سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵

دوعضویتی و تشکل بزرگ چپ راه برون‌رفت از تفرقه

من از عضویت هم‌ زمان در دو تشکل استقبال می کنم، اما برای مرحله گذار یعنی بعد از پشت سرگذاشتن آن مرحله به قله رفیع وحدت برسیم، قله ای که بر فراز آن دیگر گروههای چپ خواستار اتحاد در قالب تشکل بزرگ، هم می آیند تا منافع گروههای اجتماعی مخاطب خود، در مقابله سیاسی مطالبه گرانه با حاکمیت امکان پذیر شود.

بازهم موضوع اتحاد بین جریان چپ ایران تیتر رسانه های اپوزیسیون خارج کشور شد، اتحادی که همچنان تفرقه حاکم بر جریان مذکور را هدف قرار داده تا تشتت و پراکندگی جریان چپ را به طور کامل، برای همیشه به پایان برساند. قبلا در رابطه با برونرفت از تفرقه و انشقاق، از راه وحدت درون بخشی چپ گام هایی برداشته شده تا به آن جامه عمل بپوشاند و در راه آمده به نقطه ای دست می یابد که بعد از یکدهه از فعالیت پروژ وحدت نهایتا موفق به تشکیل حزب چپ ایران – فدائیان خلق – می شود، وحدتی که علیرغم فراز و فرود آن، هنوز تا رسیدن به تشکیل تشکل بزرگ چپ گام هایی چند فاصله دارد. با این توصیف همچنان گسترش حزب مخلوق خالقان ایده تشکیل تشکل پیشگفته در کانون توجه قرار دارد، و هنوز از برنامه کنار گذاشته نشده است، در راستای هدف مزبور بود که دومین کنگره حزب چپ جهت جلب نظر و گسترش دایره تعامل منجر به وحدت برگزار شد. در خلال برگزاری کنگره مزبور، احزاب و سازمان های چپ برای کنگره مزبور پیام های دوستی وحدت خواهانه را ارسال کردند که در آن بر ضرورت اتحاد تاکید نمودند، اتحادی که دایره آن از سطح خارج کشور آغاز شده، و قرار است تا در روند خاص به تسخیر عرصه داخل کشور بیانجامد.

تمام تحلیلگران جریان چپ در یک نکته اتفاق نظر دارند و اتحاد یا وحدت درون بخشی چپ در ایران را ضرورت تاریخی می دانند، زیرا در بازه کنونی میهن ما در عرصه های داخلی، بین‌المللی و منطقه‌ای که شرایط دشواری را پشت سر می‌گذارد، که به تاسی از آن پایه های اساسی سیاست یعنی پوزیسیون، اپوزیسیون، افکارعمومی و دول بین المللی و منطقه ای را دستخوش تحولاتی نموده، که جمهوری اسلامی بقای خود را به عنوان استراتژی «گام دوم انقلاب» تبیین و در دستور قرارداده و مصرانه پیگیری می‌کند و در این راستا یعنی حفظ نظام و تضمین تداوم را در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای طراحی کرده تا بقا و تداوم نظام خود را اجرایی نماید، بدین لحاظ یکدست کردن حاکمیت و قرار دادن چهرۀ خودی تر در رأس قوۀ مجریه و به تبع آن، انتصاب استانداران و فرمانداران نظامی نشانه های بارز اتحاد درون حکومتی در اردوی راست است که با میلیتاریزه کردن نامحسوس کشور، عملاً نشان می دهد. درصدد مهار اعتراضات احتمالی می باشد.

جمهوری اسلامی که نقشه راه و مشی خود را آشکار کرده است؛ ولی در سویه دیگر، یعنی جامعه، باید چه خبر باشد؟ در این سو نیز شاهد وقوع تحولاتی در عرصه داخل کشور شده ایم که دول جهانی و منطقه ای جهت برداشت منافع خود به اعتراضات مردم نگاه خاص دارند، برداشتی که از اعتراضات ٩۶ و ٩٨ خورشیدی برآمد کرده و در آن طبقه متوسط فرودست و طبقه تهیدست شهری با‌هم تلاقی کردند؛ طبقه‌ای متفاوت را بوجود آوردند که به قول تحلیلگران هنوز شناخت دقیقی از آن وجود ندارد.

پویایی اعتراضات مردم هنوز گویای آن است که نوید می دهد، مبارزات چند ساله مردم در برابر نظام سیاسی مستقر وارد فاز جدیدی شده است، به گونه ای که دور از انتظار نخواهدبود که روزی نچندان دور، شاهد آن باشیم که بازهم در صحنه سیاسی کشور، مبارزات مستمر و پیگیر کارگران و زحمتکشان، اقشار و گروههای مختلف اجتماعی به شکل اعتصابات، اعتراضات و نمایش‌های خیابانی رخ نماید، هرچند دارای خصائل پراکندگی، نامتشکل بودن، بدون رهبر و راهبرد است، ولی بهرحال مبارزه مطالبه گرانه جریان دارد و با همه کاستی ها، نقطه امید مبنی بر رشــد روزافزون اعتراضات مردمی و کوتاهتر شدن دورۀ تناوبی خیزش‌های اجتماعی می باشد.

