جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۴

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۴

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

عالیجناب آقای بان کی مون

ما یقین داریم که نخستین دیدار شما، در مقام دبیرکل سازمان ملل متحد، از تهران از نظر مسایل خارجی و داخلی که مردم ما این روزها با آن مواجه اند سفری ارزشمند بوده است. این سفر می تواند افق های تازه ای را برای فهم بهترِ، گفتگو، و همکاری با جامعه بین المللی بگشاید، هم از این روست که ما برای شما این نامه را می نویسیم تا به شما اصرار کنیم که به هر وسیله که در اختیار دارید برای پايان دادن به نقض حقو ق بشر توسط حکومت ايران، برگزاری انتخابات آزاد، لغو تحریم های اقتصادی و ممانعت از حمله نظامی به کشور ما تلاش کنید. یقین داریم که این تلاش ها از حمایت گسترده ترین گروه های اجتماعی در ایران برخوردار است.

جمعی از فعالين سياسی

ما امضاء کنندگان این نامه، بدین وسیله می خواهیم رضایت و تشکر و قدرشناسی خود را به خاطر آن چه که شما در تهران انجام داده اید بیان کنیم. همانگونه که شما هم در تهران به صراحت اشاره کردید، ما نیز آگاهیم که کسان بسیاری اهداف سفر شما به تهران را زیر سوال برده و شما را به انصراف از این سفر فرا می خواندند.

اما ما عمل شجاعانه و تصمیم منطقی‌ شما مبنی بر سفر به تهران برای هموارتر کردن ادامه مذاکرات و یافتن راه حلهای دیپلماتیک برای مسایلی که سرزمین ما، ایران، این روز‌ها با آن مواجه است را تحسین می‌کنیم.

آنچه که شما طی سه روز اقامت خود در تهران انجام دادید لبخندی پر معنا را بر چهره میلیون ها شهروند ایرانی نهاده است؛ شهروندانی زیر سرکوب و در تنگنا، که نه تنها از حاکمیتی خودکامه و غیرپاسخگو، بلکه از تحریم های اقتصادی سنگین، و از تهدید به بمباران و جنگ نیز صدمه می بینند. هم از این رو شما کاملا برحق هستید وقتی از همگان دعوت می کنید که «به قدرت تعامل، به قدرت دیپلماسی» ایمان بیاورند.

این قابل توجه است که شما تاکید کرده اید سفر شما و مواضع شما «هم توسط رهبری حکومت و هم توسط مردم ایران مورد ستایش قرار گرفته» است. این تلقی به ناراضیانی کمک می کند که از حقوق بنیادین خود محروم گشته اند؛ ناراضیانی که هر فعالیت اجتماعی و هرگونه انتقادی از سوی آنان از سوی رهبری حکومت به قول شما به «تهدیدی علیه جامعه یا دولت» تعبیر می شود.

شما در دیدار با رهبر حکومت «آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی از زندان» را مصرانه خواستار شدید. شما تاکید کردید «این کار به بیان آزادانه و بحث آزاد کمک می کند».  شما به درستی اشاره کرده اید که این کارها به ویژه «کمک می کند که صداهای مردم ایران در طول سال آتی که سال انتخابات ریاست جمهوری است شنیده شود.» شما اصرار کرده اید که «ایران به جاست همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه با گزارشگر ویژه را تقویت کند». شما یادآوری کردید: «سازمان ملل و جامعه بین المللی به طور کامل پشتیبان تلاش دیرینه مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشرند. نخستین منشور حقوق بشری به وسیله کورش در ۲۵۰۰ سال پیش شکل گرفته است.»

ما مایلیم قدردانی ویژه خود را به بازتاب درخشان این صدای اکثریت بزرگ مردم ایران، صدایی که در نامه های  متعدد سرگشاده آزادیخواهان انعکاس داشت، از شما ابراز داریم.

در عین حال مایه تاسف عمیق است که حکومت در ایران به درخواست شما برای دیدار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، که از بهمن ماه ١٣٨٩ در حصر خانگی هست، و آقای خاتمی ،رئیس جمهور سابق، موافقت نکرده است.

ما یقین داریم که نخستین دیدار شما، در مقام دبیرکل سازمان ملل متحد، از تهران از نظر مسایل خارجی و داخلی که مردم ما این روزها با آن مواجه اند سفری ارزشمند بوده است. این سفر می تواند افق های تازه ای را برای فهم بهترِ، گفتگو، و همکاری با جامعه بین المللی بگشاید، هم از این روست که ما برای شما این نامه را می نویسیم تا به شما اصرار کنیم که به هر وسیله که در اختیار دارید برای پایان دادن به نقض حقو ق بشر توسط حکومت ایران، برگزاری انتخابات آزاد، لغو تحریم های اقتصادی و ممانعت از حمله نظامی به کشور ما تلاش کنید. یقین داریم که این تلاش ها از حمایت گسترده ترین گروه های اجتماعی در ایران برخوردار است. 

در این جا هم چنین مایلیم تحسین خود را به خاطر داوری منصفانه و متعادل شما پیرامون دست آوردهایی که ملت ما در طول تاریخ و در دوره های فعلی داشته است ابراز داریم.

و در پایان بار دیگر از شما به خاطر همدردی، حمایت و کلمات پر مهری که خطاب به قربانیان زلزله هولناک اخیر آذربایجان و خطاب به همه مردم ایران ابراز داشته اید، تقدیر و تشکر می نمائیم.

 

١٨ شهریور ١٣٩١

شبنم آذر، آینده آزاد، علی آزادان، مهرداد ابوالقاسمی، روشنک آسترکی، محمد ارسی، میراردوان اسدی، آزاده اسدی، بیتا اسلامی، زینت اسماعیل زاده، کامران اشتری، امیر اعتدالی، روزبه اعتدالی، گودرز اقتداری، اصغر اکبری، بهرام امامی،  نصیر امامی، مهدی امینی، شاهین انزلی، وهاب انصاری، عبدالعلی بازرگان، مینو بدیعی، پرویز براتی، فرزانه بذرپور، ارژنگ برهان آزاد، محمد برقعی، حمید رضا برهانی، حمید بهشتی، مهدی بیدقی، داریوش پارسا، حبیب پرزین، بیژن پوربهنام، محسن پورحسینی، سعید پورحیدر، امید پورمحمدعلی، علی پورنقوی، بیژن پیرزاده، رضا پیرزاده، سعید پیوندی، عارفه تاج زاده، پوریا تقی زاده آبکناری، محسن تلغری زاده، مجید تمجیدی، حمید تنگستانی، فرشاد توماج، مهدی جامی، حسن جعفری، عاطفه جعفری، سعید جعفری، وحید جعفری، احمد جلالی فراهانی، فرزاد جواهری، صنم غیائی، رضا حاجی، کمال حسینی، فاطمه حقیقت جو، احمد حمیدزاده، محسن حیدریان، اسماعیل ختائی، فرشید ختمیان، رامین خرسندی، مصطفی خسروی، بهروز خلیق، شیرین دقیقیان، اکبر دوستدار، ساسان دیلمانی، محسن رحمتی، سید اکبر روحانی، فرهاد روحی‌، سهراب رزاقی، حسین رزاقی، فرهنگ رضایی، یسنا رضائیان، مانا رضائیان، آزیتا رضوان، فرهاد روحی، اسماعیل زرگریان، حمید زنگنه، حسن زهتاب، ملیحه زهتاب، حمید سالک، حسین سماکار، داریوش سلطانی، عباس سلیمی، حمید شیرازی، محمد سهیمی، سجاد شاهمرادی، علی‌ شاکری، هادی سبحانی، امیر حسین سراجی، احمد سلامتیان، مسعود شب افروز، حسن شریعتی، سعید شمس، روح‌الله شهسوار،  محمد صابر، مرتضی صادقی، محمود صدری، بالی صادقی، رادین صالحی، آتوسا صدر، علی صمد، علی طباطبائی، جمشید طاهری پور، حمید رضا ظریفی نیا، شهره عاصمی، محمدصابر عباسیان، ساجده عرب سرخی، یوسف عزیزی بنی طرف، فرزانه عظیمی، مسعود علیزاده، آبتین غفاری، صنم غیایی، فرشید فاریابی، علی فتوتی، شهرام فداکار، مهدی فتاپور، مهدی فتحی پور، رضا فانی یزدی، مسعود فتحی، ، کیوان فروزان، پویان فخرایی، علی فروزنده، احمد فرهادی، جعفر قدیم خانی، کبری قاسمی، مریم قشقاوی، علیرضا قره باغی، ساناز قاضی زاده، علی حسین قاضی زاده، مهدی قلی اقدم، مرتضی کاظمیان، سعیده کردی نژاد، حسن کلانتری، بابک کریمی، رضا کریمی، صادق کار، امید کشتکار، محسن کدیور، مرتضی کرد، محمود کرد، مسعود کرد، ناصر کرمی، عزیز کرملو، رضا گنجاره، حمید کوثری، سارا ماهروئیان، سید جواد متولی، امیرحسین متقی، مهدی محسنی، ملیحه محمدی، معصومه محمودی، منوچهر مختاری، آزاد مرادیان، حنیف مزروعی، علی مزروعی، فهیمه ملتی، میلاد ملک، پروین ملک، فرید منعمی، نوشین منوچهری، سحر موسوی، مجید موحد، جعفر منظم، محسن مهیمنی، اشرف میرهاشمی، علی اکبر موسوی؛ حجت نارنجی، ابراهیم نبوی، محمد سجاد نقوی، فرخ نگهدار، حسن نایب هاشم، علی نکویی، داود نوائیان، مهدی نوربخش، شاهین نوربخش، مهدی نوذر، احمد هادوی، سید عماد هاشمی، علی هنری، داریوش وثوقی، علیرضا وکیلی، علی یزدانی، اشکان یزدچی، حسن یوسفی اشکوری

 

 

 

 

Date 08/09/2012

Your Excellency, Mr Ban Ki-Moon

The Secretary-General of the United Nations

We are writing this letter to you to express our gratitude for and appreciation of the positions that you took during your trip to Tehran. We are aware that, as you frankly mentioned in Tehran, many people, had advised you against going to Tehran.

We strongly believe that you made a courageous decision to go to Tehran. You may have paved the way for further negotiations and finding diplomatic solutions for the difficult problems that our homeland, Iran, is currently grappling.

What you did in Iran during your three days of stay brought delight to the millions of ordinary Iranians who are frustrated and repressed, suffering not only from the authoritarian and unaccountable governance, but also from tough economic sanctions and the threat of war. You were completely right when you invited all sides, as you put it in your speech in Tehran, to believe in “the power of engagement, the power of diplomacy.”

It is remarkable that you emphasized that your trip and your positions were praised “by both the Iranian people and the Government leadership.”  It is remarkable because it creates an opening for the dissidents that their fundamental rights are violated, dissidents whose criticisms and social activism are being interpreted by the Government’s leader as “a threat to the society or the state.”

During your meeting with the Government’s leader you urged “to release opposition leaders, human rights defenders, journalists and social activists to create the conditions for free expression and open debate. It is especially important for the voices of Iran’s people to be heard during next year’s presidential election.”  You invited “Iran to strengthen cooperation with the human rights mechanisms of the United Nations, in particular the Special Rapporteur.” You mentioned “The United Nations and the international community are fully behind the people of Iran in your long struggle for democracy and human rights. The first human rights charter was developed by Cyrus 2,500 years ago”

We would like to convey our very special thanks because of your brilliant echo of the voice an overwhelming majority of Iranian people, the voice that we and other Iranian freedom seekers had conveyed in our open letters to you.

It is deeply regrettable that the Iranian government turned down your request to visit Mr. Mir Hossein Mousavi, who has been under house arrest since February 2010, and to meet with former President Mohammad Khatami.

We believe that your first trip to Iran, as the Secretary-General of the United Nations, is highly valuable, in terms of both foreign and domestic issues, that our people are facing with. It has opened new horizons for better understanding, dialogue and cooperation with the international community. We, therefore, urge you to pursue by all means the goals of putting an end to the gross violations of human rights, promoting free and fair elections, stopping economic sanctions, and preventing military attacks on our country, Iran. We believe that the pursuit of such noble goals are supported by the widest range of social groupings in Iran.

We take the opportunity to also express our heartfelt appreciation and admiration for your fair and balanced judgment about the achievements of our nation throughout its history, and in the contemporary time.

Finally, we would like to thank you for your support, message of condolences and very kind words, addressed to the survivors of the recent catastrophic earthquakes in the East Azerbaijan Province, as well as to the entire Iranian nation.

 

 

 

