دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۱

روح پست مدرنیستی طبیعت نوین

روایت بزرگ طبیعت زمین پایان یافتە است. در یک معنای پست مدرنیستی دیگر از گردش بزرگ چهار فصل خبر چندانی نیست. دیگر از محوریت قطبین برای جذب آب دریاها سخنی گفتە نمی شود. دیگر قرار نیست پائیز پائیز باشد، زمستان زمستان، بهار بهار و تابستان تابستان. مرزها رخت بر بستەاند. فصول در همدیگر رخنە کردەاند، و خصلت آنها گاها در یک زمان مشخص آنچنان برجستە و بازر می شود کە یا یخبندان و برف بی سابقەای می شود، و یا آنچنان هوا گرم کە نظیر آن کمتر یافت می شود.

روایت بزرگ طبیعت زمین پایان یافتە است. در یک معنای پست مدرنیستی دیگر از گردش بزرگ چهار فصل خبر چندانی نیست. دیگر از محوریت قطبین برای جذب آب دریاها سخنی گفتە نمی شود. دیگر قرار نیست پائیز پائیز باشد، زمستان زمستان، بهار بهار و تابستان تابستان. مرزها رخت بر بستەاند. فصول در همدیگر رخنە کردەاند، و خصلت آنها گاها در یک زمان مشخص آنچنان برجستە و بارز می شود کە یا یخبندان و برف بی سابقەای اتفاق می افتد، و یا آنچنان هوا گرم کە نظیر آن کمتر یافت می شود.

طبیعت نیز خود را بەدست روایت خرد و ضد کلان پست مدرنیسم سپردەاست. رمانی کە در یک منطق فرا علیتی می تواند همە چیز در آن در یک لوژیک ضد علی اتفاق بیافتد. دیگر طرحی وجود ندارد، شخصیت مرکزی وجود ندارد و همە بنوعی در یک سطح قرار گرفتەاند و کسی قرار نیست بر دیگری تاثیر بگذارد.

طبیعت نیز خود را با روح پست مدرنیستی دوران منطبق دادە و از نسبیت و از حقیقت مطلق گریختن را پیشەکردەاست. اما پس همە این واقعیات، یک حقیقت مدرن خود را نهان کردەاست، حقیقت گرمایش زمین کە داستانی مدرن و کلان است! قرار است حقیقت پست مدرنیستی طبیعت بە حقیقت مدرنیستی فراروید! داستان کندن قبر انسان توسط خودش، آنگونە کە دبیرکل سازمان ملل ‘گوترش’ توصیف کرد، روایت این دگردیسیست. و بیهودە نیست کە تلاشهای مدرنیستی بازگشتەاند. رهبران زیادی از کشورهای جهان در گلاسکو دور هم جمع می شوند تا در یک نشست مدرنیستی و در یک برنامە مدرنیستی (کلان)، بە مصاف داستان پست مدرنیستی طبیعتی بروند کە پایان آن مدرنیستی است.

البتە تضمینی وجود ندارد تلاش کلان مدرنیستی بە نتیجەای برسد، آنچنانکە قبلا هم تضمینی وجود نداشت. روح پست مدرنیستی موجود است و دارد کار خودش را می کند. طبق روایتها تنها چهار کشور جهان بعلاوە اتحادیە اروپا بیشترین تولید کنندە گازهای گلخانەای در جهان هستند و در سال ٢٠١۵ قرار بود با انعقاد توافقنامە پاریس کاری کنند، کە نشد! کافیست یک قدرت بزرگ مانند ایالات متحدە از چنین توافقنامەای خارج شود تا همە چیز بە جای اول خودش بازگردد. و این همان ضد روایت است. همان روح پست مدرنیستی ضد طرحهای کلان و روایتهای بزرگ است.

با اینکە طبیعت دنیائی جداست، و بستر و منشاء زندگی انسان تا تشکیل می دهد و بر خلاف جامعە دارای پارادایمها و مشخصات طبیعی و غیرمصنوعی خود است، اما زمین بیش از پیش از بسترگونگی خود جدا شدە و بە شیئ ای ابزارگونە در دستان انسان تبدیل می شود. روح طبیعی طبیعت بیش از پیش بە روحی مصنوعی تبدیل می شود. و این بستر شیئ وارگی و تبدیل شدن آن بە موجودی پست مدرن را فراهم آوردەاست. و در چنین پدیدەای، طبیعت تسخیرشدە قرارنیست با مختصات خود بە جهان انسان بپیوندد، بلکە قرار است مسخ شدگی خود را با ارمغان بیاورد. و این چنین مسخ طبیعت، مسخ انسان را بهمراە می آورد و نهایت داستان ضد کلان ما قرار است داستانی کلان با روایت بزرگ ایجاد قبری باشد بە بزرگی زمین!

شاید توان مدرنیستی انسان بە بار نشیند و هارمونی میان طبیعت و انسان را احیاء کند، اما این همان روایتهای مدرنیستی و کلان دوران روشنگری و انقلاب صنعتی نبودند کە نهایتا طبیعت را بە اینجا رسانیدند؟ و آیا با این حساب می شود بر اساس همان روایت بە بازسازی طبیعت و روابط تخریب شدە میان انسان و طبیعت دست زد؟ 

و این چنین انسان بە تلاش و روایتی نیاز دارد فرا مدرنیستی و فرا پست مدرنیستی. هیچ کدام از این دو روایت بە تنهائی نتیجە نخواهند داد. داستان نجات طبیعت و انسان، داستانیست هم کلان و هم خرد. هم نیروهای نسبی گرا را فرا می خواند و هم مطلق گرا را. و هر کس در یک سنتز غریب و هنوز ناشناختە، بە فراخور خود این داستان بازسازی را می نویسد و روایت می کند.

 

تاریخ انتشار : ۱۲ آبان, ۱۴۰۰ ۴:۵۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان