دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۵

درک ناقص الهە کولایی از پراگماتیسم دولت سیزدهم

مواضع پراگماتیستی دولت سیزدهم و خامنەای در این گونە موارد بە معنای آن پراگماتیسم سیاسی نیست کە دولت روحانی و یا فردی مانند رفسنجانی بدنبال آن بود. پراگماتیسم رفسنجانی یا روحانی یک استراتژی بود در حالیکە پراگماتیسم دولت سیزدهم یا خامنەای شگرد یا تاکتیک است. بە همین جهت راندن فلسفە وجودی اصلاح طلبان بە امر فقط تنظیم رابطە با ابراهیم رئیسی، یک استراتژی از قبل شکست خوردەاست.

خانم الهە کولایی، اصلاح طلب، طی مصاحبەای کە با ایلنا داشتە از موقعیت عمومی اصلاح طلبان در شرایط کنونی و نوع رابطە آنها با دولت سیزدهم می گوید. آنچە هستە نظرات او را در این مصاحبە تشکیل می دهد، این است کە آنها می خواهند با دولت سیزدهم تنظیم رابطە کنند، البتە در مسیر خروج کشور از کرونا و وضعیت بحرانی اقتصاد کشور؛ و نیز تاکید بر یک نگاە عمل گرایانە کە البتە ایشان معتقدند در برخی از چهرەهای غیراصلاح طلب وجود دارد و باید از آن پشتیبانی شود.

باید تاکید کرد کە این بخش از سخنان خانم الهە کولایی این ذهنیت را القاء می کند کە منظور وی این است کە همین عمل گرائی بنوعی در ابراهیم رئیسی و دولت او درست مانند دولت روحانی وجود دارد، اگرچە حرف کولایی بر سر دفاع از دولت رئیسی نیست و تنها بە تنظیم رابطە اصلاح طلبان با آن اشارە می کند.

گمانی در این نیست کە وضعیت کشور بشدت بحرانیست و برونرفت از آن وظیفە هر انسان میهن دوستی. اما خانم الهە کولایی فراموش می کند کە وظیفە اصلاح طلبان (یا بقول او تحول خواهان)، تنها تنظیم رابطە برای برون رفت از بحران از طریق تنظیم رابطە با دولت نیست، بلکە بخش اساسی وظیفە اصلاح طلبان عبارت است از انتقاد و ایجاد بنیان جنبشهای مطالبە محور در کشور برای تغییر در گفتمان سیاسی حاکمیتی است کە بر مبنای تقابل با آمریکا در خارج و عملی کردن گام دوم انقلاب در داخل کشور عمل می کند کە معنای واقعی آن تشدید بنیانهای ایدئولوژیکی نظام و طرد و راندن بیشتر نیروهای مخالف از دایرە قدرت و جامعە، و ایجاد جو خفقان بیشتر است. و اتفاقا ورود ابراهیم رئیسی نیز درست در همین راستاست. دولت سیزدهم امروزە در مقابل واقعییات غیرقابل انکار بحران کرونائی و اقتصادی قرارگرفتە و هیچ راەحل ایدئولوژیکی (در چهارچوب گام دوم انقلاب خامنەای) برای آن متصور نیست و برای همین بناچار خود خامنەای هم دستور واردات واکسین از جهان خارج را بر خلاف موضع پیشین خود صادر کرد و دولت سیزدهم هم کماکان در چهارچوب برجام باقی ماندەاست، اما مواضع پراگماتیستی دولت سیزدهم و خامنەای در این گونە موارد بە معنای آن پراگماتیسم سیاسی نیست کە دولت روحانی و یا فردی مانند رفسنجانی بدنبال آن بود. پراگماتیسم رفسنجانی یا روحانی یک استراتژی بود در حالیکە پراگماتیسم دولت سیزدهم یا خامنەای شگرد یا تاکتیک است. بە همین جهت راندن فلسفە وجودی اصلاح طلبان بە امر فقط تنظیم رابطە با ابراهیم رئیسی، یک استراتژی از قبل شکست خوردەاست.

اصلاح طلبان بنابر منش خود می توانند نگاهی بە قدرت داشتەباشند و این بویژە در چهارچوب نگاە رفرمیستی قابل درک است، اما فرمولەکردن نگاە خود تنها در چهارچوب نوع رابطە با قدرت، مثلەکردن نگاە رفرمیستی است کە بنوعی نگاە هم بە پایین را هم تجویز می کند. در بزنگاە تشدید بحرانها نمی توان تنها بە قدرت چسبید، فعال کردن موضع جامعە عنصری اساسی در فرارفتن و عبور از بحرانهاست.

پراگماتیسم مقطعی خامنەای تنها بەگاە تشدید بحرانها و ظهور فاجعە عمل می کند، پس بە انتظار چنین فاجعەای ننشینیم.

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۱:۱۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!