چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰

عبور از خطوط قرمز با پرچمهای سبز

عدم مشروعیت دولت کودتا شعار مشترک و کنونی جنبش مردمی است. گردآوری و بسیج نیرو برای ادامه مبارزه باید حول این شعار باشد. یک دور مبارزه، تعادل نوینی از رابطه قدرت را بین مردم و حاکمیت بوجود آورده است که باید با ابتکار عمل توده ای دائما به نفع مردم تغییر یابد

تحلیلها
در نماز جمعه معروف، خامنه ای بعنوان نماد یک رشته خطوط ثرمز و سازمانگر کودتای انتخاباتی ظاهر شد. جغرافیای سیاسی حرفهای وی چیزی بیش از یک رئیس پلیس سرکوبگر نبود که با انواع ترفندها، تهدیدها، اتهام نفوذ تررویستها و عوامل بیگانه در صفوف مردم، وعده سرکوبهای شدیتر را می داد. او با شامه یک پلیس نقش خیابان در برهم زدن تعادل قوا به زیان حاکمیت مطلقه خود را بخوبی درک می کرد. ادامه تظاهرات روز بعد با شعارهای مستفیم علیه رهبر و عدم تمکین رهبران اصلاح طلب بویژه از سوی موسوی به رهبری، تثبیت و قطعیت دادن به عبور از خطوط قرمز ولی فقیه بود. پافشاری اصلاح طلبان و جنبش مردمی بر ابطال انتخابات و اکنون رد مشروعیت دولت احمدی نژاد، دستاورد یک مرحله از مبارزات مردم علیه رژیم کودتا است.
جنبش عظیم مردمی علیه کودتای انتخاباتی، ادامه شرکت بی سابقه آنان در پای صندوقهای رای بود. اگر سیاست تحریم پیش رفته بود، چنین جنبش عطیم مطالباتی با شعار محوری «رای مرا پس بده» اصلا فابل تصور نبود. اما گویا تقلب فقط به رژیم کودتا خلاصه نمی شود و در صف « اپوزسیون» هم به شیوه ای دیگر تحلیل و عرضه متقلبانه طوفان سیاسی کنونی جاری است. به عنوان نمونه سازمان مجاهدین خلق ادعا می کند که ۱۵ در صد مردم در انتخابات شرکت کرده، و ۸۵ در صد سیاست تحریم را در پیش گرفته اند! یکی از شعارهای جالب مردم علیه کودتای انتخاباتی این بود: تقلب یک در صد، دو درصد، نه پنجاه و سه در صد! مجاهدین برای توجیه سیاست شکست خورده خود در باره تحریم و دروغهای سیاسی دیگر، نطیر ادعای رهبری جنبش مردمی و دولت قلابی اشان، مجبور به تحریف و تقلب نه یک درصد، نه دو در صد، بلکه بالای پنجاه در صد هستند! شاید در بین طیف تحریم گران رنگاررنگ از مجاهدین، بنی صدریها و چریانهای سیاسی چون حزب دمکرات کردستان ایران، کوموله، سازمان راه کارگر، اتحاد فداییان خلق و… بتوان چند نفطه و تحلیل مشترک یافت. یکی این از این موارد مشترک شعار سرنگونی کلیت رژیم بدون در نظر گرفتن سطح مبارزات مردم و تجارب آنانست. این جریانات شعار سرنگونی و تکرار آن را در همه اوضاع و احوال به هویت خود تبدیل کرده اند و «دارند باهاش پز می دهند». (الهام از شعار: رای ما را دزدیند ، دارند باهاش پز می دن!). نقطه مشترک دیگر انها رویکرد آنان نسبت به جریانهای اصلاح طلب است. آنان فرق چندانی بین اصلاح طلبان و ارتجاع قائل نیستند. همین جا باید گفت ایستادگی تحسین برانگیز رهبران اصلاح طلب در بربرابر ارتجاع و کودتای انتخاباتی بوسیله جریانهای یادشده مورد تحریف و تقلب این «اپوزسیون» قرار می گیرد، و در نتیجه مانع ورود واقعی آنها به جنبش کنونی می گردد. فبل از انتخابات آنها عموما تضاد اصلاح طیبان با ارتجاع را به حد یک «بازی» فرو می کوبیدند. بازیی که تبدیل به یک کودتا شد! یعنی بازی با آتش! این جریانات بدون پذیرش واقعیتهای جنبش کنونی تنها می توانند در حاشیه مبارزات جاری مانده و یا متناسب با قدو قواره خود تاثیر منفی داشته باشند. حتما آخرین نقطه مشترک این جریانات پررویی درانکار واقعیت و حتی طلبکار شدن است که: دیدید ما از اول گفته بودیم!
اما در مورد زمینه های این جنبش عظیم مردمی اولین عنصر تعیین کننده نارضایتی عمیق توده های مردم از رژیم فاسدی است که فقر، بیکاری، فساد و استبداد و خرافه را بر جامعه تحمیل کرده است. حزب پادگانی، بیت ولی فقیه که در دور گذشته انتخابات با ترفند و تقلب اخمدی نزاد را به ریاست جمهوری انتصاب کرده بود، از مدتها پیش تدارک تقلب وسیع را دیده بود. رهبر در دیداری با احمدی نژاد یکسال قبل از انتخابات، گفته بود «شما برای پنج سال آینده برنامه ریزی کنید و نه یکسال». عمق نارضایتی مردم از حکومت آنچنان عمیق و همه جانبه بود که در جریان مبارزه انتخاباتی در برنامه و نظریات کاندیداها بازتاب پررنگی یافته بود.
می گویند اتقلاب فرزندان خود را می خورد. آنچه که با اطمینان در مورد جمهوری اسلامی می توان گفت این است که: انحصار طلبی رژیم ولایت فقیه فرزندان این نظام را هم می بلعد. سپاه پاسداران، بیت رهبری و مشتی روحانی بی اراده و مجیز گو و خرافه باف و نهادهای وابسته به رهبری در آستانه انتخابات در تدارک گام نهایی برای جلوگیری از ورود اصلاح طلبان به جاشیه قدرت بودند. نیروهای مافیایی همیشه از شاهد غیر خودی هراس دارند. بدون وجود تضاد رژیم بسته ولایت فقیه با اصلاح طلبان جنبش کنونی این چنین گسترده و فراگیر نمی شد.
مبارزات شجاعانه مردم علیه کودتاگران در عین عملکرد روشن تضاد عمده جامعه با رژیم ولایت فقیه، دربرگیزنده یک بعد و پیام تاریخی است. در چند هفته ما صفحه جدیدی از تاریخ میهنمان را گشوده ایم. طی روزهای پرشور و نفس گیر، همه ما احساس کردیم که درساختن تاریخ شرکت داریم. روح تمام مبارزات توده های مردم ایران در تاریخ معاصر برای به فرجام رساندن انقلاب ملی ـ دمکراتیک در مبارزات کنونی حضور دارد. دعوت موسوی برای برگشت به ارزشهای انقلاب ، دعوت به نمونه یک اتقلاب شکست خورده است. تکرار تاریخ غیر ممکن است. چنین بازگشتی رخ نخواهد داد.

شعارها
عدم مشروعیت دولت کودتا شعار مشترک و کنونی جنبش مردمی است. گردآوری و بسیج نیرو برای ادامه مبارزه باید حول این شعار باشد. یک دور مبارزه، تعادل نوینی از رابطه قدرت را بین مردم و حاکمیت بوجود آورده است که باید با ابتکار عمل توده ای دائما به نفع مردم تغییر یابد. برای عملی کردن شعار عدم مشروعیت دولت کودتا ازشعارهای ملموس و عملی استفاده کرد. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و سایتها، ازادی بیان و اجتماعات را باید به رژیم تحمیل کرد. خط راهنمای این تاکتیکها باید کنار گذاشتن رژیم ولایت فقیه باشد. شعار انتخابات آزاد در شرایط فعلی بسیجگر نیست و با وجود رژیم کودتا بی معنا است. به صحنه برگشتن دوباره این شعار در آینده، فقط در یک شرائط کاملا استثنایی ممکن است. با کودتای انتخاباتی، در واقع انتخابات در چار چوب ولایت فقیه مطلقه معنای خود را از دست داده است.
یکی از شیوه های موثر پیش برد عدم مشروعیت رژیم، جلب افکار بین المللی، نهادها و دولتهای جهان علیه رژیم کودتاگر است. ولایت فقیه با پرونده ننگین خود به اندازه کافی در جهان منزوی و شکننده است. پاشنه آشیل حکومت در اینجا نهفته است. جنبش مردمی باید به به سرعت به نمایندگی معتبری شکل دهد تا بتواند دولتهای جهان را از به رسمیت شناختن دولت کودتا بازدارد. زمینه چنین وحدتی در جنبش مردمی به وجود آمده است. آفات چنین وحدتی سکتاریسم از یکطرف و انحصار طیبی از طرف دیگر است. نیروهای سالم باید بدور از منافع تنگ نظرانه گروهی و محفلی بر پایه تکامل جنبش وافعی کنونی، قاطعانه از دگماتیستها و فرصت طلبان فاصله بگیرند و دست در دست یکدیگر جبهه ضد دیکتاتوری را تشکیل دهند.

۷ژوئیه ۲۰۰۹

تاریخ انتشار : ۱۸ تیر, ۱۳۸۸ ۱۰:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!