سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۸

فشار خارجی و جنبش های مردمی

یکی از نتایج فشار خارجی، بە نزدیکی در نیروهای متفاوت درون نظامها می تواند منتهی شود، کە این امر در مورد ایران هم صادق است (نمونە نزدیکی سپاە و دولت روحانی بە هم و تاکید خامنەای برای تقویت این دولت). چنین پدیدەای، یکی از شرایط تغییرات رادیکال را کە بقول لنین عبارت است از اینکە حاکمان بمانند قبل توانائی حکومت کردن را نداشتە باشند بە زیر سئوال می کشد.

جنگ جهانی اول بە انقلاب در روسیە انجامید. نیروهای انقلابی روسی، از جملە بلشویکها توانستند بر موج اعتراضی درون جامعە سوار شدە، با سازماندهی آن، جامعە روسیە را بە مسیر تغییر رادیکال هدایت کنند. سئوال این است کە در شرایط خطر خارجی، چگونە نیروهای اپوزیسیون روسی توانستند بە چنین امری نائل آیند.

در جواب باید گفت کە از جملە زیرا تزارها خواهان جنگ و ادامە آن بودند و خود اساسا بخشی از نیروی جنگ در جهت تقسیم منافع در سطح جهان و تغییر ژئوپولیتکی آن بحساب می آمدند، جنگی کە بە مصائب بسیار از جملە در جامعە روسیە انجامید و با تحمیل ویرانی، کشتە و زخمی های بسیار، عملا زندگی مردم روسیە را در مسیر فاجعە قرار داد.

اما آیا می شود با همین منطق بە پیشواز حوادث کنونی ایران رفت؟ آیا می توان با منطق تغییرات رادیکال، روند حوادث در ایران را بە مسیر دیگری هدایت کرد؟

با اندک برآوردی می توان دید کە در این خصوص جامعە ایران با روسیە تزاری متفاوت است. درست است کە جمهوری اسلامی، عمدتا منطق تقابل با ایالات متحدە را از بدو انقلاب بهمن در پیش گرفتە است، اما این رژیم نە با باقی کشورهای غربی در این تقابل قرار دارد و نە حتی با آمریکا هم در همان منطق قبل از امضای برجام. معاهدە برجام کە با حضور دولت وقت آمریکا و چند کشور دیگر امکان بستن آن فراهم شد، عملا ایران را بە مسیر همکاری و همیاری در حوزەهای مشخصی کشاند و حتی توانست صفحە جدیدی را از روابط میان ایران و آمریکا رقم بزند. در واقع برجام، بنوعی تلطیف این رابطە خصمانە چندین سالە بود، و امید برای بهبود رابطە میان این دو کشور را تقویت کرد.

از طرفی دیگر خروج دولت ترامپ از برجام، و تعهد ماندگار جمهوری اسلامی در مورد آن، بنوعی از مسئولیت ایران برای تشدید وخامت رابطە با آمریکا کاست و عملا طرف مقابل را مسئول مرحلەای بدتر شدن شرایط  نشان داد. از این منظر، در مقایسە با شرایط روسیە در جنگ جهانی اول، باید گفت کە جنبش تودەای و اعتراضی مردم در ایران عملا با یک مانع سیاسی و گفتمانی روبرو می شود کە می تواند بە تضعیف پایەهای اعتراضی آن کمک کند. در کشوری کە بخش مهمی از حاکمیت آن خواهان حفظ برجام و پایین کشیدن فتیلە دشمـنی با ایالات متحدە (و حتی با کشورهای همراە آن از جملە عربستان سعودی است)، جنبش اعتراضی، یکی از عوامل تشدید تقابل خود با حاکمیت را از دست می دهد و بنابراین تصور پدید آمدن شرایطی مانند شرایط روسیە در جنگ اول جهانی کمتر امکان پذیر می شود.

هم چنین از یاد نبریم کە یکی از نتایج فشار خارجی، بە نزدیکی در نیروهای متفاوت درون نظامها می تواند منتهی شود، کە این امر در مورد ایران هم صادق است (نمونە نزدیکی سپاە و دولت روحانی بە هم و تاکید خامنەای برای تقویت این دولت). چنین پدیدەای، یکی از شرایط تغییرات رادیکال را کە بقول لنین عبارت است از اینکە حاکمان بمانند قبل توانائی حکومت کردن را نداشتە باشند بە زیر سئوال می کشد (دقت داشتە باشیم کە شکاف میان جناحهای جمهوری اسلامی، عملا بە امکانی برای بروز اعتراضات مردمی تبدیل شدەاست، نمونە آن می تواند جنبش سبز و یا جنبش دی ماە باشد).

بنابراین باید گفت کە دولت ترامپ با خروج از برجام، عملا، هم بە جنبشهای مردمی در ایران ضربە زدە است و هم باعث روند همگرائی بیشتر در درون حاکمیت ایران شدە است.

در این مورد خوب است بە سخنان پوتین، بعد از دیدارش با ترامپ در هلسینکی، با فاکس نیوز توجە شود کە در خصوص تحریم های اعمال شدە توسط غرب علیە کشورش گفت کە “… تلاشهای غرب برای انزوای روسیە با موفقیت همراە نبود،… تأثیر صادرات نفت و گاز روسیه بر اقتصاد جهان و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ روسیه و تجارت جهانی به اندازه‌ای است که این‌گونه تحریم‌ها کم‌اثر خواهد بود. تنها تأثیر تحریم‌های غرب این است که ما را در داخل روسیه متحد کرد.”

البتە این بە معنای فروکش کردن یا پایان روند اعتراضات مردمی نیست، اما بە معنای پدید آمدن دشواری بیشتر برای آن خواهد بود. بی جهت نیست آنقدر کە این روزها از فروپاشی می شنویم، از انقلاب نمی شنویم.

 

تاریخ انتشار : ۲۹ تیر, ۱۳۹۷ ۹:۴۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…