جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۱

ضرورت توانمند سازی نیروهای اجتماعی برای ایجاد تحولات بنیادی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی یکشنبه ۱۴ اسفند   ساعت ۹  شب ایران

موضوع:  ضرورت توانمند سازی نیروهای اجتماعی برای ایجاد تحولات بنیادی 

میهمان:رضا فانی یزدی ، فعال سیاسی چپ  

لینک:

https://t.me/+YNxze2Z5-E05NWFh

سوالات مطرح شده در جلسه تلگرامی با رضا فانی یزدی  

 •  این ضرورت توانمندسازی نیروهای اجتماعی برای ایجاد تحولات بنیادی چگونه انجام میشود.وبه دست چه کسی؟یا چه سازمان یاحزب ویا تشکیلات صورت می پذیرد.آیا صرفا یک ایده ونظراست ویا پراتیک تشکیلاتی.
 • ۸۰۰ هزار نفر اعضای انجمن اولیا و مربیان کشور با مدارس همکاری دارند تصور کنید اگر این تعداد  در مورد اتفاقات اخیر اقدامات هماهنگ انجام دهند چه تاثیرات چشم گیری در مبارزه با این خشونت وجنایت بیولوژیکی خواهند داشت !
 • اپوزیسیون بر انداز به جای توانمند سازی نیروهای اجتماعی و کمک به مردم به درک قدرت خود مدام در آنها احساس عجز و استیصال ایجاد میکند و از هر مشکلی که پیش می آید یک  Pity Party  ( پارتی ترحم ) بزرگ برگزار میکند تا نهایتا این را به مردم بقبولاند که آنها هیچ کاری نمی توانند بکنند و  مجبور هستند که از نیروهای قدرتمند خارجی برای براندازی رژیم کمک بگیرند – در مورد همین معضل مسومیت دختران در مدارس که بسیار ناراحت کننده است  هم جز احساس استیصال چیز دیگری برای مردم ندارند – مثلا با ایده هایی مثل اینکه والدین و جامعه مدنی هم در امر تامین امنیت  دانش آموزان وارد صحنه شود یا اینکه مطالبه مختلط کردن مدارس مطرح شود به شدت مقابله می کنند – آیا شما فکر نمی کنید که  بخشی از توانمند سازی نیروهای اجتماعی مستلزم جلوگیری از این  حس استیصال ایجاد کردن است ؟ و کمک به اینکه مردم ضمن مبارزه با حاکمیت همه چیز را هم منوط به تغییر حاکمیت نکنند و در مسیر مبارزه از روشهای کاهش هزینه  و ضرر استفاده کنند ؟ Harm Reduction
 • آیا توانمند سازی جنبش به تغییرات اساسی در متد و اسلوب اندیشیدن به خصوص در درون جنبش چپ نیست ؟آیا یکی ازعلت های چنین روندی نتیجه خوب نیندیشیدن چپ و اسلوب اندیشیدنشان چه در ایران و جهان نبوده است؟آیا همکاری بخشی ازچپ با حکومتی چنین واپسگرا و جنایت کار در اسلوب و متد اندیشیدن چپ نیست؟
 • آیا چپ در فرایند جنبش زن،زندگی آزادی  به گذار از جمهوری اسلامی اعتقاد دارد؟
 • چه جناحی از چپ صرفا معتقد به توانمند سازی مدنی است و اعتقاد به رفرم و اصلاحات آرام آرام  است ؟  و چه طیفی از چپ معتقد به توانمند سازی سیاسی اجتماعی  در راستای گذار از این رژیم است ؟  در مورد “توانمند سازی سیاسی” نیروهای اجتماعی برای گذار از این رژیم چه فکر می کنید ؟
 • جناب فانی درشرایطی که نظام نهادهای خیریه را برنمیتابد،بنظرشما باکدام راهکار مشخصی نهادهایئ جهت توانمندسازی طبقات و اقشارگونان جامعه برای مبارزه بنیادین  رامیتوانن هرچند پنهانی  متشکل نمود؟
 • بنظر و با تحلیل شما در انقلاب ۵۷ چقدر طبقات متوسط و پایین جامعه توانستند وارد حاکمیت ایران شوند و آنرا حفظ کردند یا نه، و چقدر آمریکا از حاکمیت اقتصادی ایران به عقب رانده شد و چگونه؟ و یا حاکمیت خود را بر اقتصاد ایران از طریق سیستم تجارت و بانکی حفظ کرد؟
 • اُپوزیسیون راست با اتکا به قدرت غرب و استفاده از رسانه های غربی باعث گردیده که حکومت مبارزه بحق مردم را تحریک بیگانه و وابسته به قدرت های امپریالیستی تلقی کرده و براحتی خیزش های داخلی را سرکوب کند. راه برون رفت از این معضل چیست؟
 • تا برای توانمند سازی مردم پیشنهادی می رسد، عده ای که نهایتا در دلشان چاره ای  جز کمک خارجی نمی بینند ، مخالفت می کنند و می گویند رژیم اجازه نخواهد داد. من نمی فهمم اگر اجازه  رژیم انقدر مانع عمل مردم است پس انقلاب مردمی را هم که رژیم اجازه نخواهد داد!  با  این معضل چه باید کرد رژیم اجازه تشکل نمیدهد پس اجازه خواهد داد که آنرا بر اندازند؟!
 • اهمیت شعار  در رابطه با  اولویت ها و نیازهای مبرم را چگونه میتوان توجیه و تفسیر  کرد. زمانی که امنیت تحصیل برای دختران تامین نمی‌شود آیا می‌شود شعار مختلط بودن دانش آموزان را   فریاد زد و عملی کرد؟
 • آیا شعار ها منطبق با نیازهای مبرم مردم و روانشناسی توده ها  نباید طرح شود؟
 • مختلط بودن مدارس که اکنون امری است تقریبا محال آیا انحراف از مطرح کردن مسابل اساسی جامعه نیست؟  حتی به فرض عملی بودن چه کمکی به مسمومیت دانش آموزان و مهار نیروی غیر قابل پاسخگوی پنهان  خواهد کرد؟
 • سیستم خیریه در ایران بطور عمده هم بوسیله تجار ایران اداره می شود و جایگزین سیستم تامین اجتماعی است و هم به سیستمی برای پولشویی شناخته می شوند. با چه تحلیلی خیریه ها را می شود از هم تفکیک کرد و بعنوان نهاد مردمی با قابلیت ساماندهی مردم بشمار آورد؟
 • بنظر می رسد بدون داشتن یک مرکز ثقل راهبردی برای تجمیع و هدایت، پیشرفت مبارزات امکان پذیر نیست و کنش های اجتماعی بعد از مدتی به خاموشی می رود. چگونه می توان بدون داشتن رهبری، مبارزات را تداوم بخشید و به هدف رساند؟
 • آیا نباید اول به تحلیل درستی رسید که منشا عملیات مسموم کردن دحتران در مدارس کجاست؟
 • مسلما از این به بعد حضور والدین در مدارس پر رنگ تر می شود. آیا نباید این حضور بین والدین طرفدار حاکمیت و والدین مخالف حاکمیت با تعامل با یکدیگر و در تعامل با مقامات باشد؟
 • چرا اُپوزیسیون چپ، فدائیان و حزب توده به صورت متحد و با انسجام در خیزش ها نقش ایفاء نمی کنند و دائماً در سایه هستند. علیرغم سابقه طولانی این احزاب در مبارزات، آیا زمان آن فرا نرسیده که با اتحاد و یکپارچه گی هدایت و پیشبرد کنش‌ها را بر عهده بگیرند؟
 • آقای فانی مگر شما در همین حزب چپ نیستند چرا این شعار ها را در بیانیه های این سازمان وارد نمی کنید همین الان من بیانیه حزب چپ را دیدم که مردم را دعوت به خیابان می کنند برا ی جنایتی که در مورد دختران ایران در حال انجام است ،اگر ما توان شناخت هر اتفاق و حل آن را در زمان خودش خوب تشخیص ندهیم پس چه فرقی با فاشیست های برانداز داریم که جان فرزندان ایران قربانی اهداف خودش می کند ما باید به بسیج خانواده ها در مدارس بپردازیم در حال حاضر همان طور که شما مفصل صحبت کردید
 • آقای فانی سه جریان چپ با انگیزه های‌مختلف در طول این ۴ دهه ، هر کدام به نوعی در کنار رژیم و مخالف گذار از این رژیم بوده اند ۱ – حزب توده ایران و یاران آنها، فدائیان اکثریتی به دلیل همراهی با دکترین های تجربه شکست خورده اردوگاه سوسیالیستی سابق  ۲ – سوسیال دمکرات ها و سوسیال لیبرال ها به دلیل همراهی با دکترین های اصلاح طلبانه شکست خوره سه دهه گذشته ۳ – اکنون هم چپ های «سویتیست» Sovietist  که علارغم فروپاشی شوروی هنوز دلتنگ آن دوره هستند و دلیل آن فروپاشی را عمدتا سیاست های امپریالیستی و جنبش حقوق بشری تحلیل می کنند. انها همگام با پارادایم ضد امپریالیستی حزب کمونیست روسیه اکنون مستقیم یا بطور ضمنی موافق پوتین و حامی ضمنی دوستان پوتین از جمله جمهوری اسلامی در مقابله با «امپریالیسم» هستند. «سویتیست ها» در تمام جهان از جمله ایران حضور دارند و به مانند رژیم خواسته و ناخواسته جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی را بی ارتباط با سیاست های امپریالیستی نمی دانند!
 • «سویتیست ها» وجود اپوزیسیون دست راستی را آنقدر عمده می کنند تا جایی که گذار از رژیم را فقط به عنوان یک توطئه امپریالیستی جلو می دهند ! آقای فانی، چه باید کرد ؟
 • من با توانمندسازی اجتماعی و نهادهای مدنی برای مبارزه موافقم ولی این تاکتیک‌ها در یک حاکمیت توتالیتر تا چا حد کارآمدی دارد؟ حکومت اجازه‌ی کمک به زلزله زدگان را هم نمی دهد .آیا حاضر است با پدر و مادرهای بچه های مدرسه‌ای همکاری کند؟ آن هم برای کشف افرادی که به مدارس حمله‌ی بیولوژیک می کنند آیا این خوش خیالی نیست؟
 • در هشت مارس ۱۳۵۸ وقتی زنان آزاده ای علیه حجاب اجباری تظارات کردند ، عده ای از نیروهای چپ و مترقی گفتند الان حجاب اولویت نیست باید فرهنگ مردم را در نظر گرفت الان هم بعد از ۴۴ سال وقتی مطالبه مختلط کردن مدارس دخترانه و پسرانه مطرح میشود عده ای می گویند اولویت نیست فرهنگ مردم را در نظر بگیرید – آیا زمانی که در روسیه انقلاب سوسیالیستی صورت گرفت مردم روسیه از نظر فرهنگی آماده یک حکومت مارکسیستی / ماتریالیستی بودند ؟ با این مقاومت برای همراه کردن نیازهای جامعه و ایجاد تغییرات اجتماعی برای ایجاد رشد فرهنگی چه باید کرد؟
 • خصوصی سازی در ایران باعث شد که از جمله  پالایشگاه ها و پتروشیمی به بخش خصوصی منتقل شد. نفت و گاز و آب و برق را با سوبسید دریافت می کنند، بنزین را با قیمت بالا به مردم می دهند، محصولات پتروشیمی را صادر می کنند ارز را بر نمی گردانند و از طریق بانک‌های دوبی که تحت کنترل آمریکاست به غرب منتقل می کنند. آمریکا مستقیم با ایران رابطه تجاری ندارد بلکه مقصد نهایی دلارهای تجاری ایران است. آیا حاکمیت آمریکا بر اقتصاد ایران با این تغییر شکل حفظ نشده است؟ از طریق حفظ سلطه دلار و با بی ارزش کردن پول ملی بوسیله عوامل دلال خود؟ 


تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند, ۱۴۰۱ ۵:۰۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه