دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

در آن دوردستها

اما کم کم احساس کرد چیزکی اشتباە است. او کە برای اولین بار در عمرش، خیال را بدون همراهی تن بە پرواز درآوردەبود، فکر کرد کە بفرض رسیدن کبوتر هم، بعد چە؟ برای اینکە این احساس ناخوشایند سوال گونە را از خود دور کند، تلاش کرد چشم از دریا با وجود سیاهی مسلط شب برندارد. همیشە، آن بیرون، در تاراندن افکار ناخوشایند یاری دهندە بود،... بە درازای عمر.

همە چیز از آن روزی شروع شد کە او در کنار ساحل، نشستە، در رویای رسیدن بە آن سوی آبهای بیکران، خیال خود را بە پرندەای تبدیل کردە و در جستجوی رسیدن، بە آن سوی ها فرستادەبود.

او کە راهی طولانی را پیمودە و بە این ساحل سرتاسر شنی با آبهای تیرە و طوفانی رسیدە بود، در کنار پنجرەای قدیمی در کافەای بە همان اندازە قدیمی کە بە یکبارە سربرآوردە و بر کنار دریا لمیدە بود، با چشـمانی نافذ و خیرە بە دوردستها با سیگاری بر لبان نشستە بود، و در حالیکە سیگار بد بوی قدیمی اش را در دهان، متفکرانە می چرخانید، ناامید از ادامە راە بە این نتیجە رسیدە بود کە می شد با ‘خیال ـ کبوتر’ راە را ادامە داد،… و اینجا در انتظار نپوسید.

رویا قشنگ بود و ابتدا او را بە وجد آورد. نور امیدی بود در آن تاریکی توقف غیرقابل انتظار. ابتدا سخت بە دریا نگریستە بود، بە موجهای هراسناک، بە آسمان ناپیدا، بە باد پر هیاهو و بە لحظەهائی کە در جستجوی خود، در این غوغا، بر خود تکیە می زدند.

در داخل کافە کسی نبود. تنها، میزها با صندلی های خالی کە طعم وزوز مگس ها و صدای گنگ کپک می دادند. و اندیشید کە این چگونە جائیست برای انتظار، ادامە راە و رویا. اما پذیرفت کە زندگی بسیار از رویاها و انتظارات متنوع تر است. پس نگاە برگرفت و دوبارە بە بیرون نگریست. خیرە و خیرەتر.

بە درازای ساحل تا چشم کار می کرد، نە کشتی ای بود و نە قایقی و نە زورقی. اینجا حتی آدمی هم وجود نداشت! اندیشید: “یک ساحل ناب!”

لحظات مثل همیشە بسرعت می گریختند. قبل از اینکە شب فرا می رسید، او می بایست کبوتر خود را بیرحمانە بە پرواز درمی آورد. و آنچە او از آدمیت دوست داشت، همین بود: پرواز خیال، آنگاە کە تن می ماند.

و کبوتر از شیشە کدر و نە چندان شفاف پنجرە گذشت و بە پرواز درآمد. ابتدا اسیر امواج باد و صدای سهمگین موجها شد و چندی بە دور خود پیچید و آنگاە سوار بر باد بطرف اعماق آسمان بە پرواز درآمد. او، برای گذشتن از دریا، اعماق آسمان را انتخاب کردە بود.

در پشت پنجرە همە چیز مثل سابق ادامە داشت. شب از راە رسیدە و بر این تداوم، رنگ خود را کوبیدە بود. و او کە بە رنگها عادت داشت، بە آن بە عنوان جلوەای از بیکران جلوە حیات نگریست.

اما کم کم احساس کرد چیزکی اشتباە است. او کە برای اولین بار در عمرش، خیال را بدون همراهی تن بە پرواز درآوردەبود، فکر کرد کە بفرض رسیدن کبوتر هم، بعد چە؟ برای اینکە این احساس ناخوشایند سوال گونە را از خود دور کند، تلاش کرد چشم از دریا با وجود سیاهی مسلط شب برندارد. همیشە، آن بیرون، در تاراندن افکار ناخوشایند یاری دهندە بود،… بە درازای عمر.

و نمی داند چە شبهای دیگری آنجا ماند. در این ساحل ناب بدون کشتی و بدون آدم، همە چیز در رخوت و سکونی عجیب فرورفتە بود. زمان و گذر زمان یکی شدە بودند. او تنها از طریق پرواز کبوتر خود، با گذشت زمان و زدن نبض آن در ارتباط بود.

و شبی ناگهان دریافت کە کبوتر رسیدە بود. بلند شد و با فریادی، تمام تن کافە متروک را بە لرزە درآورد. فریاد شادی او در دل تاریکی پیچید و چند لحظەای همە چیز بە هیکلی دیگر درآمد. او توانستە بود طلسم انتظار را بشکند. راە، کماکان ادامە داشت.

اما،… اما صبر کن!… کماکان چیزکی اشتباە بود. پس تن او چی؟ آن پرندە بی او و او بی آن پرندە می خواهند چکار کنند؟

مگر زندگی وحدانیتی از جسم و اندیشە نبود؟

 

 

تاریخ انتشار : ۱۰ تیر, ۱۳۹۷ ۳:۵۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار سحر

گفته بودی سحر می آیم.

از شب پرسیدم، کی سحر خواهد شد، گفت هنوز…

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار سحر

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!