سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۴

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۴

روایتی نوین از نئولیبرالیسم

با کم رنگ کردن نقش دولت های غربی و بخصوص آمریکا و انگلیس در همین فجایع دهه های اخیر خاورمیانه و همطراز نشان دادن این نقش در کشتارهای و آوارگی های میلیونی مردم کشورهای جنگ زده ، دولت ها و قدرتمداران این کشورها را نمایندگان مهد آزادی و دموکراسی و سعادت بشریت نامیده، نه تنها خلط مبحث می نمایند، بلکه با چرخاندن واقعیتها جریان به نحوی وارونه جلوه داده می شود و گرگ ها را در لباس میش وارد صحنه می نمایند.

همه ما مواردی را به یاد داریم  که وقتی در را به روی بعضی ها می بندی، با زیرکی خاصی از پنجره وارد می شوند. چطور جانی ترین قاتلان بشریت به ناجیان ملت تبدیل می شوند و دشمنان سعادت بشریت در جلد آزاده ترین یاران آنها بزک شده و به ما تحویل داده می شوند. برای تشریح این روایت نوین نئولیبرالی باید سناریو را به نحوی به تصویر کشید.

اگر در مورد هر سناریوئی بطور مستمر و ادامه دار واقعیت ها را به میزان کمی هم که شده منحرف و مختلط کرده باشند، در ادامه و استمرار آن به مرحله ای خواهیم رسید که واقعیت ها صد و هشتاد درجه وارونه جلوه داده شده و کاملا در مقابل راهکاردرست، راستین و مردمی قرار می گیرند. از زبان این روایت سیاسی  کار به جائی می رسد که تنها راه “نجات” مردم ایران از خفقان، دیکتاتوری و عذاب جمهوری اسلامی ایران را در وارد شدن آمریکا و انگلیس در لباس دوست جهت نجات مردم ایران به صحنه معرفی می نماید.

برای تصویر این روایت چندین پیش فرض لازم می باشد. کنار همدیگر چیدن این پیش فرض ها روایت نوینی از تئوری سیاسی نئولیبرالی به ما می دهد که از پنجره وارد شدن دزدی که از در فرار کرده بود را به ارمغان آورده و گرگ را در لباس میش به عنوان ناجی ملت ایران معرفی می نماید.

پیش فرض ها از این قرار به تصویر کشیده می شوند:

الف- جمهوری اسلامی ایران بزرگترین عامل بدبختی، ذلت و عقب ماندگی و …. مردم ایران می باشد،

ب – جمهوری اسلامی ایران باعث اصلی ناامنی در کل منطقه خاورمیانه می باشد،

پ – روسیه و چین بزرگترین دولت های قدرتمند بین المللی حامی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی می باشند،

ج – همه قدرت های بزرگ جهانی فقط و فقط به دنبال منافع شخصی خودشان می باشند، و هیچکدام دلشان به حال مردم ایران نسوخته است،

چ – مردم ایران به تنهائی قادر به خلاص شدن از دست حکومت جمهوری اسلامی ایران نیستند، لذا احتیاج به حمایت جهانی دارند،

ح – کشورهای قدرتمند جهانی به دو جبهه تقسیم می شوند، جبهه آزادی و دموکراسی، که عمدتا کشورهای  غربی امپریالیستی نئولیبرالیسم جهانی را شامل می شوند، و دیگری جبهه کشورهای قدرتمند دیکتاتوری چین کمونیستی و روسیه،

خ – نیروهایی که نبرد رهائیبخش را در ایران به پیش می برند، باید با جبهه دولت های دموکراتیک غربی (آمریکا و انگلیس بطور خاص) مناسبات نزدیک برقرار کرده و از حمایت آنها در این نبرد رهایبخش بر علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و با همدستی آنها قدرت سیاسی در ایران را بدست گرفته و آزادی و دموکراسی را به ایران بازگردانند،

د – سیاست یک چالش تنازع بقا برای حفظ خویش و رسیدن به هدف به هر قیمت و از طریق ائتلاف با قدرتمندترین نیروهای درگیر در تناقضات داخلی و منطقه ای می باشد،

ذ – کشورهای بزرگ غیر دموکراتیک جهانی از قبیل روسیه و چین، برای مردم ایران خطرناک تر از جبهه کشورهای غربی دموکراتیک می باشند. با حمایت کشورهای غربی باید جلو هرگونه نفوذ استعمارگرانه چین و روسیه در ایران را گرفت.

بگذارید پیش فرض ها را اینجا خاتمه دهیم. گرچه می شود این فرضیه ها را با جزئیات بیشتر تا چندین و چند مورد دیگر ادامه داد. اینها پیش فرضیه های تئوری نئولیبرالی نوین استراتژی سیاسی برای عبور از جمهوری اسلامی ایران می باشد. هدف تئوریسین های این روایت سیاسی نئولیبرال در اینجا این می باشد تا از طریق اختلاط واقعیت ها با غیرواقعیت ها از یک طرف، برجسته و اغراق کردن در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در فجایع دهه های گذشته خاورمیانه از افغانستان گرفته، تا عراق، سوریه، لیبی، عربستان، یمن، مصر و غیره.

