شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۳

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۳

سپاە، سدی بر سر راە رشد اقتصادی

 
نقش سپاە پاسداران در سیاست، اقتصاد و سیستم نظامی ـ دفاعی ایران در تمامی سالهای عمر نظام جمهوری اسلامی، نقشی رو بە رشد و تعیین کنندە بودەاست. سە رکن 'بیت رهبری، سپاە و دولت' آن سە گوشە اصلی تشکیل دهندە مثلث قدرت در ایران هستند کە بخوبی نقش مهم سپاە را در سپهر قدرت در کشور نشان می دهند. در سالهای اخیر و بویژە بعد از تشدید جنگ و خشونت در منطقە، نقش این نیروی نظامی بنوعی بالاتر رفتە، تا جائی کە بر خلاف رهنمودهای خمینی، سپاە علنا از ضرورت دخالت خود در انتخاباتهای نظام و سیاست در کشور می گوید!
 
 
 
نقش سپاە پاسداران در سیاست، اقتصاد و سیستم نظامی ـ دفاعی ایران در تمامی سالهای عمر نظام جمهوری اسلامی، نقشی رو بە رشد و تعیین کنندە بودەاست. سە رکن ‘بیت رهبری، سپاە و دولت’ آن سە گوشە اصلی تشکیل دهندە مثلث قدرت در ایران هستند کە بخوبی نقش مهم سپاە را در سپهر قدرت در کشور نشان می دهند. در سالهای اخیر و بویژە بعد از تشدید جنگ و خشونت در منطقە، نقش این نیروی نظامی بنوعی بالاتر رفتە، تا جائی کە بر خلاف رهنمودهای خمینی، سپاە علنا از ضرورت دخالت خود در انتخاباتهای نظام و سیاست در کشور می گوید!
 
 
 یکی از علل رشد نقش این نهاد را می توان در نظام تشکیلاتی ـ نظامی سپاە جست کە بر خلاف دو رکن دیگر، کمتر متاثر از جناح بندیهای سیاسی ست، و همین بدان ثبات و اعتماد بە نفس بیشتری در مواجە با رویدادها می بخشد. ثبات و اعتمادی کە جمهوری اسلامی بویژە در این روزها بسیار بدان احتیاج دارد.
 
 
اما چنانچە تجربە ادغام نیروی نظامی با سیاست و اقتصاد در کشورهای دیگر هم نشان می دهد، علیرغم ثبات و اعتماد ظاهری ای کە این نوع ادغامها با خود می آورد، اما در یک پروسە قابل پیش بینی و نسبتا سریع، کشور وارد بحرانهای بیشتر می شود و در واقع هدف بە ضد هدف تبدیل می شود. داستان نقش سپاە در سیاست و اقتصاد ایران هم از جنس همین داستان است.
 
 
اخیرا با تحریم قرارگاە خاتم الانبیا از طرف دو بانک سپە و ملت، و با اعلام اینکە از این پس این دو بانک ناچارند بە عدم ارائە خدمات ارزی بە این نهاد نظامی، خود بخوبی عمق تاثیرات منفی یک نهاد نظامی را بر اقتصاد یک کشور بیشتر نمایان می کند، تا جائی کە حتی دولت خودی هم ناچار است بە مقابلە با آن برخیزد. در واقع دولت ایران با این عمل خود نشان می دهد کە برای رفع محدودیتهای واردە بر اقتصاد کشور، چارەای ندارد جز نرمالیزەکردن بیشتر روندهای اقتصادی. 
 
 
سپاە بیش از پیش بە عامل بازدارندگی رشد اقتصادی در کشور تبدیل شدە است. این نهاد کە خود، دولت در سایە تشکیل دادە و بخش مهمی از اقتصاد ایران را بشیوە مافیائی ادارە می کند، از عادی شدن رابطە با جهان خارج و بویژە با غرب بسیار ضررمند است. روندهای منطقی در درون خود اقتصاد ایران نیز سالهاست کە بە این واقعیت پی بردەاند و حال سرانجام عملا ناچارند کە جدی تر بە مقابلە با آن بپردازند. 
 
بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور, ۱۳۹۵ ۱۲:۲۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!