 به موازات رخداد های اعتراضی مردم و انسجام حاکمیت جمهوری اسلامی، جریان چپ نامنسجم با وجود تفرقه و انشقاق حاکم بر آن می تواند معین و کمک کننده مردم در روند مبارزات صنفی – سیاسی باشد؟ بله! می تواند باشد! ولی اما دارد، اینکه باید در وهله نخست به تفرقه و جدائی سازمانها و احزاب چپ فیصله داده شود که خوشبختانه ارسال سیگنالهای مثبت روزافزون، خبر از وقوع اتفاق مثبت و وحدت زا در آینده را می دهد. پیش زمینه غلبه بر تفرقه ریشه در گذشته دارد که مدتهاست در چارچوب تلاش برای ایجاد تشکل بزرگ، از طریق همکاری میان نیروهای چپ سوسیالیستی و چپ دمکرات آغاز شده تا در پرتو ائتلاف و همکاری گسترده جریانهای چپ قادر شود به یک تشکل بزرگ یا سازمان واحد قدرتمند چپ و نحله های آن را به گونه ای ساماندهی کند که بتواند دشواری های بستر تشکیل تشکل بزرگ چپ یا سازمان حزب را برطرف سازد.

همراهان وحدت آگاهند، مدتهاست جهت جلب نظر، همکاری و تعامل سازمانها و احزاب چپ در چارچوب فعالیت سیاسی محدود آنها در تشکل خاص خود، به روش حفظ دو عضویتی را اجرا می کنند، روشی که تجربه موثر و وحدت آفرین چندساله را با خود همراه دارد. تردیدی نیست، الزام دورهٔ گذار پذیرش دوعضویتی است تا احزاب و سازمانهای وابسته به جریان چپ، گام به گام، به هدف مورد نظر نزدیک تر شوند، باید توضیح دهم، قرار نیست که با روش دوعضویتی، سازمان و حزبی از گردونه تاریخ حذف و نیست شود، بلکه برعکس دوعضویتی و مرحله گذار لازم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین اصرار بر حفظ سازمان متبوع، نباید به تضعیف تشکل بزرگ تر (فعلا نماد آن حزب چپ ایران – فدائیان خلق -) بیانجامد که اقدامی ضدتفرقه و در خدمت وحدت نبوده و تفرقه حداقلی را عمق بیشتر می دهد.

آنچه مسلم است، تنوع نظری درون جنبش چپ جهانی از یک طرف، جنبش چپ ایران با ویژگی های تاریخی مشخص آن از طرف دیگر را باید بصورتی واقعیتی عینی و تاریخی پذیرفت، و با پذیرش این اصل است که بعد از تثبیت حزب چپ ایران – فدائیان خلق – باید قدم دوم را جهت تشکل بزرگ چپ برداریم. واقعا چندان هم راحت نیست و حتی نمی شود از گذار از دوعضویتی به تک عضویتی یا دوگانه گرایی به یگانه انگاری، بی تفاوت گذشت، من از عضویت هم‌ زمان در دو تشکل استقبال می کنم، اما برای مرحله گذار یعنی بعد از پشت سرگذاشتن آن مرحله به قله رفیع وحدت برسیم، قله ای که بر فراز آن دیگر گروههای چپ خواستار اتحاد در قالب تشکل بزرگ، هم می آیند تا منافع گروههای اجتماعی مخاطب خود، در مقابله سیاسی مطالبه گرانه با حاکمیت امکان پذیر شود.

در پایان طرح این نکته ضروری است؛ برغم انتقاداتی که بر برخی از احزاب و سازمانهای چپ در زمینه اتحاد وارد است، ولی بسیار مهم است که فراموش نشود، بدون جلب همکاری سازمانهای چپ خارج کشور و طرفداران آنها در داخل کشور، امید به تحقق انسجام و وحدت جریان چپ در رویارویی با حاکمیت متحد و یکپارچه دور از دسترس تر می شود.

 

 

تاریخ انتشار : ۱ آذر, ۱۴۰۰ ۹:۰۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

براساس تخمین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوم نوامبر، ۵۰ هزار زن باردار در غزه در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند و پیش بینی میشود روزانه بیش از ۱۶۰ نفر از آن‌ها زایمان کنند. این پناهگاه‌ها در برابر بمباران‌ها مقاوم نبوده و فضای کافی برای جا دادن به ۵۰ هزار آواره را  ندارند.

وداع با اسلحه

آفتاب کم رمق پاییزی غروب کرده… از میانِ سوی کم‌ چراغ‌برق کوچه، سایه‌ای خودش را می‌خیزاند… صدای موسیقی‌اش، مرا به گذشته‌های دور می‌برد و ‌آهنگی حزین، فضای تاریک را فرا می‌گیرد.

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است…..

به بهانه شانزده روز نارنجی

بگذار با هم به جنگ ستم و نابرابری و نا عدالتی برویم. دستت را به من بده! بگذار برای فردا و آینده دنیای بهتری بسازیم. بگذار همصدا خشممان را فریاد کنیم. با من و در کنار من باش!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

وداع با اسلحه

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

به بهانه شانزده روز نارنجی