شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۲

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۲

سرت را بالا بگیر، رفیق!

من، هربار که متن اطلاعیۀ عدم شرکت در انتخابات و مصاحبۀ "جای خالی یک امضاء" را خوانده ام، اصلِ صداقت و شفافیت در اعلام موضع و رعایت "قرار"های مورد توافق در نحلۀ فدائی در این موضع گیری را بیشتر مشاهده و بیشتر از پیش به این مهمترین و بزرگترین "سرمایۀ جمعی" در سازمان افتخار می کنم!

این نوشته تقدیم می شود به بهروز خلیق و علی پورنقوی که مسئولیت اعلام موضع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) در عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را در ایران بر عهده گرفتند و آنچنان که شایستۀ صداقت و احساس مسئولیتِ خانوادۀ فدائیان خلق بوده و هست، در این موضع گیری، بجز درستی و سلامتِ “نفس، اندیشه و عمل” چیز دیگری نمی توان یافت!

 بجای “مقدمه”!

«می دانید هستند نیروهای سیاسی ای، از جمله سازمان ما، که این دو موضع را متمایز می دانند و تمایز آنها را هم با ارزیابی که از مناسبات خود و مردم دارند، توضیح می دهند. از این قرار “تحریم انتخابات” مستلزم وجود چنان رابطه ی فعالی است که به موجب آن دعوت نیروی سیاسی به تحریم، در مردم نیز بازتاب عملی و واقعی نسبی می یابد.» (نقل از مصاحبه‌اخبار روز با رفیق علی پورنقوی – جای خالی یک امضا) http://kar-online.com/node/6472

رهبران واقعی زیاد “تصمیم” می گیرند و به تصمیم هایی که می گیرند “عمل” می کنند!

واقعیت این است که با مجموعۀ اطلاعات، منابع و فاکتهایی که هئیت سیاسی سازمان می توانست به آنها اتکا داشته باشد، جمعبندی بر این موضوع قرار گرفته بود که انتخابات پیش رو یک فریب دیگر از سوی ج.ا. است و گزیده تر آن است که سازمان در این حقه بازی مشارکت نداشته باشد. ولی نفسِ مصاحبۀ “پورنقوی” تاکید بر این نکته دارد که «”تحریم انتخابات” مستلزم وجود چنان رابطه ی فعالی است که به موجب آن دعوت نیروی سیاسی به تحریم، در مردم نیز بازتاب عملی و واقعی نسبی می یابد.»

دوستان می دانند که این قلم در برافروختن آتش مبارزه ای بی امان برای سمت دادن به مهندسی انتخابات که توسط ارتش جنگ روانی و ماشین سرکوب کودتا طراحی شده بود، نقش حداقلی – ولی مقدور – خود را بنحو کامل انجام داده و در تدارکِ تهیۀ اطلاعات کافی برای ایجاد امکان تحلیل شرایطِ ساعت به ساعتِ درگیری بی امان در انتخابات ۲۴ خرداد کوتاهی نکرده است و اعتراف می کنم که – به هر دلیل – در تدوین و ارائۀ دلایل کافی که به تصمیم سازی در هئیت سیاسی کمک نماید، موفق نبوده است!

قرار ما هم همین بود!

– روشن است که صرفِ وجودِ برآورد آماری و نظرسنجی – حتی اگر امکان عملی برای آن وجود داشت، که وجود ندارد – که نشان بدهد که مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد، هیچ دلیلی برای توجیهِ شرکت در انتخاباتی که آنرا حقه بازی می دانیم، نیست.

– تسلیم شدن به “پوپولیسم” در هر لباسی در فرهنگ فدائی تعریف نشده است! نه تسلیم شدن به موجِ حرکتِ نادرست، حتی اگر جامعه به فریبی به حرکت درآمده باشد، در توافقات مبارزاتی ما تعریف شده است؛ و نه تسلیم شدن به شعاری که از محدودۀ نفوذ واقعی ما در میان مردم بزرگتر باشد!

من، هربار که متن اطلاعیۀ عدم شرکت در انتخابات و مصاحبۀ “جای خالی یک امضاء” را خوانده ام، اصلِ صداقت و شفافیت در اعلام موضع و رعایت “قرار”های مورد توافق در نحلۀ فدائی در این موضع گیری را بیشتر مشاهده و بیشتر از پیش به این مهمترین و بزرگترین “سرمایۀ جمعی” در سازمان افتخار می کنم!

۱۴ تیر ماه ۱۳۹۲

ایران آباد

 

پی نوشت: آگاه هستم که مطالعۀ این یادداشت سئوالاتی را ایجاد خواهد کرد و برآنم که در صفحۀ “فیس بوک” نشریۀ کار خواهیم توانست با ابعاد و مشخصات سئوالات روبرو شده و از آنها چراغی برای ادامۀ راهمان روشن نماییم!

 

 

تاریخ انتشار : ۱۴ تیر, ۱۳۹۲ ۶:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