شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۰۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۰۵

در احیای مرکانتلیسم و امپریالیسم

درست است کە آمریکا می تواند از طریق تعرفە بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارد، اما سیاست مرکانتلیسم تعرفەای نخواهد توانست جهانی شود. از طرف دیگر، در جهان، قارە آفریقا یا هند دیگری یافت نمی شود کە بتوان بر آن صد در صد چیرە شد و بازار و منابع طبیعی آن را بە نفع خود بە درازای دهەها صادر کرد. در دنیا بە همان مفهوم ناسیونالیستی ترامپ، دولتهای ناسیونالیستی شکل گرفتەاند کە دارای وجهە حقوقی اند و از حق خود می توانند دفاع کنند. ترامپ با ناسیونالیسم خود بە ناسیونالیسم رقبا دامن می زند.

ترامپ در نطق خود در سازمان ملل، جهانی شدن را رد کرد و بر منافع ملی (ناسیونالیسم) تاکید کرد. او با اعلام این نظر، نشان داد کە تا مخ استخوان یک آنتی گلوبالیست و یک ناسیونالیست است.

آنچە مشخصە چنین نگرشی ست این است کە یک ناسیونالیست بە چند جانبەگرائی موجود در سیاست جهانی پشت می کند، ارگانهای بین المللی را فاقد توان ارزیابی می کند و درصدد است کە همە چیز را دوبارە بر اساس منافع یک کشور بازسازی کند.

اما اینها، تنها مشخصەهای چنین نگرشی نیستند. بگذارید برای توضیح بیشتر کمی در تاریخ بە عقب برگردیم.

بعد از انقلاب صنعتی، با ظهور کشورهای صنعتی، ناسیونالیسم و مرکانتلیسم پای گرفتند. ناسیونالیسم با تاکید بر ایجاد دولت ملی و مرکانتلیسم بر اساس عدم اعتقاد بە بازار آزاد میان کشورها، و صادرات بیشتر و واردات کمتر. از جملە، کشورهای مرکانتلیست برای تامین رشد خود، در غیاب بازار آزاد در عرصە جهانی، بە سیاست استعماری و امپریالیستی روی آوردند و بە این ترتیب ما وارد دوران خشونت باری از استثمار و استعمار کشورهای عقب ماندە شدیم. بە بیانی دیگر استعمار و امپریالیسم پدیدەهای ناگزیر مرکانتلیسم بودند. کشورهای معتقد بە مرکانتلیسم برای جبران آنچە کە می توانستند بر اثر واردات از کشورهای دیگر بدست بیاورند، برای اینکە بە آن کشورها نفعی رسانیدە نشود، در پی واردات بشیوە استعماری و امپریالیستی از کشورهای عقب ماندە برآمدند.

حال آیا می توان گفت کە با اعلام سیاست ناسیونالیستی و آنتی گلوبالیستی ترامپ، آمریکا درصدد است کە بار دیگر بنوعی همراە با احیای ناسیونالیسم، بە احیای مرکانتلیسم در اقتصاد و احیای استعمار و امپریالیسم در جهان دست بزند؟

علاوە بر خارج شدن از معاهدات بین المللی و بستن تعرفە بر کشورهای دیگر، استفادە از زبان زور و تهدید کە روزبەروز شدت بیشتری در کاخ سفید می گیرد، نشانەهای بارزی برای تلاش ایالات متحدە در این مسیراند.

اما آیا می شود تنها با ارادە، جهانی شدن را کنار زد و آن را باطل اعلام کرد؟ آیا جهانی شدن یک پدیدە ارادی و مدیریت شدە بود، یا نتیجە گسترش انقلابات صنعتی، تجاری و تکنولوژیکی در سراسر جهان کە همە کشورهای دنیا را بنوعی با موج سهمگین خود بە پهنە دریا برد؟

ظاهرا درک ترامپ از جهانی شدن یک درک ارادیست. او فکر می کند کە از طریق بکاربردن قدرت اقتصادی و نظامی کشورش می تواند یک پدیدە جهانی را در مسیر منافع کشور خود مدیریت انقلابی کند. او فکر می کند می تواند با پول و تفنگ در مقابل روندهای تاریخی بایستد.

درست است کە آمریکا می تواند از طریق تعرفە بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارد، اما سیاست مرکانتلیسم تعرفەای نخواهد توانست جهانی شود. از طرف دیگر، در جهان، قارە آفریقا یا هند دیگری یافت نمی شود کە بتوان بر آن صد در صد چیرە شد و بازار و منابع طبیعی آن را بە نفع خود بە درازای دهەها صادر کرد. در دنیا بە همان مفهوم ناسیونالیستی ترامپ، دولتهای ناسیونالیستی شکل گرفتەاند کە دارای وجهە حقوقی اند و از حق خود می توانند دفاع کنند. ترامپ با ناسیونالیسم خود بە ناسیونالیسم رقبا دامن می زند.

واقعیت این است کە آنتی گلوبالیسم ترامپ بە جائی نخواهد رسید. او تنها شرایط را برای دنیا و از جملە برای کشورش بدتر خواهد کرد. و بنابر منطق جهانی شدن، در این بدتر شدن، همگان اند می بازند و نە تنها بخشی از دنیا.

تاریخ انتشار : ۵ مهر, ۱۳۹۷ ۳:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج