دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۲۱

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۲۱

عبور از خطوط قرمز با پرچمهای سبز

عدم مشروعیت دولت کودتا شعار مشترک و کنونی جنبش مردمی است. گردآوری و بسیج نیرو برای ادامه مبارزه باید حول این شعار باشد. یک دور مبارزه، تعادل نوینی از رابطه قدرت را بین مردم و حاکمیت بوجود آورده است که باید با ابتکار عمل توده ای دائما به نفع مردم تغییر یابد

تحلیلها
در نماز جمعه معروف، خامنه ای بعنوان نماد یک رشته خطوط ثرمز و سازمانگر کودتای انتخاباتی ظاهر شد. جغرافیای سیاسی حرفهای وی چیزی بیش از یک رئیس پلیس سرکوبگر نبود که با انواع ترفندها، تهدیدها، اتهام نفوذ تررویستها و عوامل بیگانه در صفوف مردم، وعده سرکوبهای شدیتر را می داد. او با شامه یک پلیس نقش خیابان در برهم زدن تعادل قوا به زیان حاکمیت مطلقه خود را بخوبی درک می کرد. ادامه تظاهرات روز بعد با شعارهای مستفیم علیه رهبر و عدم تمکین رهبران اصلاح طلب بویژه از سوی موسوی به رهبری، تثبیت و قطعیت دادن به عبور از خطوط قرمز ولی فقیه بود. پافشاری اصلاح طلبان و جنبش مردمی بر ابطال انتخابات و اکنون رد مشروعیت دولت احمدی نژاد، دستاورد یک مرحله از مبارزات مردم علیه رژیم کودتا است.
جنبش عظیم مردمی علیه کودتای انتخاباتی، ادامه شرکت بی سابقه آنان در پای صندوقهای رای بود. اگر سیاست تحریم پیش رفته بود، چنین جنبش عطیم مطالباتی با شعار محوری «رای مرا پس بده» اصلا فابل تصور نبود. اما گویا تقلب فقط به رژیم کودتا خلاصه نمی شود و در صف « اپوزسیون» هم به شیوه ای دیگر تحلیل و عرضه متقلبانه طوفان سیاسی کنونی جاری است. به عنوان نمونه سازمان مجاهدین خلق ادعا می کند که ۱۵ در صد مردم در انتخابات شرکت کرده، و ۸۵ در صد سیاست تحریم را در پیش گرفته اند! یکی از شعارهای جالب مردم علیه کودتای انتخاباتی این بود: تقلب یک در صد، دو درصد، نه پنجاه و سه در صد! مجاهدین برای توجیه سیاست شکست خورده خود در باره تحریم و دروغهای سیاسی دیگر، نطیر ادعای رهبری جنبش مردمی و دولت قلابی اشان، مجبور به تحریف و تقلب نه یک درصد، نه دو در صد، بلکه بالای پنجاه در صد هستند! شاید در بین طیف تحریم گران رنگاررنگ از مجاهدین، بنی صدریها و چریانهای سیاسی چون حزب دمکرات کردستان ایران، کوموله، سازمان راه کارگر، اتحاد فداییان خلق و… بتوان چند نفطه و تحلیل مشترک یافت. یکی این از این موارد مشترک شعار سرنگونی کلیت رژیم بدون در نظر گرفتن سطح مبارزات مردم و تجارب آنانست. این جریانات شعار سرنگونی و تکرار آن را در همه اوضاع و احوال به هویت خود تبدیل کرده اند و «دارند باهاش پز می دهند». (الهام از شعار: رای ما را دزدیند ، دارند باهاش پز می دن!). نقطه مشترک دیگر انها رویکرد آنان نسبت به جریانهای اصلاح طلب است. آنان فرق چندانی بین اصلاح طلبان و ارتجاع قائل نیستند. همین جا باید گفت ایستادگی تحسین برانگیز رهبران اصلاح طلب در بربرابر ارتجاع و کودتای انتخاباتی بوسیله جریانهای یادشده مورد تحریف و تقلب این «اپوزسیون» قرار می گیرد، و در نتیجه مانع ورود واقعی آنها به جنبش کنونی می گردد. فبل از انتخابات آنها عموما تضاد اصلاح طیبان با ارتجاع را به حد یک «بازی» فرو می کوبیدند. بازیی که تبدیل به یک کودتا شد! یعنی بازی با آتش! این جریانات بدون پذیرش واقعیتهای جنبش کنونی تنها می توانند در حاشیه مبارزات جاری مانده و یا متناسب با قدو قواره خود تاثیر منفی داشته باشند. حتما آخرین نقطه مشترک این جریانات پررویی درانکار واقعیت و حتی طلبکار شدن است که: دیدید ما از اول گفته بودیم!
اما در مورد زمینه های این جنبش عظیم مردمی اولین عنصر تعیین کننده نارضایتی عمیق توده های مردم از رژیم فاسدی است که فقر، بیکاری، فساد و استبداد و خرافه را بر جامعه تحمیل کرده است. حزب پادگانی، بیت ولی فقیه که در دور گذشته انتخابات با ترفند و تقلب اخمدی نزاد را به ریاست جمهوری انتصاب کرده بود، از مدتها پیش تدارک تقلب وسیع را دیده بود. رهبر در دیداری با احمدی نژاد یکسال قبل از انتخابات، گفته بود «شما برای پنج سال آینده برنامه ریزی کنید و نه یکسال». عمق نارضایتی مردم از حکومت آنچنان عمیق و همه جانبه بود که در جریان مبارزه انتخاباتی در برنامه و نظریات کاندیداها بازتاب پررنگی یافته بود.
می گویند اتقلاب فرزندان خود را می خورد. آنچه که با اطمینان در مورد جمهوری اسلامی می توان گفت این است که: انحصار طلبی رژیم ولایت فقیه فرزندان این نظام را هم می بلعد. سپاه پاسداران، بیت رهبری و مشتی روحانی بی اراده و مجیز گو و خرافه باف و نهادهای وابسته به رهبری در آستانه انتخابات در تدارک گام نهایی برای جلوگیری از ورود اصلاح طلبان به جاشیه قدرت بودند. نیروهای مافیایی همیشه از شاهد غیر خودی هراس دارند. بدون وجود تضاد رژیم بسته ولایت فقیه با اصلاح طلبان جنبش کنونی این چنین گسترده و فراگیر نمی شد.
مبارزات شجاعانه مردم علیه کودتاگران در عین عملکرد روشن تضاد عمده جامعه با رژیم ولایت فقیه، دربرگیزنده یک بعد و پیام تاریخی است. در چند هفته ما صفحه جدیدی از تاریخ میهنمان را گشوده ایم. طی روزهای پرشور و نفس گیر، همه ما احساس کردیم که درساختن تاریخ شرکت داریم. روح تمام مبارزات توده های مردم ایران در تاریخ معاصر برای به فرجام رساندن انقلاب ملی ـ دمکراتیک در مبارزات کنونی حضور دارد. دعوت موسوی برای برگشت به ارزشهای انقلاب ، دعوت به نمونه یک اتقلاب شکست خورده است. تکرار تاریخ غیر ممکن است. چنین بازگشتی رخ نخواهد داد.

شعارها
عدم مشروعیت دولت کودتا شعار مشترک و کنونی جنبش مردمی است. گردآوری و بسیج نیرو برای ادامه مبارزه باید حول این شعار باشد. یک دور مبارزه، تعادل نوینی از رابطه قدرت را بین مردم و حاکمیت بوجود آورده است که باید با ابتکار عمل توده ای دائما به نفع مردم تغییر یابد. برای عملی کردن شعار عدم مشروعیت دولت کودتا ازشعارهای ملموس و عملی استفاده کرد. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و سایتها، ازادی بیان و اجتماعات را باید به رژیم تحمیل کرد. خط راهنمای این تاکتیکها باید کنار گذاشتن رژیم ولایت فقیه باشد. شعار انتخابات آزاد در شرایط فعلی بسیجگر نیست و با وجود رژیم کودتا بی معنا است. به صحنه برگشتن دوباره این شعار در آینده، فقط در یک شرائط کاملا استثنایی ممکن است. با کودتای انتخاباتی، در واقع انتخابات در چار چوب ولایت فقیه مطلقه معنای خود را از دست داده است.
یکی از شیوه های موثر پیش برد عدم مشروعیت رژیم، جلب افکار بین المللی، نهادها و دولتهای جهان علیه رژیم کودتاگر است. ولایت فقیه با پرونده ننگین خود به اندازه کافی در جهان منزوی و شکننده است. پاشنه آشیل حکومت در اینجا نهفته است. جنبش مردمی باید به به سرعت به نمایندگی معتبری شکل دهد تا بتواند دولتهای جهان را از به رسمیت شناختن دولت کودتا بازدارد. زمینه چنین وحدتی در جنبش مردمی به وجود آمده است. آفات چنین وحدتی سکتاریسم از یکطرف و انحصار طیبی از طرف دیگر است. نیروهای سالم باید بدور از منافع تنگ نظرانه گروهی و محفلی بر پایه تکامل جنبش وافعی کنونی، قاطعانه از دگماتیستها و فرصت طلبان فاصله بگیرند و دست در دست یکدیگر جبهه ضد دیکتاتوری را تشکیل دهند.

۷ژوئیه ۲۰۰۹

تاریخ انتشار : ۱۸ تیر, ۱۳۸۸ ۱۰:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…