یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶

دشمنی کە بە آن نیاز هست

می شود در زمینە روحی، درست مانند دوران باستان، مدرنیتە غربی را رنگ و بوی مذهبی زد، اما نمی شود در زمینە امکانات مادی برخورد روحی و معنوی کرد. با کسی کە امکاناتش بە تو فرصت می دهد باید عقلانیت بکار برد و وارد حوزە دو گانە همکاری و رقابت شد، نە دشمنی.

زندگی این طور است کە برای پیشروی در عرصە یا عرصەهای اصلی، باید اصل ماجرا را چسبید تا در صورت پیروزی در آن، در حوزەهای دیگر هم دوبارە کنترل و نفوذ خود را بدست آورد.

بعنوان مثال آمریکا را ببینیم کە درست از زمان باراک اوباما با چرخش و تمرکز بر روی شرق دور و ادامە آن در زمان جو بایدن، کاملا بە این نتیجە رسید کە برای اینکە موقعیت خود را د سطح جهان احیاء کند، باید قبل از هر چیز شاخ چین را بشکند. فرض بر این است کە اگر در این حوزە موفق شد، آسانتر می تواند در خاورمیانە، آمریکای لاتین و آفریقا پروندەهای موجود را بە نفع خود برگرداند. اگر امروز بعنوان نمونە دل فرانسە را از خود رنجانیدە است و شکاف میان خود و اروپا را عمیق تر کردەاست، اما می شود در فردای پیروزی بر چین و رفع تهدید پیشروی آن، دل همگی را دوبارە بدست آورد.

جمهوری اسلامی هم زیرکانە همین گونە عمل کرد. از ابتدای حملات آمریکا بە افغانستان و عراق، بە جای برجستەکردن تهدیدات کوچک، جانبی و غیر اساسی بە خود مقابلە با ایالات متحدە چسبید. بە این ترتیب همە تمهیدات در این مسیر، ماهرانە چیدە شدند. آنان شاخ گاو اصلی را چسبیدند و می دانستند اگر آن را بشکنند، دیگران هم شکستەاند و در دایرە نفوذ آنها خواهند افتاد.

اما مشکل نظام جمهوری اسلامی در اینجاست کە آمریکا تنها یک نیروی خطرناک علیە منافع آن نیست، بلکە حفظ منافع نظام هم بە تنظیم رابطە با آن گرە خوردەاست. یعنی موجودیت نظام، هم بە مقابلە با آن بستگی دارد و هم بە رابطە با آن. در واقع باید همزمان در حالیکە با دست آن را پس می زند باید با پا آن را بطرف خود بکشد! نفوذ جهانی ایالات متحدە بر شریانهای اقتصادی، مالی و ارگانهای بین المللی اکونومیک، وجود رابطە با آن، و یا هماهنگ کردن خود با آن را بنوعی تجویز و تحمیل می کند.

بە بیانی دیگر، آمریکا ستیزی شمشیر دو لبەای است کە هم دیگری را می برد و هم خود را. و چە بسا خود را بیشتر از آمریکا ببرد.

می گویند در زمان باستان، بعلت رقابت میان ایران و یونان هیچ وقت ایرانی ها از فلسفە متکی بر عقل گرائی یونانی نخواستند متاثر بشوند زیرا کە آن را بمثابە تسخیر خود از درون توسط یونانی ها تلقی می کردند، اما فلسفە یونانی اساسی تر و مهمتر از آنی بود کە بشود بر آن چشم پوشید، و بە همین دلیل ابتدا ایرانی ها نجوم و علم طب یونانی ها را آموختند و بعدها بتدریج از طریق فارابی و ملاصدرا و ابن سینا فلسفە یونانی را هم بە میان خود آوردند، البتە در شکلی کە دوست داشتند. بعنوان مثال ابن سینا مانند یونانی ها دوست داشت کە از حکومت قانون سخن بگوید، اما قانونی کە منشاء آن را الهی می دانست! و در واقع این روح معنوی گرائی دینی بود کە هویت ایرانی را در مقابل روح عقلگرای یونانی تعریف می کرد، و آن را پاس می داشت.

حالا هم همان داستان است. ایران بە تکنولوژی غربی نیاز دارد، اما از مدرنیتە آن می ترسد زیرا آن را تسخیر خود توسط روح غربی می پندارد. البتە با این فرق کە در مرحلە کنونی تحریمها، امکانات تکنولوژیکی غرب هم مانند سویفت بر روی آن بستە شدە و عملا وضعیت مالی آن را فلج کردەاست. پس در حالیکە بشدت بە غرب نیاز دارد، اما ادامە خود را در ابراز دشمنی با آن باز می یابد.

جمهوری اسلامی شاخ آمریکا را چسبیدەاست، اما بنابر وضعیت پارادوکسال خود، برای شکستن آن، آن را نچسبیدەاست، بلکە برای رام آن با آن کلنجار می رود. و این احمقانەترین نوع ابراز دشمنی با حریف است.

می شود در زمینە روحی، درست مانند دوران باستان، مدرنیتە غربی را رنگ و بوی مذهبی زد، اما نمی شود در زمینە امکانات مادی برخورد روحی و معنوی کرد. با کسی کە امکاناتش بە تو فرصت می دهد باید عقلانیت بکار برد و وارد حوزە دو گانە همکاری و رقابت شد، نە دشمنی.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۳ مهر, ۱۴۰۰ ۱:۵۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز