یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۳

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۳

رئیسی نماد آرمانشهر آتی فقاهت

نامزدی رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری محافل سیاسی و اجتماعی را غافلگیر و شوک زدە کرد و واکنش ها و تعبیر و تفسیرهای زیادی را از هر سو برانگیخت. اعلام ورود یکی ازعوامل اصلی قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ٦٧ بە رقابت های انتخاباتی، از این جهت غافلگیرانە است، کە او قبلا دعوت اصولگرایان به آمدن بە صحنە انتخابات را رد کردە و گفتە بود: "خدمت بە امام رضا در مسئولیت تولیت" را بە نامزدی ترجیح می دهد (نقل بە معنی). باور بە نیامدن وی چنان بود کە برخی از تحلیلگران حتی پس از انتشار اعلام کاندیداتوریش توسط خود او، آن را جدی نگرفتند.

نامزدی رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری محافل سیاسی و اجتماعی را غافلگیر و شوک زدە کرد و واکنش ها و تعبیر و تفسیرهای زیادی را از هر سو برانگیخت. اعلام ورود یکی ازعوامل اصلی قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶٧ بە رقابت های انتخاباتی، از این جهت غافلگیرانە است، کە او قبلا دعوت اصولگرایان به آمدن بە صحنە انتخابات را رد کردە و گفتە بود: “خدمت بە امام رضا در مسئولیت تولیت” را بە نامزدی ترجیح می دهد (نقل بە معنی). باور بە نیامدن وی چنان بود کە برخی از تحلیلگران حتی پس از انتشار اعلام کاندیداتوریش توسط خود او، آن را جدی نگرفتند. شوک آور بود زیرا، کمتر کسی فکر می کرد یکی از بدنام ترین و منفورترین جنایتکاران را کسی برای ریاست جمهوری نامزد کند.

فاکت های تاکنونی دلالت بر آن دارند، کە خود رئیسی هم نە رغبت چندانی بە کاندیدا شدن داشتە و نە امیدی بە پیروزی. پس بە نظر می رسد کە افرادی کە صحنە گردان اصلی قدرت در پس پردە اند و بر وی نفوذ دارند، او را بە صحنە کشاندەاند!

بعضی تحلیل ها غرض از آوردن وی بە صحنە انتخابات را “ایجاد اجماع” در میان اصولگرایان می دانند. برخی دیگر جهت آمادە کردنش برای جانشینی خامنەای، برخی دیگر، درست برعکس برای خالی کردن زیر پای او برای جانشینی و بعضی هم برای گرم کردن تنور انتخاباتی. با وجود این کە گفتە می شود او را برای اجماع آوردەاند، ولی خودش ادعا می کند کە کاندیدای مستقل و ماوراء جناحی است! اما کمتر کسی حرف او را باور می کند و گفته می شود بخاطر نارضایتی وسیع مردم از هر دوجناح رل بازی می کند و فریبکاری.

با این حال حتی اگر شرایط بحرانی هم موجب یک اجماع شکنندە موقتی و تاکتیکی حول وی شود، کە بدون دخالت خامنەای دشوار است حاصل شود، اما مشکل اصلی اصولگرایان، که همانا نداشتن پایگاە کافی در میان رای دهندگان است باقی خواهد ماند و حمایت آنها از رئیسی هم از آرای آنها خواهد کاست. این اجماع تنها می تواند از پراکندە شدن آرای خودشان جلوگیری کند. اگر انتخاباتی بە شکل سال ٩٢ برگزار شود، بسیار بعید می نماید بسیاری از رای دهندگانی کە در دور قبل بە روحانی رای دادند، بە رغم رویگردانی و ناامیدی از او، آرای شان را بە سوی محافظە کاران روانە کنند.

از این روست کە بە صحنە کشاندن رئیسی پرابهام و سبب نگرانی می شود و نە صرف حضورش بە خودی خود. نگرانی از این لحاظ کە دستگاە ولایت بخواهد بە هر قیمت این جانی را بر مسند ریاست جمهوری بنشاند. بە هر روی حضور این جانی شناختە شدە و استقبال اکثر جریانات اصولگرا از بە صحنە آمدن وی، چشم انداز جهتگیری آتی نظام فقاهتی و جامعە آرمانی مورد نظرش را تا حدود زیادی ترسیم می کند و مؤید آن است کە کار ناتمام یکدست کردن حکومت و تصفیە بخش دیگر از مدتی پیش دوبارە از طرف بیت رهبری کلید خوردە است. در این صورت شرکت مردم در انتخابات هم چیز زیادی را تغییر نخواهد داد، خاصه این کە روحانی و جریان موسوم بە اعتدالگرا در ۴سال گذشتە نشان دادە اند کە نە اهل مقاومت در مقابل خامنەای اند، نە بە وعدەهایی کە می دهند پایبند می مانند و نە حاضر اند بخاطر نگرانی از بە خطر افتادن حکومت زمینە حضور مردم را فراهم کنند. در چهار سال گذشتە فرصت برای این کارها بود، ولی سوزاندە شد.

آن روز کە روحانی یکی از همدستان جنایتکار رئیسی را وزیر دادگستری کرد، می توانست حساب امروز را هم بکند. اکنون امر خطیری بر عهدۀ وجدان ایرانی قرار دارد تا از بروز یک فاجعۀ انسانی جلوگیری کند.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین, ۱۳۹۶ ۲:۰۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

طبق برآورهای آماری، بیش از یک‌سوم ساکنین کره زمین طی سال جاری میلادی به پای صندوق‌های رای رفته و مقام یا ارگان اولیه حاکمیت سایسی کشور خویش را انتخاب خواهند کرد. تب انتخابات تمامی کره زمین را فراگرفته و حتی کشورهایی که در آن‌ها انتخاب امسال برگزار نمی‌شوند، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر انتخابات در کشورهای هم‌جوار یا دیگر کشورها قرار خواهند گرفت.

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

سرمایه‌داری برای زنده مانی و حل بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است…در جهان امروز به گونه‌ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه‌داری حتی در میان اندیشه‌پردازانِ این نظام بالا می‌گیرد. گفته می‌شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخ‌گوی چالش‌ها و دشواری‌های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکل‌گیری بلوک های دشمن می‌دهد. تورمِ روزافزون׳ زمینه‌ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می‌گردد.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!