چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

آه... ماندانا!
فروردین ۱۳۶۱ بود که از کمیتۀ مشترک به بند ۲۴۳ زنان اوین منتقل شدم. دخترکی شیرین ومخملین نظرم را جلب کرد. شاید ۲۲ سال داشت. نرم ومخملین بود، با صلابت....
۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
شوق وزیدن 
در قعر نومیدی … به تداوم ناگزیر زیستن می اندیشم، به تماشای شکوفه های شکوفنده، در باغ بهاری،. که پایان تمامی زمستان ها را،. اعلام می کند...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مسعود دلیجانی
نویسنده: مسعود دلیجانی
جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم
نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی-غیر خودی، شیعه-سنی، انقلابی-غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی!
آیا لقمه خالص سازی در گلوی خامنه‌ای گیر کرده است؟ ... چرا آب و نان اصلاح طلبان در گرو ایفا نقش در هم شکستن دوقطبی جامعه است؟ مهندسی انتخابات از...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: تقی روزبه
نویسنده: تقی روزبه
بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی
حرکت مشترک ما در تحریم نمایش انتخاباتی رژیم منفور و ورشکستۀ ولایت فقیه به‌رهبری علی خامنه‌ای، پیام روشن اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به این رژیم است.
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حزب توده ایران
نویسنده: حزب توده ایران
حقوق بشر! 
در سرزمین اروپا که «فرشتگان» بر آن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است! سرزمینی که مردگان سیاسی در آن بر صندلی قدرت نشسته اند، با سیاستهای تکراری و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شمی صلواتی
نویسنده: شمی صلواتی
منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا
مانیفست منصور یاقوتی و تمامی معلمانی که درد مردم را می فهمند، فقط در کلاس درس و آموزش خلاصه نمی شود، منصور رسالت یک معلم را فراتر از تعلیم و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهروز شوقی
نویسنده: بهروز شوقی

رقابت جربزە می خواهد نە دشمنی

در شرایطی کە ما دوبارە با آغاز مذاکرات حول برجام روبرو هستیم، امید است تغییر قابل توجهی در نگاە کلان نظام نسبت بە آمریکا ایجاد شدە و با ورود بە آن مانند همە کشورهای مدعی جهان، رویاها از طریق رقابت پیش بردەشوند نە از طریق دشمنی.

دشمنی چیزی فراتر از رقابت است. یعنی هم در خود عنصر رقابت را دارد و هم حذف را، اما رقابت فراتر از عنصر حذف فقط دارای خصلت مسابقە است. طرفین در تلاش اند یکی بر دیگری تفوق یابد و یا پیشی بگیرد.

از بدو انقلاب بهمن، رژیم برآمدە از انقلاب بە جای رقابت با آمریکا بە سوی دشمنی با آن شتافت. و اگر در مقطعی دشمنی می توانست توجیە شود، اما در ادامە خود و بە علت سر برآوردن جهان بشدت گلوبالیستی، منطق خود را کاملا از دست داد. رژیم جدید بعلت خصلت غیر مدرن و سنتی خود علاقە وافری بە درونگرائی داشت.

و درست در همان دهە هفتاد میلادی کە انقلاب در ایران اتفاق افتاد، چین بعلت درک شرایط نوین جهانی از دشمنی با آمریکا بە رقابت با آن روی آورد کە لازمە آن ایجاد ارتباط وسیع سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی با این کشور بود، و در دهە نود هم بعلت فروپاشی بلوک شرق ما باز شاهد تعمیق بیشتر روند رقابت در سطح جهانی بودیم.

اما در ایران با وجود گذشت دهەها از آن مقاطع تاریخی، باز عنصر دشمنی بر رقابت در تعریف روابط خود با ایالات متحدە تفوق دارد. پدیدەای عجیب کە نە تنها با منافع ملی کشور، حتی با خود منافع نظام هم تعارض دارد.

در حالیکە کشورهای جهان، از اسرائیل و کشورهای اروپائی گرفتە تا چین و روسیە سعی می کنند از قدرت آمریکا در زمینە منافع خود بهرەبرداری کنند و این کار را با اجرای شبکە پیچیدەای از برنامەهای کوتاەمدت و بلندمدت سیاسی و دیپلماتیک انجام می دهند، اما جمهوری اسلامی با ستاندن این امکان از خود، اتفاقا بە همان اسرائیلی یاری می رساند کە ادعای مبارزە با آن را دارد! جمهوری اسلامی بە جای اینکە بە آمریکا بە عنوان یک امکان در عرصە بین المللی نگاە کند خود را بطور کامل در مقابل آن قرار دادەاست.

در این رابطە بگذارید نگاهی بە وضعیت برجام بیاندازیم! چنانکە می دانیم یکی از علل خروج ترامپ از برجام بهرەوری دولتهای دیگر از جملە اروپائی ها از این قرارداد بود در حالیکە آمریکا اساسا از آن استفادە اقتصادی نمی برد. و اگر برجام بازی برد بردی بود کە قرار بود طرفین از آن بهرە ببرند، بی گمان خللی این چنین بزرگ می توانست بە آن ضربات غیرقابل انتظاری در آیندە بزند. اگر ایران نگاە رقابتی با آمریکا و نە نگاە دشمنی می داشت، بی گمان برجام می توانست آغاز تغییر استراتژیک در نگاە کشور بە ایالات متحدە شود.

چنانکە خود جمهوری اسلامی همیشە ادعا کردەاست، افتخار آن حفظ استقلال کشور بودەاست؛ اما تجربە چهل و اندی سالە تسلط نظام جمهوری اسلامی بر کشور و حفظ استقلال از طریق دشمنی، آن هم با بزرگترین اقتصاد و قدرت نظامی دنیا، نشان دادەاست کە دشمنی بدترین راە ممکن برای مستقل ماندن در دنیای درهم تنیدە کنونی است.

البتە دشمنی، در عین نشان دادن صلابت ظاهری طرف معتقد بە آن، نشان از ترس و واهمە حامل آن هم دارد. زیرا آنانی کە نفسا ضعیف اند همیشە دوست دارند با فاصلە با حریف خود روبرو شدە و از درهم آمیزی روزانە بشدت واهمە دارند.

در شرایطی کە ما دوبارە با آغاز مذاکرات حول برجام روبرو هستیم، امید است تغییر قابل توجهی در نگاە کلان نظام نسبت بە آمریکا ایجاد شدە و با ورود بە آن مانند همە کشورهای مدعی جهان، رویاها از طریق رقابت پیش بردەشوند نە از طریق دشمنی.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین, ۱۴۰۰ ۹:۰۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آه… ماندانا!

شوق وزیدن 

جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم

بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی!

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی

حقوق بشر!