جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۴

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۴

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

شکست استراتژی و عصبیت احمدی نژاد

حال با تصویب قطعنامه چهارم، استراتژی مورد نظر رژیم شکست خورده است. ظاهرا وضعیت چنین می طلبد که استراتژی جدیدی تدوین شود. اما آیا دولت کودتائی احمدی نژاد را آنچنان درایتی هست که دارای پلانهای جایگزین در صورت احتمال پیشامدهای غیرهمنتظرهای از این دست باشد؟

بالاخره بعد از مدتها شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه جدیدی به تشدید تحریمها علیهایران دست زد، و بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران را در شرایط به مراتب دشوارتری نسبت به گذشته قرار داد. چنانچه از متن این قطعنامه برمی آید مضمون آن عمدتا عبارت است از در تنگنا قراردادن امکانات مراوده تسلیحاتی رژیم در سطح جهان از طریق محدودکردن امکانات خرید تسلیحات، ضربه زدن به امکانات مالی دولت در این رابطه و سرانجام امکان تفتیش آن کشتیهائی که مظنون به حمل سلاح و لوازم ساخت آن به مقصد ایران می باشند. دولت ایران که در ماههای پیش از طریق پیشبرد یک دیپلماسی وسیع که اوج آن خود را در قرارداد تهران نشان داد، سعی در پیشگیری از تصویب چنین قطعنامهای در شورای امنیت به هر طریق ممکن داشت، امری که سرانجام ممکن نشد و جمهوری اسلامی شکست دیگری را در صحنه جهانی تجربه کرد.

در رابطه با صدور چنین قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد می توان از سه بعد به آن نگاه کرده و آن را تحلیل نمود: بعد اقتصادی ، بعد نظامی و بعد سیاسی. در مورد بعد اول می توان گفت که این قطعنامه از لحاظ تاثیرات خودش در زمینه اقتصادی حرف زیادی برای گفتن ندارد، مگر آنگاه که از کشورها می خواهد مراقب مبادلات مالی بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت های اتمی حساس ایران یا سیستم های پرتاب کلاهک های هسته ای این کشور می شود، جلوگیری کنند. و یا از کشورها می خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه ها و نمایندگی های بانک های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند. این به زبان اقتصادی به معنای ایجاد محدودیتهای بیشتر در زمینه تحرک سرمایه می باشد که می تواند تاثیرات مخرب بر اقتصاد کشور حتی در کوتاه مدت هم داشته باشد. اما این قسمت نسبت به دو بخش دیگر نظامی و سیاسی از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است، و در واقع اصل موضوع نیست. در مورد بعد نظامی می توان گفت که قطعنامه ظاهرا عمدتا بخش فعالیتهای نظامی رژیم را مورد هدف قرار داده است، و چنین می نماید که می خواهند توان تسلیحاتی و امکانات دسترسی آن به ساخت سلاح اتمی را محدود کنند. البته در دنیای کنونی که در آن امکان دسترسی به بازار سیاه به یمن تنوع نیروهای ارائهکننده چنین خدماتی در سطح جهان بیشتر از قبل گشته است، چنین امری نمی تواند زیاد مورد نگرانی سران جمهوری اسلامی باشد. آنان کماکان از تامین نیازهای خود هرچند به شیوهای دشوارتر بهرهمند خواهند بود، و می توانند پروژههای احتمالی خود را ادامه دهند. البته در اینجا هدف تائید این فرض در عالم سیاست نیست که رژیم حتما در صدد تولید سلاح اتمی می باشد، زیرا چنین امری از طرف منابع مستقل و از جمله آژانس اتمی تائید نشده است و کماکان فرض بر ابهام و عدم شفافیت کافی در برنامههای اتمی ایران می باشد.

اما سومین بعد این تحریمها می تواند بعد سیاسی باشد. چنین به نظر می رسد که این قطعنامه قبل از هر چیز در تاثیرات قوی سیاسی خود است که می تواند معنا بیابد، امری که موجبات نگرانی و عصبیت برخورد سران جمهوری اسلامی را به شدت فراهم آورده است. بعد سیاسی بدین معنا که چنین عملی قبل از هرچیز به معنای پیشروی سیاست آمریکا در صحنه جهانی در قبال پرونده اتمی ایران و از این طریق ایجاد اجماعی نسبی حتی با حضور آن کشورهائی بوده است که جمهوری اسلامی انتظار تغییر در موضع و جایگاه آنان را نداشت. این پیشروی سیاسی از طرف نیروی مقابل به معنای تسخیر خاکریزی است که برای حرکات دیگر روی صفحه شطرنج سیاسی می تواند بسیار معنادار و اساسی باشد. جمهوری اسلامی که هنوز زمان را بسیار زود برای پراکتیزه کردن استراتژی اوباما در سطح جهان می دید (استراتژی پیشبرد سیاست از طریق همکاری بین المللی)، با تصویب چنین قطعنامهای متوجه این امر شده است که امکانات عملی اش برای پیشبرد سیاست محدودتر از آن است که تصور می کرد، که این در نهایت از لحاظ عملی برای آن می تواند دو معنا داشته باشد: یا اینکه باید هم اکنون به خواستهای طرف خود تمکین کند، و یا راه مقابله عریانتری را عملا از طریق اجتناب از حضور در برخی از نهادهای بین المللی برای خود اختیار کند. به زبانی دیگر، امکان برای پیشبرد سیاست تاکنونی اش بشدت محدود شده است، و اساسا دیگر نمی تواند به این شیوه به کار خود ادامه بدهد (شکست در بعد کلان). البته هر دو مورد ذکرشده در شرایط کنونی می تواند بمنزله خودکشی سیاسی برای جریانی باشد که از همان ابتدا با ژستی تعرضی چه در زمینه سیاست داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی به میدان آمد. ژستی که اگرچه ظاهری تعرضی داشت، اما بر اساس وادارکردن طرف به تمکین در مقابل خود پایهریزی شده بود، و نه بر اساس قطع رابطه (و به یک معنا جنگ)، و یا تمکین خود در مقابل آن.

حال با تصویب قطعنامه چهارم، استراتژی مورد نظر رژیم شکست خورده است. ظاهرا وضعیت چنین می طلبد که استراتژی جدیدی تدوین شود. اما آیا دولت کودتائی احمدی نژاد را آنچنان درایتی هست که دارای پلانهای جایگزین در صورت احتمال پیشامدهای غیرهمنتظرهای از این دست باشد؟ در مورد وضعیت داخلی به عیان می بینیم که آنان فاقد چنین برنامهی هستند، و کماکان بر ادامه خشونت، دروغ و سرکوب عریان اصرار می ورزند، و اگر منش در سیاست داخلی را بخشی از منش در کل صحنه سیاست بیانگاریم، باید گفت که آنان فاقد چنین استراتژی مشخصی در لحظه کنونی در مورد سیاست خارجی خود نیز هستند. عصبیت و کلام ناسیاسی احمدی نژاد نشانی مشخص از واقعیتی چنین تلخ می باشد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد, ۱۳۸۹ ۸:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»