دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۱

سدی کە باید شکستەشود

گمانی در این نیست کە حاکمیت تحت هیچ عنوانی نمی خواهد دوران پیش از رئیسی را، علیرغم فراز و نشیبهای آن تکرار کند. گام دوم انقلاب یعنی مسدود کردن شکافهای درون حاکمیتی از یک طرف و نزدیکی بە شرق. برآیند این دو سیاست در نهایت بە معنای اتوریتەای کردن بیشتر حاکمیت و در پیامد آن بستەترکردن فضای کشور خواهد بود. هستە سخت قدرت هیچگاە وضعیت سالهای پیش را تکرار نخواهدکرد.

بە نظر می رسد مهندسی شدید انتخابات این دورە ریاست جمهوری و یکدست کردن حاکمیت، رویای حاکمان را در آرام کردن ایران تا حدود زیادی برآوردە ساختە است و دیگر از درز مسائل از طریق مسئولین بالای کشور و کشمکشهای میان آنها بە مانند سابق خبر آنچنانی نیست، خبرها و مواضعی کە راە را برای تنفس جنبشهای اعتراضی و امکان ابراز آنها باز می کردند. اصولگرایان کە در این دورە استعداد خوبی در بە اختفاء بردن اختلافات میان خود دارند، خیلی زیرکانە با سکوت خود و از طرف دیگر با راندن اصلاح طلبان و میانەروها از حاکمیت، ثبات نسبی در سطح حاکمیت ایجاد کردەاند. ثباتی کە انعکاس خاص خود را در سطح جامعە دارد. حاکمیت، با ضد حملەای حساب شدە، اعتماد بە نفس جامعە را فعلا بیشتر از پیش گرفتەاست.

جامعە ایران کە از دوران شروع اصلاحات، یعنی خرداد ٧۶، یاد گرفتە بود کە حاکمیت را بە عرصەگاە انعکاس خواستەهای خود و بستری برای کشمکشهای سیاسی جهت طرح مطالبات خود تبدیل کند، حال با از دست دادن این امکان، بە سنگرهای خود عقب نشینی کردە و فعلا ناتوان از انعکاس وسیع خواستەهای خود در سطح گستردە ملی، توان و امکان خود را می سنجد. باید گفت کە یکدست شدن حاکمیت و عدم انعکاس مشکلات درون جامعە از طریق اختلافات میان حکومتی، بنوعی مردم ما را در شرایط عقب نشینی قرار دادەاست.

البتە از زمان بە قدرت رسیدن رئیسی اعتراضات کارگران، معلمان و غیرە ادامە داشتەاست، اما این اعتراضات بە علت یکدست شدن حاکمیت و تقویت توان سرکوب ارگانهای سرکوب، بە مانند سابق از انعکاس و گستردگی لازم برخوردار نیست. و حال این سئوال مطرح است کە توان اعتراضی ایران آیا بە شرایط قبل از خرداد ٧۶ بر می گردد، و یا باز با جستجوی راههای خود برای نفوذ در حاکمیت و تحت تاثیر قراردادن آن، می تواند بار دیگر بە احیای روش مبارزاتی خود کە تلفیقی از حضور در خیابان، جنبشهای مدنی و تسخیر تریبونهای خاصی در حاکمیت بود، بە احیای موقعیت سابق خود بپردازد؟

گمانی در این نیست کە حاکمیت تحت هیچ عنوانی نمی خواهد دوران پیش از رئیسی را، علیرغم فراز و نشیبهای آن تکرار کند. گام دوم انقلاب یعنی مسدود کردن شکافهای درون حاکمیتی از یک طرف و نزدیکی بە شرق. برآیند این دو سیاست در نهایت بە معنای اتوریتەای کردن بیشتر حاکمیت و در پیامد آن بستەترکردن فضای کشور خواهد بود. هستە سخت قدرت هیچگاە وضعیت سالهای پیش را تکرار نخواهدکرد.

واقعیت این است کە مردم ما در شرایط انتقالی از دورانی بە دورانی دیگر قرارگرفتەاند، و بی گمان زمان خود را می طلبد تا بتوانند از برنامەهای حاکمیت برای تبدیل کشور بە جزیرە سکوت جلوگیری کنند. عروج بە پارادایمی دیگر، کە در آن خصلتهای پیش از اصلاحات تکرار می شود و اما در همان حال همان پارادایم هم نیست، نیاز بە زمان و اندیشەورزی استراتژیک دارد. در کشوری کە همە چیز در خدمت سیاست خارجی قرار گرفتەاست و بە همین علت مسائل خیلی سریع می توانند خصلت امنیتی بخود بگیرند، تدوین روشهای استراتژیک مبارزاتی زیاد آسان بە نظر نمی رسد. اما آنچە جلب توجە می کند همانا محدود شدن شدید امکانات اصلاح طلبی و از طرف دیگر تزاید قدرت ارگانهای سرکوب است.

البتە نمی توان از شکست قطعی جامعە در توان نفوذ خود در سطح حاکمیت گفت، بنابراین همیشە امکان برگشت نوعی از اصلاح طلبی، البتە با خصایص جدید وجود دارد. از طرف دیگر حاکمیت هم نمی تواند یکدست شدن خود در سطح حاکمیت را فعلا در بە سطح جامعە تسری دهد. پلورالیسم نسبی کە در سطح رسانەای در کشور وجود دارد، بە این آسانی قابل حذف نیست، اگرچە هر روز بە عقب نشینی بیشتری واداشتەخواهد شد.

کشور نیاز بە یک برآمد گستردە و صریح مردمی در مسائل مربوط بە وضعیت معیشتی و سیاست خارجی دارد کە هرچە زودتر باید حضور خود را بە انحاء مختلف نشان دهد.

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر, ۱۴۰۰ ۹:۱۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان