یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵

در بزرگداشت روز زن مطرح شد: تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود!

" از نظر جنبش زنان، تمام سيستم قدرت در دست نخبه گرايان مرد است. و اصولا قانون اساسي به لحاظ جنسيتي كور است و انسانها را در نظر ندارد . قانون اساسي بسيار آغشته به ادبيات دوره انقلاب است و بحث برابري در آن وجود ندارد و بر اساس شرايط پوپوليستي آن دوره تدوين شده است. قانون اساسي نياز به تغيير دارد، چون زمان، زمان متفاوتي است."

بزرگداشت روز جهانی زن با عنوان “زن در قانون اساسی” روز ۱۵ اسفند، در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد و چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران درباره لزوم بازنگری مباحث مربوط به زنان در قانون اساسی کشور سخن گفتند.
اولین سخنران این برنامه مرضیه مرتاضی لنگرودی بود که درباره ” زمینه های اجتماعی اجرای قانون” سخنانی بیان داشت. وی با اشاره به اینکه هیچ قانونی مقدس نیست، گفت: ” قوانین برای زمان خاصی طراحی شده اند و همه قوانین، حتی قوانین آسمانی نیز امکان مطرود شدن دارند. قانون اساسی بر اساس روابط مردم پایه گذاری شده است و با توجه به اینکه این روابط مدام در حال تغییر هستند، قانون هم امکان تغییردارد، در نتیجه، مسئله مهم سیال بودن قوانین است.”
وی پس از اشاره ای به سیر تاریخی قانونگذاری در ایران، گفت:” پس از انقلاب و در واکنش به ظلم و جور حکومت پیشین، یک قانون اساسی واکنشی تدوین شد. در نتیجه، این قانون اساسا زمینه های اجرای خود را ندارد و منجر به قانون شکنی می شود.” وی افزود:” وقتی توزیع قدرت نابرابر باشد و هرگونه نقد و سرپیچی مجازات شود، قانون شکنی آرمان می شود و به افراد تسکین می دهد. قوانینی قابل اجرا هستند که مردم در یک مشق دموکراتیک آنها را تمرین کرده باشند. در غیر این صورت حتی بهترین قوانین هم دور زده می شوند. پس برای تدوین قانون باید به دنبال راه حلی برای نیازهای اساسی جامعه، بر اساس جغرافیای آن جامعه بود.”
سخنران بعدی این نشست فریبا داوودی مهاجر بود که درباره ” مطالبات زنان و قانون اساسی” سخنانی بیان کرد. وی سخنانش را با این جمله از آلن تورن که “قرن ۲۱ قرن زنان است” آغاز و اشاره کرد که متأسفانه در این قرن شاهد نقض حقوق زنان بطور روز افزون هستیم. وی گفت:” هر چه حکومت مردمی تر باشد خود را موظف می کند که آزادی های مردم را محترم بشمارد.”
داوودی مهاجر ادامه داد:” هرگاه وجود سنت و آداب و رسوم بیشتر و با نفوذتر باشد، قانون اساسی نیز باید صریحتر و شفافتر و منظم تر باشد. در غیر این صورت سنتها و رسوم، خود را به قانون اساسی تحمیل می کنند و در نتیجه برابری به وجود نخواهد آمد.”
وی با اشاره به چگونگی حضور زنان در قانون اساسی گفت:” حقوق زنان به طور کلی در سه بخش بیان شده است: قوانین خاص، قوانین عام و مقدمه قانون اساسی.” وی ادامه داد:” بدترین شکل خشونت علیه زنان آن است که نقشهایشان را براساس زن و مرد بودن تعریف کنید و این اتفاق در قانون اساسی افتاده است. در نتیجه یکی از مطالبات زن ایرانی این است که نقشها بر اساس زمان و مکان و براساس مناسبات یک جامعه پیچیده تعریف شوند.” 
مؤسس کانون زنان نواندیش ایران گفت:” در بخش مقدمه قانون اساسی، زن با وظیفه خطیر و پر ارج مادری برای پرورش فرزندان مکتبی تعریف می شود. با توجه به اینکه قانون اساسی مادر دیگر قوانین است، تعیین این نقش در قانون اساسی، قوانین ما را به سویی کشانده است که هم اکنون شاهد آن هستیم.”
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان، بصراحت بیان شده است که هیچ تبعیضی بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشد، به اصل ۱۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت:” در این اصل هیچ اشاره ای به جنسیت نشده است. یعنی اینکه جنسیت سبب تمایز است. و در اصل دیگری گفته شده که بر اساس موازین اسلامی، زن و مرد برابرند. ولی سؤال اینجاست: کدام موازین اسلامی؟ کدام نحله فکری از اسلام؟ نحله دهه ۴۰ ، یا ۴۰ تا۷۰ ، یا نحله دهه ۷۰ به بعد که همه نیز مورد پشتیبانی روحانیت بوده است. باید این مسائل روشن شود. در اصل ۲۸، آزادی انتخاب شغل در نظر گرفته شده است. در حالیکه می بینیم اصل۱۱۱۷ قانون مدنی، این اصل را درباره زنان نقض می کند. یا اصل ۳۱ قانون که به داشتن مسکن متناسب با نیاز اشاره کرده و این اصل نیز در قانون مدنی، برای زنان نقض شده و حق انتخاب مسکن به مرد داده شده است. یعنی اصول قانون اساسی به وسیله قوانین دیگر نقض می شود. به این دلیل که صراحت و روشنی ندارد. در نتیجه احتیاج به تجدید نظر در آنها حس می شود. به عنوان مثال، در مورد عبارت رجال سیاسی- که این روزها بحث مهمی است- نباید ترجمه عربی آن، یعنی مردان، تعبیر شود و خود قانون اساسی هم تأکید دارد که قانون باید بر اساس زبان فارسی تفسیر شود.”
وی در خصوص نیاز به بازنگری در قوانین ناقص گفت:” امام در صحیفه نور، رفع نقایص قانون را یک امر ضروری دانستند و تأخیر در آن را موجب آفات. در خود قانون اساسی نیز نیاز به بازنگری پیش بینی شده و باید به آن فکر کرد. اگر مطالبات جواب مثبت نگیرند، سیستم با یک عدم تعادل روبرو خواهد شد. پس باید با بازنگری در قانون بتوانیم پاسخگوی نسل آینده باشیم.”
رویا طلوعی، از فعالان زنان در کردستان نیز بحث خود را به “حقوق اقلیتها در قانون اساسی” اختصاص داد و گفت:” زنان اقلیتها تبعیض مضاعفی را متحمل می شوند، زیرا هم به دلیل جنسیتشان و هم به دلیل اینکه جزء اقلیتهای قومی هستند، تبعیض بیشتری را تحمل می کنند.”
نوشین احمدی خراسانی ، از دیگر سخنرانان این برنامه نیز با اشاره به اینکه جنبش زنان در حال حاضر با دو بحران داخلی و خارجی روبروست، شرایط امسال را با سالهای پیش متفاوت دانست و بیان داشت که تغییر قانون اساسی برای از دست ندادن دستاوردهای زنان بسیار ضروری است.
دیگر سخنران این برنامه، محبوبه عباسقلی زاده، مسئول مرکز کارورزی سازمانهای غیر دولتی درباره “مشارکت زنان در قانون اساسی” گفت: ” قانون اساسی به لحاظ سیستمی، با جنبش زنان همخوان نیست”. وی با اشاره به اینکه در ادبیات قانون اساسی، کلمات دولت و رهبر بیش از مردم و امت استفاده شده است، گفت:” قانون اساسی دارای روحیه اقتدارگرایانه و ارزشی است.”
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی، یک سیستم قدرتی نخبه گراست گفت:” از نظر جنبش زنان، تمام سیستم قدرت در دست نخبه گرایان مرد است. و اصولا قانون اساسی به لحاظ جنسیتی کور است و انسانها را در نظر ندارد و سیستم های جامعه شناسی سیاسی متمرکز در جامعه سنتی نمی توانند سیستم قانون اساسی را بپذیرند. قانون اساسی بسیار آغشته به ادبیات دوره انقلاب است و بحث برابری در آن وجود ندارد و بر اساس شرایط پوپولیستی آن دوره تدوین شده است. قانون اساسی نیاز به تغییر دارد، چون زمان، زمان متفاوتی است. در غیر این صورت مهجور خواهد ماند. ما [ زنان] کاملا مستعد هستیم که دسترسی برابر [به قدرت را] به دست بیاوریم و توانایی کنترل قدرت – قدرت به معنای توانایی تغییر محیط- را نیز داریم.” وی در پایان گفت:” تغییر قانون اساسی با توجه به روند توسعه، اساسی است و گرنه از مردم عقب خواهد ماند.”
آخرین سخنران این نشست، شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر بود که بحث خود را به ” حقوق بشر زنان” اختصاص داد. وی گفت:” به نظر من، موازین و اصولی که به ما کمک می کند تا به یک قانون اساسی متناسب با مطالبات زنان دست یابیم، حقوق بشر زنان است.”
وی با اشاره به اینکه حقوق بشر زنان، در بر گیرنده نگاه به حقوق بشر با منظور نمودن شرایط زنان است، گفت:”در نگاه اول، حقوق بشر می توانست تأمین کننده حقوق زنان نیز باشد، اما فقط در حوزه عمومی! در حوزه خصوصی، که بسیاری از زنان در آن به سر می برند، شرایط زنان مورد توجه قرار نگرفته بود. ما در حقوق بشر زنان، یک بار حقوق بشر را از دید زنان نگاه می کنیم و بار دیگر تجارب زنان را وارد حقوق بشر می کنیم. تجاربی که یک انسان فقط به دلیل جنسیتش، یعنی زن بودن، با آن روبروست. “
وی با اشاره به اینکه لفظ برابری در برخورداری از حمایت قانون، لزوما برابری در مقابل قانون نیست، گفت:”تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود و جزء لاینفک آن باشد.” 

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند, ۱۳۸۳ ۸:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