 با کم رنگ کردن نقش دولت های غربی و بخصوص آمریکا و انگلیس در همین فجایع دهه های اخیر خاورمیانه و همطراز نشان دادن این نقش در کشتارهای و آوارگی های میلیونی مردم کشورهای جنگ زده ، دولت ها و قدرتمداران این کشورها را نمایندگان مهد آزادی و دموکراسی و سعادت بشریت نامیده، نه تنها خلط مبحث می نمایند، بلکه با چرخاندن واقعیتها جریان به نحوی  وارونه جلوه داده می شود و گرگ ها را در لباس میش وارد صحنه می نمایند.

تاثیرات این روایت سیاسی در شرایط ایران چگونه انطباق می یابد؟ این روایت چنین طرح می کند که، درست است که آمریکا در زمان مصدق کودتا کرده شاه را بر سر قدرت برگرداند و نفت ایران را از دست استعمار کهن انگلیس در آورده و به کنترل خود در آورد. درست است زمانی که شاه ایران نمی خواست حلقه به گوش امریکا باشد و تلاش می کرد تا حدودی بصورت مستقل عمل نماید، امریکا و غرب در زمان کارتر طبق تصمیمات کنفرانس گوادلوپ تصمیم به  برداشتن شاه از یک طرف و حمایت از خمینی و در سر کار آوردن ایشان و تشکیل جمهوری اسلامی ایران گرفتند. درست است که ما تابحال شاهد دهها، بلکه صدها مورد دیگر دخالت های استعمارگرانه آنها در امور کشوهای خاورمیانه از جمله ایران بوده ایم، اما، با وجود این، روایت سیاسی نئولیبرالی نوین این طور طرح می کند که، خطر روسیه و چین برای ایران از استعمار پیر انگلیس و آمریکا بیشتر می باشد. بر اساس این روایت  مگر نمی بینیم که روسیه و چین تنها حامیان بین المللی جمهوری اسلامی ایران می باشند؟ مگر نمی بینیم که روسیه در دریای خزر چه کارها که نمی کند و چینی ها ماهیگیری دریای عمان و خلیج فارس را در انحصار خود در آورده اند؟

ما یک مثل ترکی داریم که می گوید روزی ملا نصرالدین دو تا گوساله داشت که یکی از آنها بند ریسمان را پاره کرده و فرار می کند. ملا آمده و این یکی گوساله را که هنوز فرار نکرده بود کتکی حسابی می زند. می پرسند ملا چرا این گوساله را می زنی، جواب می دهد شما نمی دانید، اگر این یکی بند را پاره کرده بود، از آن یکی تندتر فرار می کرد. مثل مشابهی در انگلیسی وجود دارد که ترجمه مضمونی آن چنین می باشد که یارو  چشمش را به حضورش فیل در خانه می بندد، ولی دنبال خرابکاری های موش در خانه می گردد.

در شرایطی که سرمایەداری مالی جهانی برای غلبه بر بحران های داخلی خویش به شدت به جنگ افروزی و تکرار رفتارهای استعمارگرانه روی اورده است، نئولیبرال های وطنی ما چشم به فجایع آفریده شده توسط دولت های آمریکا و انگلیس و یارانشان در جهان، خاورمیانه و کشور خودمان ایران طی دهه های گذشته بسته و کشتار و آوراگی دهها میلیون مردم توسط آنها را چشم پوشی کرده و خطر روسیه و چین را تا آن اندازه بزرگ می کنند که به بهانه ممانعت و جلوگیری از نقش آنها در ایران، دست به دامن حمایت و تقاضای کمک کردن از آمریکا، انگلیس و حتی عربستان و اسرائیل در ایران جهت بازگرداندن آنچه که آنها آزادی و دموکراسی نئولیبرالی ویژه خودشان می نامند، می زنند.

بلوک سیاسی مربوطه ای که نئولیبرال های وطنی خود را به آن متعلق می دانند شامل اعتلافی جهانی با آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عربستان و آریاپرستان داخلی می باشد. آنها نه تنها در مورد اقدامات غیر بشری آمریکا، اسرائیل و دیگر اعضای این گروه بندی، از قبیل کشتار اخیر بیش از شصت نفر فلسطینی در نوار غزه سکوت می کنند، از تحریمات آمریکا علیه ایران دفاع می نمایند، بلکه از هر نوع دخالت، حمله و اعمال غیر انسانی اعضای گروهبندی مربوطه  بر علیه کشورهای منطقه از جمله ایران بطور مستقیم و غیر مستقیم حمایت می نمایند.

در اینجا این سوال پیش می آید که آیا این  حضرات نئولیبرال ایرانی خودمان هستند که از حمایت قدرتمداران غربی استفاده می کنند، و یا اینکه این آنها هستند که مثل عروسک های خیمه شب بازی آلت دست استعمار کهن انگلیس، و امپریالیسم به جنون افتاده و در حال از هم پاشیدگی آمریکا گردیده اند. دموکراسی وارداتی آنها از آمریکا و انگلیس چیزی بجز تحویل دودستی کشورمان به انحصار امپریالیسم به جنون افتاده در حال اهتزار نمی باشد.

 

 

تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۳:۳۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!