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ تشکیل شده بود، پس از انقلاب وادار به تعطیلی شد.

پیشتر، گفته شده بود که ادارههای کار و طلاعات استان خوزستان با راهاندازی مجدد سندیکا توسط کارگران این شرکت مخالفت کردهاند.

برخی از تحلیلگران، محکومیتهای صادر شده برای پنج تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را در ارتباط با این مخالفتها میدانند و میگویند که تشکیل چنین تشکل هایی می تواند الگوی کارگران سایر کارخانه ها و واحدها یبزرگ تولیدی در ایران شود؛ موضوعی که نهادهای امنیتی از تحقق آن نگرانند.

صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، به رادیو فردا میگوید: «آنها از سالها پیش چنین برخوردی را با موضوع سندیکا داشتهاند و نمیگذارند که کارگر حق خود را مطالبه کند. آنها میخواهند هیچ مانعی بر سر چپاول سرمایههای ملی وجود نداشته باشد.»

او میافزاید: «آقایان جامعهای را میخواهند که در آن، از نهادهای مدنی خبری نباشد. اگر کارگران، این بزرگترین گروه اجتماعی در ایران، اگر سازماندهی پیدا کنند، موقعیت استبداد را به طور جدی به چالش میکشاند.»

با از سرگیری فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، بیش از یک هزار نفر به عضویت آن درآمدند و در عین حال، این سندیکا عضو فدراسیون جهانی کارگران بخش های صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات شد.

اما در این یک سال، آیا سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه توانسته است در کمک به بهبود شرایط زندگی کارگران این شرکت گامی بردارد؟

پاسخ کریم، کارگر در هفت تپه، مثبت است.

وی به رادیو فردا میگوید: «سندیکا تاکنون موفقیتهای خیلی خوبی داشته است. از جمله ۷۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شد، کارخانه که به حال تعطیل درآمده بود، فعال شد. در عین حال، قرار شد تعدادی از کارگران موقت رسمی و گروهی دیگر از کارگران بیمه شوند.»

صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیز با اشاره به اهمیت کار سندیکایی برای کارگران، در جهت تحقق خواستههای صنفیشان میگوید: «سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تلاش کرده است تا وضع کارگران این شرکت را بهبود ببخشد و در عین حال، در بهبود اقتصاد ملی ایران، از طریق حفظ اشتغال و مقابله با سرمایهداری لجام گسیخته که از واردات کالاها، مانند قند و شکر، سود کلانی به دست میآورد، فعالیت کرده است.»

در این میان، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیههایی خواستار لغو فوری و بدون و قید و شرط احکام زندان برای پنج تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شدند.

این سه تشکل کارگری با اشاره به ارتباط احکام زندان با فعالیت سندیکایی این پنج فعال کارگری تأکید کردند که تشکیل سندیکا از ابتداییترین حقوق کارگران در تمام دنیا، از جمله در ایران، است.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۳ آبان, ۱۳۸۸ ۶:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!