شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۲

در اهمیت رهیافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان

در این ارتباط اعتصاب کارگران ماشین سازی آلمان –دایملر بنز*- را می توان حامل رگه هائی در پاسخ به تهاجم نئولیبرالیسم محافظه کار، به واقعیت های موجود یعنی ابعاد نجومی شکاف بین افزایش تولید وثروت و توزیع بشدت نابراری که هردم بر وسعت آن هم افزوده می شود مشاهده کرد. این پاسخ و رهیافت ترکیبی است از افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار به ۲۸ ساعت در هفته.

در نوشته «بحران و صورت بندی تضادهای عمده سرمایه داری»، در رابطه با واقعیت دوقطبی شدن ثروت و فقردر مقیاس جهانی بطورکلی و مرکز و پیرامون به طوراخص، به پارادوکس بزرگ تعرض سرمایه داری در عین دست به گریبانی آن با بحران های بزرگ و در عین افزایش تولید و ثروت عمومی جامعه، پرداخته شد. از جمله به تعرض بزرگ و نوین نئولیبرالیسم مهاجم و محافظه کار (‌وبه نوعی شبه فاشیستی) که در سیمای ترامپ و کاهش رادیکال مالیات سرمایه داران که به شکاف جهانی ابعاد تازه خواهد بخشید اشاره کردم. در پاسخ به چکونگی مقابله با تعرض نوین سرمایه داری، در چهارچوب اهمیت فرایندهای جهانی مبارزه در برابرسرمایه داری جهانی شده،‌ به اهمیت درنگ و تمرکز بر پاسخ های خودجوش جنبش های جهانی و طبقاتی از جمله در سطح واحدهای کشوری هم تآکید شد.

در این ارتباط اعتصاب کارگران ماشین سازی آلمان –دایملر بنز*- را می توان حامل رگه هائی در پاسخ به تهاجم نئولیبرالیسم محافظه کار، به واقعیت های موجود یعنی ابعاد نجومی شکاف بین افزایش تولید وثروت و توزیع بشدت نابراری که هردم بر وسعت آن هم افزوده می شود مشاهده کرد. این پاسخ و رهیافت ترکیبی است از افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار به ۲۸ ساعت در هفته. البته طبیعی است که در وهله اول چنین مطالباتی در واحدهای در حال رونق و سودبر و کارگران متشکل و دارای قدرت چانه زنی و در کشورهائی کمابیش دموکراتیک تر صورت پذیرد. اما طبعا بدون فراگیرشدن آن در سایر واحدها و کشورها و جهان قادر به عقب نشاندن سرمایه داری مهاجم نخواهد بود. اما شروعی است تازه در فضای جدید در حالی که مثلا در اروپا و فرانسه ماکرون تعرض جدیدی علیه کارگران را شروع کرده و آمریکا به عنوان حلقه استراتژیک زنجیره جهانی سرمایه داری در رأس موج جدید تعرض نوین قراردارد. اگر چنین حرکتی بتواند موفق شود بی گمان نخست در خود آلمان و سپس کشورهای دیگر اروپائی تاثیر خود را خواهد داشت. حتی در صورتی که نتیجه آن مشروط به نبردهای بزرگتر و طولانی تری هم باشد مطرح شدن این خواست و پژواک آن در فضای کنونی نیز گامی مثبت است. بخصوص اگر در نظربگیریم این خواست با توجه به افزایش نجومی دوقطبی شکاف طبقاتی، توسعه و رشدتولید و مهم تر از آن به عنوان رویکردی معطوف به انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع و رباتیزه و هوشمندشدن ماشین آلات (جهش تازه در اتوماسیون)، پاسخی است در راستای تحولات بزرگ در حال وقوع و گشودن دریچه ای به سوی چشم اندازی که در برابرش قرارگرفته ایم و از این منظرهم اهمیت بسیار دارد. آرایش جنبش مطالباتی حول کاهش ساعت کار همزمان با افزایش دستمزد و مطالباتی چون تضمین و تأمین درآمد پایه برای همه افراد و آحاد جامعه و شهروندان (۹۹درصدی ها) از جمله مطالبات نوینی هستند که در بحبوحه وقوع انقلاب چهارم انقلاب صنعتی و تعرض نئولیبرالیسم هار وگزنده و مقابله با بازتوزیع تولید و ثروت افزایش یافته به سود یک درصدی ها مطرح هستند. این ها به نوبه خود و در افقی کلان تر می توانند در خدمت و راستای افق و جهانی رها از انقیاد کار از سرمایه هم قرار بگیرند. در حقیقت طرح کاهش ساعات کار با حفظ ( و افزایش درآمد) فی نفسه خواست تازه ای نیست که البته در موج اول تعرض و انباشت نئولیبرالیستی سرمایه به عقب رانده شد و سرمایه داری توانست برابعاد انقیاد کار به سرمایه و شکاف و دوقطبی کردن جامعه دامن بزند، اما مطرح شدن مجدد آن در بحبوحه موج جدید تعرض سرمایه واجد اهمیت است. امروزه حتی در نشست مجمع جهانی سرمایه داران و مدیران نیز به مشکل تمرکزبیش از اندازه سرمایه و تشدید نابرابری ها نیز در سخن اذعان می شود و حتی توصیه های حکیمانه و اخلاقی هم در موردضرورت کنترل ثروت و فرارمالیاتی و افزایش آن صورت می گیرد و یا در مورد پی آمدهای منفی بیکاری های ناشی از انقلاب صنعتی چهارم هم هشدارداده می شود، اما نهایتا همه راه ها به رم یعنی کاهش مالیات سرمایه داران و حل مشکلات آن ها دادوستدجهانی و امثال آن ختم می شود. بی گمان مثل همه مواردمشابه تاریخی پاسخ چالش ها و پرسش های بزرگ اساسا از متن جنبش ها و مقاومت آن ها تراوش کرده و به سرمایه داران و زورگویان تاریخ تحمیل می شود…     تقی روزبه

-رادیو فرانسهعتصاب بزرگ کارگران آلمان همزمان به باشکستن رکوردسود در صنایع این کشور

 

صورت بندی بحران و تضادهای عمده سرمایه داری

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2018/01/blog-post_16.html

 

اعتصاب کارگران در آلمان: تولید خودروسازان متوقف شد

https://www.radiozamaneh.com/379888

 

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶ ۹:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…