شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۴

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۴

خمینی درست گفت

در کتاب "کشف الاسرار" خمینی در صفحە ٢٨٩ و ٢٩٠ می خوانیم کە:

"در تمام کشورهای جهان یک نظر بیندازید. از آنروزی کە تاریخ بە ما نشان می دهد کە بشر برای خود حکومت تشکیل دادە تا امروز کە حکومتهای بزرگ با نامهای مختلف میان تودە بشر برپا است ببینید غیرە از این هست کە یک دستە با زور سرنیزە حاصل رنجهای طبقە زیر دست را فدای استفادەها و شهوت رانیهای خود می کنند لکن نامهائی روی آنها گذاشتند کە تودە را با آنها سرگرم و اغفال می کنند با نام وطن و حفظ استقلال کشور و احترام قانون کشور و دیگر الفاظی از این قبیل حاصل خون دیگران را برای خود ذخیرە می کنند."

در کتاب “کشف الاسرار” خمینی در صفحە ٢٨٩ و ٢٩٠ می خوانیم کە:

“در تمام کشورهای جهان یک نظر بیندازید. از آنروزی کە تاریخ بە ما نشان می دهد کە بشر برای خود حکومت تشکیل دادە تا امروز کە حکومتهای بزرگ با نامهای مختلف میان تودە بشر برپا است ببینید غیرە از این هست کە یک دستە با زور سرنیزە حاصل رنجهای طبقە زیر دست را فدای استفادەها و شهوت رانیهای خود می کنند لکن نامهائی روی آنها گذاشتند کە تودە را با آنها سرگرم و اغفال می کنند با نام وطن و حفظ استقلال کشور و احترام قانون کشور و دیگر الفاظی از این قبیل حاصل خون دیگران را برای خود ذخیرە می کنند.”

نویسندە در ادامە مطلب، چرائی این فاجعە را چنین جواب می دهد:

“شما برای امتحان هر یک از اینها را کە داد عظمت کشور و وطن دوستی می زند و از همە او را راستگوتر تشخیص دادید سر هر شغلی کە هست یک نفر دیگر را کە برای وطن بهتر از او می تواند خدمت کند بە او معرفی کنید کە این شغل را برای آن شخص لایق تر درست کند و خود چون مانند او نمی تواند خدمت کند از آن شغل استعفا دهد آنگاە خواهید وطن دوستی و کشور خواهی آنانرا فهمید برای چیست…”

پس علت، قدرت پرستی ست،… علت، نالایقی حاکمان است. کسانی نمی خواهند جای خود را بە دیگران بدهند چونکە چنین می پندارند آنان بهترینهایند. حال بە خامنەای و بلوک قدرت بگویید کە لطفا این نصیحت خمینی را کە شما بسیار مخلصش هم هستید، گوش دهید، و بعد از سالها فاجعە کشورداریتان، قدرت را واگذار کنید، البتە نە بە اپوزیسیون، بلکە بە آنهائی کە در میان شما از شما بهترند.

و بقول خمینی “… آنان را خواهید فهمید!” کە البتە سالهاست فهمیدەایم.

و اما چگونە شد رویای خمینی هم در باب یک حکومت ایدەآل بدینجا رسید؟

 

 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