Mohammad Saber Abbasian, Mehrdad Abolghasemi, Asdhar Akbari, Masoud Alizadeh, Mehdi Amini, Vahab Ansari, Shahin Anzali, Sajedeh Arab Sorkhi, Kamran Ashtary, Mir Ardavan Assadi, Azadeh Assadi, Shohreh Asemi, Roshanak Astaraki, Ayandeh Azad, Ali Azadan, Shabnam Azar, Farzaneh Azimi, Yousef Azizi Benitorof, Hamid Beheshti, Minoo Badiee, Parviz Barati, Farzaneh Bazrpour, Abdolali Bazargan, Mehdi Beidaghi, Mohammad Borghei, Arzhang Borhan Azad, Hamidreza Borhani, Sassan Deilamani, Shirin Daghighian, Akbar Doostdaar, Gudarz Eghtedari, Bahram Emami, Nasir Emami, Bita Eslami, Zinat Esmailzadeh, Amir Etedali, Ruzbeh Etedali, Shahram Fadakaar, Pouyan Fakhraei, Reza Faani Yazdi, Ahmad Farhadi, Siamak Farid, Farshid Faryabi, Masoud Fathi, Keyvan Forouzan, Ali Forouzandeh, Ali Fotovvati, Mehdi Fatapour, Reza Ganjareh, Mehdi Gholi Aghdam, Jafar Ghadimkhani, Kobra Ghasemi, Maryam Ghashghavi, Ali Hossein Ghazizadeh, Sanaz Ghazizadeh, Sanam Ghiyaei, Abtin Ghaffari, Ahmad Hadavi, Reza Hadji, Fatemeh Haghighatjoo, Seyed Emad Hashemi, Richard Hollister, Mohsen Heydarian, Kamal Hosseini, Ahmad Hamidzadeh, Ali Honari, Jafar Hosseinzadeh, Hassan Jafari, Atefeh Jafari, Saeid Jafari, Vahid Jafari, Ahmad Jalali Farahani, Farzad Javaheri, Sanam Javouni, Mehdi Jami, Farshid Khatmian, Hassan Kalantari, Sadegh Kaar, Naser Karami, Aziz Karamloo, Babak Karimi, Reza Karimi, Morteza Kazemian, Omid Keshtkaar, Mahmoud Kord, Morteza Kord, Masoud Kord, Hamid Kothari, Mohsen Kadivar, Behrouz Khaligh, Esmaeil Khataei, Ramin Khorsandi,  Mostafa Khosravi, Saideh Kordinezhad, Amirhossain Motaqi, Ashraq Mirhashemi, Masoumeh Mahmoudi, Milad Malek, |Arvin Malek, Sahar Mousavi, Ali Mazrooei, Hanif Mazrooei, Mehdi Mohseni, Javad Motevali, Maliheh Mohammadi, Azad Moradiyan, Farid Monemi, Manouchehr Mokhtari, Mohsen Moheymani, Sara Mahrouian, Nooshin Manouchehri, Majid Movahed, Jafar Monazam, Fahime Mellaty, Ebrahim Nabavi, Hojjat Narenji, Davoud Navaeiyah, Linda Newman, Hasan Nayeb Hashem, Ali Nikooee, Mehdi Noorbakhsh, Shahin Noorbakhsh, Farrokh Negahdar, Mehdi Nozar, Ahmad Nejati, Mohammad Sajad Naghavi, Mohammad Orsi, Habib Parzin, Saeid Pourheydar, Omid Pour Mohammad Ali, Dariush Parsa, Bizhan Pirzadeh,  Reza Pirzadeh,  Vicky Pitchford, Saeid Peyvandi, Mohsen Poorhosseini, Ali Pournaghavi, Catman Purrfect, Bijan Pour Behnam, Alireza Qarabaqi, Mohsen Rahmati, Seyed Akbar Rohani, Mana Rezaeian, Hossein Razaghi, Sohrab Razzaghi, Yasna Rezaeian, Azita Rezvan, Farhad Rouhi, Farhang Rezaei, Hamid Saalek, Mohammad Saaber, Morteza Sadeghi, Bali Sadeghi, Mahmoud Sadri, Mohammad Sahimi, Hossein Samakaar, Ali Samad, َAbbas Salimi, Masoud Shabafrooz, Saeid Shams, Carolyn Sheetz, Atoussa Sadr, Soheila Shafaghi, Ahmad Salamatian, Hamid Shirazi, Siamak Soltani, Dariush Soltani, Sajjad Shahmoradi, Rouhollah Shahsavaar, Hesan Shariati, Ali Shakeri, Hadi Sobhani, Amir Hossein Seraji, Radin Salehi, Majid Tamjidi, Arefe Tajzadeh, Ali Tabatabaei, Jamshid Taheripour, Arefe Tajzadeh, Pourya Taghi Zadeh Abkenari, Hamid Tangestani, Mohsen Talghari Zadeh, Farshad Toomadj, Daniel Thornton, Pourya Taghizadeh-Abkenari, Alireza Vakili, Dariush Vosoughi, Nadji Yaktschali, Ali Yazdani, Ashkan Yazdchi, Hasan Yousefi Ashkevari, Hassan Zahtab, Maliheh Zahtab, Hamid Zanganeh, Hamidreza Zarifinia, Esmaeil Zarghariyan.

 

 

تاریخ انتشار : ۱۸ شهریور, ۱۳۹۱ ۸:۰۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»