دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۶

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۶

غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان

روز جهانی حقوق بشر را به روز دفاع از حقوق مردم ایران تبدیل کنیم!

آنچه مردم ایران میخواهند، چیزی نیست جز حقوق و آزادیهایی که در اسناد جهانی حقوق بشر ثبت شدهاند و دولت ایران نیز متعهد به رعایت آنهاست. آنچه مردم ایران نمیخواهند، خودسری و سرکشی حکومت در برابر این حقوق و حتی در برابر قوانین خود ایران است.

۱۰ دسامبر، ۱۹ آذر، روز جهانی حقوق بشر فرا میرسد. حکومت ایران در یک سال اخیر، کارنامه سی ساله خود در نقض حقوق بشر را بسیار سنگین تر کرده است. این کارنامه سیاه، به محکومیت مجدد جمهوری اسلامی در سازمان ملل انجامید. برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران طی یک سال اخیر از این قرارند: – نقض حق زندگی: دستگاه قضایی ایران کماکان از رکوردداران صدور و اجرای احکام اعدام است. در سالی که گذشت، اعدام نوجوانان و نیز مخالفان سیاسی ادامه یافت. بر این سیاهه اعدامها، امسال کشتار دهها تن از مردم معترض در خیابانها و زیر شکنجه نیز افزوده شد. – نقض حق آزادی: هزاران ایرانی از خردادماه گذشته تا کنون تنها به علت اعتراض به تقلب و کودتا در ایران زندانی شدهاند، بدون آن که حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی جرمی مرتکب شده باشند. – شکنجه: نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در ماه های اخیر صدها زندانی را تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی قرار دادهاند. – محاکمه های ناعادلانه: دادگستری جمهوری اسلامی در ماههای اخیر نمایشهایی تحت عنوان محاکمه به راه انداخت که مصداق بارز نقض آئین دادرسی و روال قانونی محاکمات است. بازداشت شدگان ماهها بدون حق تماس با وکیل در زندان انفرادی به سر میبرند، از دسترسی به پرونده برای دفاع از خود محرومند و با اتهاماتی مواجهند که طبق قوانین کشور جرم محسوب نمیشود. – نقض حق گردهمایی: جمهوری اسلامی به شهروندان کشور امکان برگزاری گردهمایی مسالمت آمیز که طبق منشور جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق انکار ناپذیر آنان است را نمیدهد و در نزدیک به شش ماه گذشته پاسخ تجمع های آرام مردم را با گلوله و گاز اشک آور و ضرب و شتم و آدم ربایی داده است. – نقض حق تعیین سرنوشت: رهبری جمهوری اسلامی امسال نیز با نقض حق تعیین سرنوشت مردم، شماری دستچین شده از افراد را به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کرد و افزون بر آن، انتخاب مردم از میان این کاندیداها را هم تحمل نکرده، با جعل و تقلب نامزد مورد نظر خود را به کرسی نشاند. – تبعیض: در سالی که گذشت نیز انواع و اقسام تبعیض در کشور ما ادامه یافت. به ویژه زنان و اقلیت های مذهبی و قومی، قربانیان تبعیض نهادینه شده در جمهوری اسلامیاند. ـ نقض حق کار: جمهوری اسلامی در سال گذشته حق کار را که اساسیترین حقوق کارگران و مزدبگیران است و در اعلامیه حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برآن تاکید شده است، به نحو خشنی نقض کرد. قطورتر شدن کارنامه نقض حقوق بشر توسط استبداد مذهبی در ایران، یک روی تحولات یک سال اخیر است. روی دیگر آن، خیزش میلیونی مردم ایران برای پایان دادن به پایمال شدن حقوقشان توسط حکام است. در سی سال اخیر، هیچ گاه به اندازه امروز زمینه اجتماعی برای گذار کشور به حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر آماده نبوده است. امروز مردم ایران که اهمیت تک تک اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را با گوشت و پوست خود حس کردهاند، پا به صحنه سیاست کشور گذاشتهاند تا این اعلامیه و سایر اسناد جهانی حقوق بشر، سرلوحه سامان زندگی در کشور ما قرار گیرد. مردمی که از خردادماه ۱۳۸۸ تا کنون، بدون وقفه خواستهای خود را دنبال میدانند، نیک می دانند چه میخواهند و چه نمیخواهند. آنچه مردم ایران میخواهند، چیزی نیست جز حقوق و آزادیهایی که در اسناد جهانی حقوق بشر ثبت شدهاند و دولت ایران نیز متعهد به رعایت آنهاست. آنچه مردم ایران نمیخواهند، خودسری و سرکشی حکومت در برابر این حقوق و حتی در برابر قوانین خود ایران است. ما موظفیم در دفاع از این خیزش میلیونی ایرانیان، روز جهانی حقوق بشر را در سراسر جهان به روز دفاع از حقوق مردم ایران تبدیل کنیم. به جرأت می توان گفت در سال جاری میلادی، شکلگیری جنبش اعتراضی مردم ایران برای آزادی مهمترین رویداد در روند پیکار جهانی برای احقاق حقوق بشر بوده است. از این توجه جهانی به کشورمان، برای پرقدرت تر کردن صدای آزادیخواهانه مردم خود بهره گیریم، ازمجامع بینالمللی و همه انسانهای آزادهخواه بخواهیم که از مبارزه مردم ایران برای تامین حقوق بشر حمایت کنند و با برپایی مراسم و گردهمایی ها در دفاع از حقوق بشر در ایران، با بازتاب اقدامات حق طلبانه مردم ایران، دهم دسامبر را برگزار کنیم. هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۴ آذر ۲۰۰۹

تاریخ انتشار : ۱۴ آذر, ۱۳۸۸ ۱۱:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

غم دیگر

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان