یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۰

علمی را کە می خواهند نباشد

نوع برخورد خامنەای و فرماندە سپاە بە امر کرونا و واکسنهای خارجی کە کشور را بە فاجعەای تمام قد رهمنون شد، بخوبی نوع نگاە پیش برندگان گام دوم انقلاب در رابطە با پیوند میان جهان بینی انقلابی آقایان و علم را نشان می دهد. همە چیز حاکی از آن است کە آنان اساسا علم را پس زدەاند، و این پس زدگی در دولت سیزدهم بە اوج خود رسیدەاست.

تجربە بشر نشان می دهد کە هنگامیکە دید انقلابی، و یا اساسا هر جهان بینی دیگری در حوزە کنش اجتماعی مطرح می شود، معمولا دید علمی عقب می کشد، و در مرحلە دوم قرار می گیرد. و این فرض بە این معنا کە اول باید انقلابی بودن، و یا جهان بینی مورد دلخواە را بعنوان گرایش و نگاە مسلط انتخاب کرد، و بعد بە آن دید علمی را هم افزود. البتە چنانکە بسیاری از تحلیلگران بخش شناخت شناسی مطرح می کنند هیچ دید علمی هم فارغ از نوعی انتخاب نیست، یعنی الزاما مسبوق بە نوعی وجود دنیای ذهنی انسانهاست، و معمولا آدمها قبل از اینکە دید علمی انتخاب کردەباشند، از قبل مجهز بە نوعی جهان بینی و تجارب مشخص خود هستند کە دید علمی آنها را محدود بخود می کند.

اما بە نظر می رسد این پدیدە در انقلابی ها بە اوج خود می رسد. نمونە مشخص آن در انقلابی های جمهوری اسلامی است کە با انتخاب ابراهیم رئیسی بە پست ریاست جمهوری و نوع چینش کابینە دولت وی کە از وزرائی ترکیب شدەاند کە عموما فاقد تجربە و علم لازم اند، و نیز بنابر سخنان ‘مهندس صوفی’ کە در مصاحبەای در آرمان ملی١ از عدم هماهنگی نظری میان تیم اقتصادی دولت سیزدهم با محسن رضائی کە بعنوان معاون اول رئیسی در بخش اقتصادی انتخاب شدەاست، وجود دارد، علم نە تنها بە تمامی بە مرحلە دوم بعد از دید انقلابی سقوط کردەاست، بلکە اساسا دید علمی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن وضعیت نابسامان کشور را سامان دادە و از بحران کنونی نجاتش داد.

منتقدان از جملە از عدم وجود برنامە اقتصادی مدون دولت جدید می گویند. هم چنین ازعدم موضع صریح آن در مورد FATF، برجام و مشخصەهای سیاست خارجی. و این در حالیست کە بهبود وضعیت داخلی کشور تماما بە این سە مورد بستگی دارد.

بە نظر می رسد با چنین کابینەای، تصمیم گیری در مورد مسائل اقتصادی، بەکل، بە مراتب بالاتر حاکمیت انتقال یافتەاست و درست همانگونە کە از رئیسی بیشتر انتظار حرف شنوئی وجود دارد تا اظهارنظر، کابینە سیزدهم هم اساسا کارگزار خواهدبود تا تیمی کە بتواند از جملە در زمینە اقتصادی راهکار علمی ارائە دهند. علم را آن کسی ارائە می دهد کە عالم باشد.

با اعلام گام دوم انقلاب، خصلت انقلابی نظام کە با آمدن اصلاح طلبان تعدیل یافتەبود، دوبارە تشدید شدەاست کە از خصوصیات بارز آن راندن نیروهائی بە دولت است کە کمتر از خصلت علمی برخورداراند و بیشتر انقلابی و گوش بە فرمان اند. نتیجە چنین امری، اغتشاش بیشتر در کشور خواهد بود.

نوع برخورد خامنەای و فرماندە سپاە بە امر کرونا و واکسنهای خارجی کە کشور را بە فاجعەای تمام قد رهمنون شد، بخوبی نوع نگاە پیش برندگان گام دوم انقلاب در رابطە با پیوند میان جهان بینی انقلابی آقایان و علم را نشان می دهد. همە چیز حاکی از آن است کە آنان اساسا علم را پس زدەاند، و این پس زدگی در دولت سیزدهم بە اوج خود رسیدەاست.

 

زیرنویس:

١ـ شمارە ١٠٩۵، دوشنبە، شهریور ١۴٠٠٩، “دیدگاە تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست”

تاریخ انتشار : ۸ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس